Fast-sjefen dømt til fengsel: – Jeg er veldig skuffet

Tidligere toppsjef i Fast, John Markus Leirvik, er dømt til fengselsstraff. Han sier han vil kjempe for å bli renvasket.

VIL KJEMPE: Tidligere Fast-sjef John Markus Lervik er dømt til fengselsstraff i Oslo Tingrett, men sier han vil kjempe for å renvaske seg. Advokatene hans har rådet han til å anke. Arkivbilde.
  • Bjørn Haugan
  • Marius Lorentzen
Publisert:

Lervik er i Oslo tingrett dømt til to års fengsel for regnskapstriksing og markedsmanipulasjon, hvor av ett år er ubetinget.

Det betyr at den profilerte toppsjefen må sone ett års fengsel.

– Jeg er veldig skuffet over dommen; over ikke å bli trodd og jeg vil kjempe for å bli renvasket sier John Markus Lervik i en knapp kommentar.

Retten mener at han brøt Regnskapsloven og Verdipapirhandelloven i 2006.

Lervik ble dømt sammen med en annen FAST-ansatt, Torbjørn Kanestrøm, som fikk betinget fengsel i seks måneder. Ingen av de to har erklært straffeskyld.

Økokrim startet sin etterforskning av Fast i 2008, etter at Microsoft hadde kjøpt det norske selskapet for 6,6 milliarder kroner. Det ble gjennomført en mye omtalt razzia i Fasts lokaler høsten samme år.

Økokrim tok ut tiltale i februar 2012, og det ble ikke fremmet noen anklager om personlig vinning mot John Markus Lervik.

Selskapet selv har tidligere vedtatt et forelegg på fire millioner kroner for lovbruddet, ifølge Økokrim.

Rådes til å anke

– Vårt råd til John Markus Lervik vil være at dommen blir anket. Vi har lest dommen og er uenige i en rekke av Rettens vurderinger, sier Lerviks forsvarere, høyesterettsadvokat Else Bugge Fougner og advokat Rolf Trolle-Andersen.

Ved straffutmålingen mot Lervik ser det ut til at markedsmanipulasjonen har veid tyngst. Retten er av den oppfatning at det foreligger flere alvorlige skjerpende momenter i saken. Retten legger betydelig vekt på at den tidligere FAST-sjefen var daglig leder i selskapet da lovbruddene fant sted.

Sammen med Fasts tidligere globale salgssjef, Torbjørn Kanestrøm, er han dømt for å ha medvirket til regnskapstriksing og markedsmanipulasjon.

Ubetinget fengsel

Kanestrøm ble dømt til seks måneders betinget fengsel.

Det betyr at påtalemyndigheten har fått gjennomslag for at Fast blåste opp inntektene for 2006 og feilrapporterte om kontantstrømmen i 2007.

Gjennom siste halvdel av 2007 valgte Fast å avskrive fordringen som danner hovedgrunnlaget for tiltalen. Økokrim mener avskrivningen ikke skulle vært foretatt, og at man i stedet skulle reversert inntektsføringen.

Etter en grundig gjennomgang av hvordan Fast inntektsførte sine salg, igangsatt av en styreoppnevnt revisjonskomité, endte det hele med at Fast i 2008 avla regnskapene for årene 2006 og 2007 på nytt, såkalt restatement.

Aktor Jul Kaltenborn la torsdag ned påstand om at tidligere Fast-sjef John Markus Lervik skal dømmes til 2,5 års fengsel regnskapstriksing og markedsmanipulasjon.

Slipper næringsforbud

I tillegg til fengselsstraff ønsker Økokrim at Lervik skal fradømmes retten til å drive næringsvirksomhet i tre år samt inndragning av tre millioner kroner.

Det slipper han.

Fast ble startet i 1997 av Hans Gude Gudesen, Thomas Fussell, Robert Keith med base i selskapet Opticom ASA. John Markus Lervik var med fra starten og ble etter hvert toppsjef i søkemotor-selskapet som gikk som ei kule på børsen.

Lervik kom rett fra NTNU i Trondheim der han hadde fullført en doktorgrad. Toppen ble nådd i perioden 2006-2007 da selskapet hadde over 700 ansatte på 25 kontorer verden over og en markedsverdi på 7,6 milliarder kroner.

Fast ble kjøpt opp av Microsoft i 2008 for 6,6 milliarder kroner, og i januar 2009 sa John Markus Lervik opp sin stilling.

I 2011 skiftet Fast navn til Microsoft Development Center Norway.

Les også:

Aktor vil ha 2,5 års fengsel for Fast-gründerLervik i e-post: «Tror vi har en løsning»Lervik: - Jeg har tenkt på saken hver dag i syv år

Publisert:
Gå til e24.no

Flere artikler

  1. Fast-gründer nektes full ankebehandling

  2. Vil ha 2,5 års fengsel for Fast-gründer

  3. - Formen var veldig bra i dag

  4. Skjerper straffen for tidligere Intex-styreleder

  5. Betalt innhold

    Gründer med glid