SPREDTE NYHETER: USA-tall, tyske nedjusteringer og usikker oljepris er utfordrende for markedet.

Kommentar: Helskinnet gjennom høsten

Hovedfokuset er fortsatt rettet mot eurosonen.

  • Fredrik Ask Stensrud
    Fredrik Ask Stensrud
    Daglig leder og forvalter Fredrik Ask Stensrud i Trendtech. Stensrud er utdannet siviløkonom med spesialisering innen finans og makroøkonomi. Han har flere års erfaring innen forvaltning og rådgivning, blant annet fra Storebrand og Warren. Stensrud har vært involvert i flere forskningsprosjekter og bokutgivelser i regi av Handelshøyskolen BI og NHH.
Publisert: Publisert:
Dette er en kronikk
Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning.

Til tross for et noe blandet nyhetsbilde har indeksene løftet seg kraftig de to siste ukene. Den skarpe vendingen opp kjenner vi igjen fra tidligere korreksjoner langs trenden fra 2011.

Likhetstrekkene mellom korreksjonene er mange. Denne siste skiller seg likevel ut ved at den for alvor testet trenden. Dette kommer av at den var betydelig dypere og dermed satte en bunn som var lavere enn den forrige bunnen i trenden. Som vi nevnte sist uke indikerer dette at vi nå går mot en ny trend i markedet. Hellingen på den nye trenden vil i stor grad bli bestemt av hvor den neste toppen settes.

Ukentlige makro fra USA bidrar til å skape volatilitet, men hovedfokuset er fortsatt rettet mot eurosonen. Spesielt Tyskland får mye oppmerksomhet etter flere nedjusteringer i vekstanslagene. Med tanke på at Tyskland er verdens fjerde største økonomi er det naturlig at slike nedjusteringer skaper frykt.

En annen faktor som skaper usikkerhet er oljeprisen. OPEC har enda ikke annonsert kutt i tilbudet til tross for økning i oljelagrene.

Det spredte nyhetsbildet skaper usikkerhet. Dette gjenspeiles i den høye volatiliteten de siste seks ukene. Usikkerheten ville nok vært enda høyere hvis det ikke hadde vært for at selskapenes resultatsesong så langt har vært grei. Vi forventer at volatiliteten vil vedvare utover i november.

Hovedindeksen

Hovedindeksen fant støtte ved toppene som ble satt i 2007 og 2008. Til tross for at oljeprisen fortsatt ligger lavt har indeksen steget hele 9,5 prosent etter vendingen ved støtte.

Indeksen befinner seg nå i underkant av en mindre motstand ved 580. Så langt har ca en fjerdedel av selskapene på Oslo Børs levert tall for tredje kvartal. Selskapstallene er ofte viktigere enn makrotallene fordi de gir et mer konkret bilde av hvordan det står til med økonomien.

Norge i en utsatt posisjon med såpass mange selskaper knyttet til oljeindustrien. Dersom oljen blir liggende på 80-tallet eller lavere over de neste månedene vil dette tynge Oslo Børs ytterligere.

Marine Harvest –Kjøp

MHG brøt opp gjennom de foregående toppene etter positive tall for 3 kvartal. Aksjen har nå falt tilbake for test av bruddet. Aksjen har en sterk positiv trend på kort sikt. Dette gjør at vi ønsker å kjøpe svakheter i RSI uten at vi forventer at den skal strekke seg under 30. Dersom den nå begynner å strekke på nedsiden av 30 vil det sannsynligvis indikere at den korte trenden er over.

Kursmål settes til 95,8 med 1 ukes horisont.

Gjensidige – Kjøp

Gjensidige har vist en stigende trend siden slutten av juli. Støttenivået i prisutviklingen ble senest bekreftet i midten av august. Etter dette har prisen beveget seg stabilt høyere. Aksjen har nå falt tilbake til støttenivået og gir dermed et godt innkjøpspunkt. RSI-nivået har nå falt tilbake til oversolgt, og indikerer en kommende endring i momentum.

Tomra – Selg

Tomra ligger i en klar negativ trend som indikerer at en bør shorte styrke. RSI har toppet ut og er nå fallende. Samtidig har aksjen vendt ned fra taket i trenden. MACD ligger høyt og har nylig satt et bearish kryss. Også i det lengere bildet ser Tomra svært bearish ut med et klart nedsidepotensiale.

Kursmål settes til 44,6 med 2 ukers horisont.

Olje

Oljen har løftet seg i overkant av tre dollar siden bunnen i forrige uke. Den ligger likevel fortsatt under det viktige 88-nivået.

Dersom oljen nå har funnet seg til rette under dette nivået er det en gamechanger for markedet. Det vil innebære ytterligere nedtrapping for mange aktører. De som sitter på etterspørselssiden kan derimot glede seg over billig olje som kan sette fart i disse økonomiene.

I Norge antas det at oljesektoren står for mellom 30 og 40 prosent av svingningene i BNP. Lav oljepris over tid vil kunne få uheldige konsekvenser for norsk økonomi.

Med tanke på tidligere svingninger i oljeprisen skal en likevel ikke utelukke en rekyl opp over 100 dollar igjen innen rimelig tid.

Publisert: