Norges Rederiforbund mener det er for tidlig å avblåse offshorekrisen

Norske redere ser lysere tider, men det er fortsatt tøft i den kriserammende offshorebransjen, viser medlemsundersøkelsen til Norges Rederiforbund.

TØFFE TIDER: Rederne i offshore ser ikke like mørke utsikter lenger. Her offshoreskip i opplag tilbake i 2016.
Publisert: Publisert:

– Når det gjelder konjunkturutviklingen melder våre medlemmer om fortsatt krevende tider, men de ser samtidig noen lyspunkter som gir grunnlag for optimisme, skriver administrerende direktør Harald Solberg i Rederiforbundet, i den årlige konjunkturrapporten.

– Det er imidlertid for tidlig å avblåse krisen for den delen av skipsfarten som har sin aktivitet knyttet til olje- og gassvirksomheten offshore, skriver han.

Ifølge undersøkelsen har offshoresegmentene halvert omsetningen i de to-tre kriseårene i kjølvannet av oljeprisfallet.

Omsetningen har stabilisert seg, men på et lavt nivå som ikke er bærekraftig, skriver Rederiforbundet.

De siste årene har vært tøffe for flere av de oljerettede industriene.

For mange skip og rigger som kjemper om for lite arbeid har resultert i overkapasitet, rater som falt til bunns, og mange fartøy er sendt inn i opplag.

Les også

Røkke-selskaper får Statoil-avtale på 3,4 mrd.

Rederiene har vært gjennom omfattende nedbemanningsrunder, og restruktureringer av tyngende gjeld tatt opp da tidene var gode.

Krisen førte blant annet til at offshorerederiene Solstad, Farstad og Deep Sea Supply ble slått sammen, men gjeldskrisen i Seadrill har vært den største i riggsektoren.

Ifølge rapporten er nå opplagstoppen nådd. Mens det i februar 2017 var 183 skip og rigger i opplag har dette tallet krympet til 162 i årets februar.

Venter ny oppgang

For de andre transportsegmentene har omsetningen gradvis økt siden finanskrisen i 2008, og er nå omtrent tilbake på nivåene fra før krisen.

Totalt sett falt rederienes inntekter til 213 milliarder kroner i 2017 fra 224 milliarder året før.

– Dette ser ut til å snu i 2018, skriver forbundet i rapporten.

Der vises det til at mer enn halvparten av rederiene, samlet sett, venter økt omsetning i år. En av fire tror inntektene vil krympe, mens de resterende ikke ser for seg noen endringer.

Skulle dette slå til vil de totale inntektene stige med nær tre prosent til 219 milliarder kroner.

Les også

Solstad Farstads vanntette finansielle skrog er ikke helt tett

Økt optimisme er det også til resultatutviklingen:

  • Mer enn halvparten av rederiene tror på en bedring i driftsresultatet fra 2017 til 2018, noe som er dobbelt så mange som i tilsvarende undersøkelse i fjor.
  • Samtidig er det 23 prosent som antar en resultatsvekkelse i år. Dette er imidlertid en halvering fra fjorårstallene.

Ikke like mørkt i offshore

– Den største endringen i resultatforventninger finner vi blant offshore servicerederiene, skriver Rederiforbundet.

Undersøkelsen viser rederiene i dette segmentet venter et omsetningsfall på to prosent i år, men det er likevel en mindre andel som tror resultatene vil svekkes enn tidligere.

Mens 70 prosent av offshorerederiene ventet resultatsvekkelse i 2017 er denne andelen krympet til 32 prosent i år.

– For disse rederiene vil trolig en bedring av driftsresultat likevel ikke tilsi at rederiene har bærekraftig lønnsomhet eller lønnsomhet overhodet, skriver forbundet, som fortsetter:

– Lave rater og lite aktivitet medfører at disse rederiene fremdeles står i svært krevende tider.

Les også

Offshoreskiprate har doblet seg på én dag – tidoblet på to uker

Les også

Bahrain varsler funn av 80 milliarder fat skiferolje

Les også

OMV gjorde to gassfunn i Norskehavet: – Det er ganske stort

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om