Lege ved privat sykehus erklærte mulig dement kvinne samtykkekompetent – fem ganger

Vurderinger fra to leger ved Volvat Majorstuen bidro til at millioner kunne forsvinne fra formuene til to eldre kvinner. Legene mente at kvinnene var samtykkekompetente, eller reiste tvil om demens.

Disse samtykkeerklæringene ble skrevet av en lege på Volvat etter at en kvinne i 90-årene hadde fått en alzheimerdiagnose.
Publisert:

E24 har de siste månedene avslørt hvordan advokater og eiendomsmeglere har vært involvert i at mer enn 15 millioner kroner forsvant fra formuen til to eldre kvinner:

I dag kan E24 dokumentere at det har skjedd ved hjelp av vurderinger fra to leger ved samme private sykehus, Volvat Majorstuen. Volvat-konsernet omsatte for 614 millioner kroner i 2018 og har i 30 år levert private helsetjenester i Norge.

De to legene mente at kvinnene var samtykkekompetente eller reiste tvil om demens. Vurderinger fra offentlig sykehus, fastlege, politi og flere domstoler viser at det kan ha vært feil.

Begge kvinnene har vært klienter av advokat John Hammervoll og fått bistand fra ansatte ved Privatmegleren Aveny.

E24 har totalt seks erklæringer og vurderinger fra undersøkelser ved Volvat Majorstuen. Det private helseforetaket bekrefter at det ikke har vært kjent med sakene.

Vi i E24 er avhengig av tips fra leserne våre. Kontakt E24s journalister på e-post sofie.amalie.fraser@e24.no og jonas@e24.no, eller på kryptert melding via Signal eller WhatsApp til +4741381407.

Overførte millioner fra eldre kvinne

Fra kontoen til den første kvinnen, som er i 90-årene, ble det overført nesten syv millioner kroner fra 2017 til 2020 for tjenester utført av advokat John Hammervoll og Odd Kalsnes, som tidligere jobbet i Privatmegleren Aveny.

Kalsnes hadde et privat oppdrag for kvinnen.

John Hammervoll sluttet tidligere i år i advokatfirmaet Hammervoll Pind, som han selv var med på å starte opp.

E24 har avslørt at Kalsnes er tilgodesett med 12,5 prosent av kvinnens formue i et testament. Advokat Hammervoll anslo i et rettsmøte at verdien på kvinnens boligen var mellom 20 og 30 millioner. Hun hadde i tillegg rundt 6,9 millioner kroner på konto da testamentet ble signert i oktober i fjor.

Både Hammervoll og Kalsnes er under politietterforskning, siktet for grov økonomisk utroskap eller medvirkning. Begge nekter straffskyld. De viser til erklæringene fra Volvat-legen som sier at kvinnen var samtykkekompetent, og mener de ikke har gjort noe galt.

Odd Kalsnes er siktet for medvirkning til grov økonomisk utroskap mot kvinnen i 90-årene. Han nekter straffskyld.
Les også

Siktet eks-megler tilgodesett i testamentet til rik kvinne i 90-årene – med sjefen som vitne

«Helt oppegående»

Mellom november 2016 og desember 2019 ble kvinnen i 90-årene vurdert som samtykkekompetent fem ganger. Samme lege ved Volvat Majorstuen skrev under på alle disse erklæringene.

Kvinnen i 90-årene ble imidlertid diagnostisert med alzheimer og langtkommen kognitiv svikt allerede i september 2016. Det skjedde etter en innleggelse på Ullevål universitetssykehus, ifølge rettsdokumenter.

Tre dager senere skrev hjemmesykepleien et notat hvor det står at kvinnen «[v]irker veldig dement og roter mye».

Kvinnen i 90-årene undersøkes av legen på Volvat Majorstuen under to måneder senere. I erklæringen, som E24 har, skriver legen:

«Etter langt bekjentskap kan det bekreftes at pasienten er kognitivt helt oppegående og kan ta vare på seg selv.»

Da var det under ett år siden Volvat-legen fikk kvinnen som pasient, viser en kjennelse fra lagmannsretten.

