Andelen kvinnelige styreledere på stedet hvil: – Eierne sitter på makten

Direktøren i Brønnøysundregistrene sier at utviklingen i antall kvinnelige styreledere i norske aksjeselskap har vært oppsiktsvekkende svak. 7 av ti AS har kun menn i styret, ifølge SSB.

Foto: Shutterstock/FutureBoards
  • Sigrid Moe
Publisert:,

– Det er eierene som sitter med makten. Det hjelper ikke med permisjonsordninger og fleksible arbeidstider, om dem som sitter med beslutningen ikke er opptatt av dette, og jobber systematisk, sier Turid Elisabeth Solvang, administrerende direktør og gründer i FutureBoards.

Tall fra Brønnøysundregistrene viser en andel på vel 13 prosent kvinnelige styreledere i aksjeselskap per mars i år, mens andelen mannlige styreledere var på 86 prosent. Det er omtrent det samme resultatet som for 2018.

Turid Solvang.

Foto: FutureBoards

I 2017 var 11,5 prosent av styrelederne i de 200 største norske selskapene kvinner, ifølge en rapport fra CORE – Senter for likestilling.

De siste 10 årene har andelen kvinner i styrene i AS generelt økt lite, men fremdeles har 71 prosent av aksjeselskapene bare mannlige styrerepresentanter, ifølge SSB.

– Oppsiktsvekkende svak utvikling

– For de børsnoterte selskapene, som jeg har jobbet mest med, har vi 40 prosent kvinner i styrene, og har hatt det siden 2008. Det ser ikke ut til å ha hatt noen effekt på antall kvinner som er styreledere, og heller ikke antallet kvinner som styrer komiteer i styrene, sier Solvang.

Hun har tidligere vært visestyreleder i European Women on Boards, styreleder i European Confederation of Directors Associations, hun var med å lede og grunnlegge Norsk Institutt for Styremedlemmer, og har sittet i styret til Ya Holding.

– Utviklingen i antall kvinnelige styreledere i norske aksjeselskaper har vært oppsiktsvekkende svak også for de siste tyve årene, sier direktør for Brønnøysundregistrene, Lars Peder Brekk.

Andel kvinnelige styreledere i norske aksjeselskap økte med 3,8 prosentpoeng i løpet av de siste tyve årene. I 1997 var antall kvinnelige styreledere 9,6 prosent og ved begynnelsen av 2019 var antall kvinnelige styreledere økt til 13,4 prosent, viser statistikken.

For sakte

Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) sier at utviklingen går for sakte.

– Det må gå raskere. Det er verdt å merke forskjellen på kvinneandelen i toppledelsen i nasjonen Norge og i næringslivet. Vi har hatt kvinnelig finansminister og statsminister i mange år, kvinnelig LO-leder og inntil nylig også kvinne som leder i NHO. I privat næringsliv ser vi at de fortsatt henger etter, sier Isaksen til E24.

Solvang mener det skal mer til enn en politisk innsats for å bedre statistikken.

MED SJEFEN: Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen sier at forskjellen på kvinneandelen i toppledelsen av nasjonen Norge og i næringslivet er påfallende. Her er han med sin sjef - statsminister Erna Solberg.

Foto: Berit Roald NTB scanpix

– Det er veldig bra at myndighetene jobber for dette, men det blir ikke en store endring før investorer, ledelse og styrer tar inn over seg dette. Jeg hører mange si at de ikke skjønner hvorfor kvinner ikke vil ha toppstillingene i selskapet sitt. De evner ikke å se hva de må gjøre med kulturen i selskapet for å få kvinner til å trives og se muligheten for topposisjon, sier Solvang.

Hun mener ledelser, styrer og eiere må tenkte nytt på rekruttering.

– Det er lett å stå på en talerstol og si at du jobber med det, men du må gjøre noe konkret. Sett opp måltall, se hvor mange kvinner du har i selskapet, og hvor mange som er potensielle ledere. Knytt det opp mot bonusordninger, så skal du se at det skyter fart, sier Solvang.

Tiltak

Næringsministeren forteller at hans departement og departementet som har ansvar for likestilling, Kulturdepartementet, for første gang har innledet et samarbeid der de skal jobbe sammen med næringslivet for å få en høyere kvinneandel inn i topposisjoner.

– Jeg mener vi trenger flere kvinner i topposisjoner i næringslivet – både styret og i toppledelsen. Samarbeidet har resultert i at vi har samlet veldokumenterte råd, tips og praksiser i et hefte som skal distribueres til næringslivet, sier Isaksen.

Han forteller at statistikken ser litt annerledes ut for de selskapene der staten er inne som eier.

– Blant de eieroppnevnte styremedlemmene var det 49 prosent kvinner, og 51 prosent menn i fjor høst. Da var 42 prosent av styrelederne kvinner, mot 36 prosent i mars 2014, sier Isaksen.

Les på E24+ (for abonnenter)

Driver du med ubevisst diskriminering? Her er 12 typer atferd som ligger dypt i hjernebarken din

– Mister talenter

Han poengterer at det ikke er et problem i seg selv om det er en mann som er styreleder, men er bekymret for at unge kvinner ikke ser potensialet i en karriere i næringslivet.

– Problemet er at når kvinner er så dårlig representert i toppen av norsk næringsliv, kan det være en indikasjon på vi ikke klarer å rekruttere kvinnelige talenter inn i næringslivet. Man skal ikke velge noen som er dårligere kvalifisert for å få bedre kvinneandel, men disse tallene tyder på at næringslivet ikke klarer å rekruttere eller dyrke frem talenter som er kvinner, sier Isaksen.

Her kan du lese mer om

  1. Likestilling

Flere artikler

  1. Antallet kvinnelige toppledere synker i Sverige

  2. Andelen kvinnelige gründere øker

  3. – Vi har ikke vært gode nok til å jobbe med å få frem kvinner

  4. Annonsørinnhold

  5. Norge nest best på likestilling: – Vi skal ikke slå oss til ro med andreplassen

  6. – Gir en ekstra motivasjon