Klart for ankesak mot tidligere Kongsberg-direktør

Torsdag begynner en 14 dager lang ankesak i det som er en av norgeshistoriens største saker innen økonomisk utroskap.

ANKESAK: Både Økokrim og den tidligere Kongsberg-direktøren anket dommen fra Asker og Bærum tingrett i oktober i fjor. Dermed kommer saken opp igjen, denne gangen for Borgarting lagmannsrett.
Publisert:

Den tidligere salgsdirektøren for Kongsberg Defence Communications i Øst-Europa, Dag Tore Sekkelsten, ble i oktober 2017 dømt til 4,5 års fengsel i Asker og Bærum tingrett for utroskap, selvvask og skattesvik.

Både Sekkelsten og Økokrim anket dommen, og torsdag begynner runde to i det som er en av norgeshistoriens største saker på området.

Påstand om tapping av 200 mill.

– Saken står idet vesentlige i samme stilling som den gjorde for tingretten, i den forstand at det ikke er tilkommet noen nye opplysninger av særlig betydning, sier konstituert statsadvokat Esben Kyhring i Økokrim til E24.

AKTOR: Politiadvokat Esben Kyhring fra Økokrim

Sekkelstens forsvarer, Christian B. Hjort i advokatfirmaet Hjort DA, har så langt ikke besvart E24s henvendelser.

Les mer: (+) Korrupsjons-Norge: Dette er de store skandalene

Kyhring skal nå på nytt overbevise retten om at Sekkelsten tappet Kongsberg Gruppen for hele 200 millioner kroner, selv om tingretten i fjor så bort fra store deler av beløpet, og dømte den tidligere salgssjefen for utroskap av til sammen rundt 50 millioner kroner.

– Utroskapsbeløpet etter tiltalen er på over 200 millioner kroner. Saken dreier seg i hovedsak om hva Kongsberg har fått i retur for utbetalingene. Tiltalen bygger på at deler av beløpet har tilfalt tiltalte. Hva som for øvrig har skjedd med pengene og hvem midlene til slutt har tilfalt, det har vi begrensede opplysninger om. Det er ikke kommet til noe nytt om dette etter tingrettsbehandlingen, opplyser Kyhring.

Christian B. Hjort

Uenig i bevisvurderingen

Da dommen var klar i fjor, sa hans forsvarer Christian Hjort til E24 at Sekkelsten var uenig i bevisvurderingen, og derfor ville anke.

– Sekkelsten er svært oppbrakt over dommen. Selv om han er glad for at retten så at det ikke var grunnlag for store deler av utroskapstiltalen, reagerer han sterkt på bevisvurderingen for de deler han ble dømt for. Han vil derfor anke dommen, sa Hjort til E24 den gangen.

Dommen i tingretten kom tre og et halvt år etter at Økokrim gjennomførte razzia og tok ut siktelser i saken første gang.

I starten var både Sekkelsten, Kongsberg Gruppen selv og en rekke privatpersoner i Norge, Romania og Sveits siktet, men siktelsen mot selskapet og de andre personene ble droppet i august 2016.

Da etterforskningen var ferdig tok Økokrim ut tiltale mot Sekkelsten.

Les også

Ett års fengsel for kartongkorrupsjon

Salg av utstyr til Romania

Dag Tore Sekkelsten var salgsdirektør i Øst-Europa for Kongsberg Defense Communications, som er en avdeling i Kongsberg Gruppens forsvarsvirksomhet, da handlingene skal ha skjedd.

Saken omfatter salg av kommunikasjonsutstyr til rumenske myndigheter i perioden 1999 til 2008, og tingretten mente at Sekkelsten i tråd med tiltalen skal ha mottatt store pengesummer på siden i forbindelse med at Kongsberg Gruppen solgte dette utstyret til landet.

Dette skal han ha gjort gjennom å inngå avtaler med diverse selskaper registrert i USA og andre land for fiktivt konsulentarbeid.

Sekkelsten skal ha sørget for at selskaper i Kongsberg Gruppen betalte ut penger for konsulentavtalene, selv om det aldri ble utført noe arbeid. Disse pengene skal ha endt hos Sekkelsten og konsulentene.

Sekkelsten ble dømt for grov økonomisk utroskap mot sin tidligere arbeidsgiver for om lag 50 millioner kroner totalt, mens utroskapen var summert opp av Økokrim til å dreie seg om 200 millioner kroner. Han måtte også tåle inndraging av vel 14,7 millioner kroner.

ANKET: Dag Tore Sekkelsten, tidligere salgssjef i Kongsberg Defence & Aerospace, mente bevisføringen i tingretten var feil - og anket saken til lagmannsretten.

Selvvask

Tingretten slo fast at Sekkelsten var skyldig i grov selvvask (hvitvasking av utbytte fra egne straffbare handlinger) og grovt skattesvik, ved at han skal ha unnlatt å rapportere inntekter han fikk til norske myndigheter.

Ifølge dommen sendte han pengene han tjente på virksomheten til konti i blant annet Sveits og Australia, og deler av pengene ble sendt til en stiftelse med konto i Genève som var satt opp i morens navn selv om Sekkelsten selv skal ha vært disponent for kontoen.

Les også

Tidligere ansatt i Norgesgruppen-eide Unil siktet for grov korrupsjon

E24 har tidligere summert opp alle avtalene Kongsberg Gruppen fikk av rumenske myndigheter til totalt 1,47 milliarder kroner (ikke inflasjonsjustert). Asker og Bærum tingrett har imidlertid ikke tatt med alle avtalene i den endelige dommen:

– Retten har lagt til grunn at de eldste agentavtalene ikke rammes av utroskapsbestemmelsen, med unntak av betalinger den tidligere salgssjefen selv har mottatt. 58-åringen er dømt for grov økonomisk utroskap av til sammen cirka 50 millioner kroner, skrev Økokrim i en pressemelding.

Startet egen gransking

Samtidig med at det ble kjent at Økokrim hadde siktet Kongsberg Gruppen for korrupsjon i 2014, ble det også kjent at selskapet selv i 2012 og 2013 gransket rykter om korrupsjon internt. Granskingen kom i stand etter « ... et tips og vage rykter», som E24 skrev den gangen.

Etter at tipsene kom inn, hyret Kongsberg Gruppens ledelse inn revisorselskapet PWC, som har en gruppe for denne typen etterforskning, for å blant annet granske regninger og utbetalinger brukt på agentvirksomhet. Konklusjonen til Kongsberg Gruppen var at disse regningene og utbetalingene ikke var lovstridige.

Saken førte likevel til at Kongsberg Gruppen satte i gang et omfattende arbeid for å gjennomgå og stramme inn sine interne regler, samt oppfølging av måten selskapet etterlever lover og regler.

Publisert:
Gå til e24.no