Lege politiavhørt

De tre neste årene, mens rundt syv millioner overføres fra kontoen til kvinnen i 90-årene, erklærer den samme legen henne samtykkekompetent fire ganger til. Utskrifter E24 har gjennomgått viser at kvinnen i 90-årene har betalt minst seks tusen kroner for undersøkelsene og erklæringene fra Volvat Majorstuen.

Her kan du lese fire av erklæringene:

Den aktuelle legen, en allmennpraktiker, har nå status som vitne i etterforskningen av saken.

– Han ble avhørt for å avklare hvordan undersøkelsene ble gjennomført og hvordan han kom fram til sine konklusjoner om samtykkekompetanse, sier politiadvokat Ragnvald Brekke.

Ifølge Brekke har ikke politiet mistanke om at legen har begått straffbare handlinger.

Ragnvald Brekke leder etterforskningen av Hammervoll og Kalsnes.

Rettsdokumenter viser at kvinnen i 90-årene ble erklært samtykkekompetent av legen etter undersøkelser som varte i 15–30 minutter. Vurderingene som ble gjort innebar ingen spørsmål om økonomi og legen gjennomførte ikke demenstester. Metoden var, ifølge legen selv, å snakke med henne.

«Etter lagmannsrettens oppfatning synes ikke [legen] å ha foretatt noen betryggende vurdering av [kvinnens] samtykkekompetanse og kognitive evner.»

Visste ikke om erklæringer

I avhør har legen stilt spørsmål ved om han har blitt lurt. Legen vil ikke ha E24s spørsmål tilsendt og skriver at han «ikke [er] interessert i å bruke mer tid på det, mer enn det jeg allerede har gjort». Opplysningene i denne saken er forelagt legen, som ikke har besvart henvendelsen fra E24.

Legen «reagerte selv ikke da han fikk tilgang til et poliklinisk notat hvor kognitiv svikt og demens ble omtalt», ifølge politiets etterforskning.

Politiadvokat Ragnvald Brekke sier at politiet ikke har vært i kontakt med Helsetilsynet om legen. Brekke vil ikke svare på om legen var kjent med alzheimerdiagnosen kvinnen fikk før han erklærte henne samtykkekompetent fem ganger.

– Det kan jeg heller ikke kommentere nå.

Kan være brudd på retningslinjer

Tidligere i høst tok E24 kontakt med administrerende direktør Per Helge Fagermoen i Volvat. Da viste dokumenter at en hjelpepleier som tidligere arbeidet ved Volvat Majorstuen hadde fått 250.000 kroner av kvinnen i 90-årene. Fagermoen ville ikke kommentere saken.

Les også

Advokat overførte 250.000 fra kvinne i 90-årene til pleier

Privatsykehuset har ikke vært kjent med alle erklæringene legen skrev om at den samme eldre kvinnen var samtykkekompetent, ifølge direktøren.

– Erklæringene som er skrevet av våre leger har vi ikke konkret vurdert da vi, i denne saken så langt, ikke er opplyst om hvilke pasienter det gjelder. Vi har heller ingen mulighet til å gå inn i disse sakene uten at pasienten, pårørende eller offentlige tilsynsmyndigheter ber oss om dette, sier Fagermoen.

Per Helge Fagermoen er administrerende direktør i Volvat. Bildet er tatt i en annen anledning.

Ifølge administrerende direktør har Volvat retningslinjer for hva som skal inngå i undersøkelser av eventuell kognitiv svikt. Fagermoen sier at 15 minutter «er lite i en slik sammenheng».

– Ut ifra hva som er beskrevet, og det mot formodning ikke er foretatt tester og blodprøver, vil det være brudd på Volvats retningslinjer, og også krav til medisinsk forsvarlig behandling, sier han om det som kommer frem i rettsdokumentene om undersøkelsene av kvinnen i 90-årene.

«Ingen åpenbar demenes»

Høsten 2016 kom en annen kvinne, i 70-årene, til Volvat Majorstuen etter å ha fått oppnevnt offentlig verge. I forbindelse med opphevelse av vergemålet og et eiendomssalg, skulle kvinnen undersøkes for demens.

Det private sykehuset på Majorstuen er Volvats største senter i Norge.

Før undersøkelsen hadde Privatmegleren Aveny-partner Beate Ellingsen og advokat John Hammervoll solgt to næringseiendommer som kvinnen i 70-årene eide. I forkant ble megleren og advokaten varslet om at hun kunne være dement. Ellingsen har tidligere sagt til E24 at Privatmegleren Aveny sitter på dokumentasjon som avkreftet demens. E24 har ikke fått se dokumentasjonen.

Salgsprosessen førte til at Fylkesmannen oppnevnte verge for kvinnen i 70-årene.

Kvinnen ble så undersøkt og testet av en annen lege ved Volvat Majorstuen. Legens vurdering reiste tvil ved om hun var dement og anbefalte videre utredning:

«Det er ingen åpenbar demenes ved dagens undersøkelse.»

– Volvat var ikke kjent med at kvinnen hadde vært til behandling hos Volvat før E24 tok kontakt, sier administrerende direktør Per Helge Fagermoen.

Les også

Politiet etter E24-avsløring: Etterforsker ukjent testament

Opphevet vergemål

Konklusjonen som trakk kvinnen i 70-årenes demens i tvil, førte til at vergemålet ble opphevet. Kort tid etter hadde hun underskrevet på et gavebrev på 3,2 millioner kroner og overført boligen sin til en verdi på 6 millioner til datteren, helt gratis. Kvinnen satt selv igjen med lånet.

– Dette er et privat anliggende, og en unødvendig belastning nå som dette er et lukket kapittel, har kvinnens datter tidligere uttalt til E24.

Volvats administrerende direktør, Per Helge Fagermoen, sier at legen har et selvstendig behandlingsansvar og at virksomheten har et ansvar:

– Fylkesmannen vil i saker på selvstendig grunnlag be om svar fra både legen og virksomheten. I dette tilfellet har vi ikke mottatt noen henvendelser fra Fylkesmannen.

Legen, en nevrolog, er forelagt opplysningene i denne saken, men har ikke svart.

Både erklæringene og vurderingen ble skrevet hos Volvat Majorstuen.

Rundt åtte måneder etter undersøkelsen på Volvat tok Oslo byfogdembete stilling til gavebrevet og overføringen av kvinnens bolig. Retten mente kvinnen var klart svekket og trolig ikke forsto det som skjedde rundt henne:

«Det er ikke holdepunkter i de begivenhetsnære bevis eller i hennes forklaring for retten som gir indikasjon på at hun forsto innholdet i eller rekkevidden av de disposisjoner som er foretatt over hennes formuesgoder. Hennes forklaring for retten trekker tvert imot klart i retning av at hun ikke hadde slik forståelse.»

Retten slo fast at den eldre kvinnen skulle få tilbake verdiene.

Les også

Vil vurdere meldeplikt for å hindre misbruk av fremtidsfullmakter

En personalsak

Ifølge administrerende direktør Per Helge Fagermoen har legen som testet kvinnen i 70-årene byttet arbeidsgiver. Volvat forsøker å komme i kontakt med vedkommende.

– Vi undersøker nå selvsagt saken, sier Fagermoen.

At den andre legen, som erklærte kvinnen i 90-årene samtykkekompetent fem ganger, har vært i politiavhør, var ukjent for Volvat. Etter at E24 tok kontakt med spørsmål har det blitt gjennomført møter i det som omtales som en personalsak.

– Når det gjelder den enkelte legen som har vært avhørt av politiet er vi gjort kjent med dette etter deres henvendelse, men ønsker ikke å kommentere ytterligere på det nåværende tidspunkt. Dette er en personalsak mellom oss og legen, sier Per Helge Fagermoen.

Merknad: En ansatt i Verdens Gang, som er majoritetseier i E24, er tilknyttet kretsen rundt kvinnen i 90-årene og har en relasjon til en privatperson som er tilgodesett i samme testament som Odd Kalsnes.

Les også

DNB ønsker endring i regelverk for å hjelpe de svakeste

Publisert:
Gå til e24.no