Power-ansatte fratas bonuser hvis de får tariffavtale

Kjedens toppsjef Anders Nilsen ga ansatte beskjed om at uorganiserte varehus får «den klart beste avtalen». Flere har reagert mot ledelsen, viser interne meldinger.

FÅR IKKE BONUS: Power-ansatte i butikker som har inngått tariffavtale. Dette er et ilustrasjonsfoto.
Publisert: Publisert:

«Vi har ikke utbetalt bonus til noen selgere i Fredrikstad de siste årene selv om butikken har gjort det meget godt».

I en fellesmelding i Powers interne kommunikasjonskanal har Anders Nilsen, elektronikkjedens administrerende direktør, vært tydelig på hva ansatte går glipp av i varehus som har fagorganisert seg med tariffavtale.

I dag er det ni slike Power-varehus i Norge, oppgir kjeden til E24, blant over 120 butikker totalt.

Valget om å ekskludere tariff-butikkene fra Powers bonusordninger har gitt ledelsen motstand fra ansatte som mener de blir urettferdig behandlet.

Internt har Nilsen anerkjent de «veldig åpenlyse ulikhetene» i ansattes betingelser.

Han har også fortalt ansatte at de uorganiserte varehusene får «den klart beste avtalen», viser internkommunikasjon E24 har tilgang på.

«Det er full frihet til å organisere seg hos oss, la det være klinkende klart. Men jeg ber dere om en ting, sett dere skikkelig inn i hva dette er», skriver Nilsen i meldingen som gikk ut til de Power-ansatte i januar 2019.

E24 er avhengig av tips fra leserne våre. Kontakt vår journalist på karl.wig@e24.no eller kryptert melding via WhatsApp til +4798609086

Les også

Elkjøp refses etter bonusavsløring: – Helt vanvittig

Forsvarer praksisen

Power har både månedsbonuser og årsbonuser. Disse utbetales til ansatte dersom konkrete salgsmål oppnås. Ingen av bonusene gis til ansatte i tariff-organiserte varehus.

I en av kjedens bonusavtaler for 2021, som E24 har en kopi av, står det:

«Medarbeidere som er ansatt i butikker med tariffavtale, vil ikke være deltagere av bonusavtaler i POWER Norge AS».

I et intervju med E24 forsvarer Nilsen kjedens praksis og hvordan ansatte har fått den kommunisert.

– Jeg tror nok litt av årsaken til at flere ikke har organisert seg i bransjen, er at man har så gode avtaler uten. Det tror jeg spiller en viktig rolle, sier Nilsen.

Han sier det ville kostet Power et «stort millionbeløp» dersom tariff-butikkene også skulle få bonus, og påpeker at disse kontraktene blant annet gir rett på ulempetillegg, som øvrige ansatte ikke får.

Det kom sterke reaksjoner da E24 nylig skrev at fagorganiserte Elkjøp-ansatte ikke får månedsbonus i varehus med tariffavtale. Det viser seg at de ikke er alene om det i elektronikkbransjen.

I Power går reaksjonene flere år tilbake.

Les også

Ledelsen ble varslet om lovbrudd hos 15 Power-sjefer

«Blodig urettferdig»

I januar 2019 la Anders Nilsen ut en intern melding, etter at en ansatt hadde uttrykt sin misnøye over å ikke få bonus tross gode resultater, noe han mente var urettferdig.

«Jeg synes det blir vanskelig å se noen kommentere at din arbeidsgiver er urettferdig når det eneste vi ønsker er å tilby det vi mener er den klart beste avtalen», skriver Nilsen i et lengre svar på kjedens meldingsplattform.

I meldingen opplyser Nilsen at cirka 10 prosent av Powers 118 butikker har «valgt en tariffavtale fremfor en bonusavtale».

Han trekker frem Powers varehus i Fredrikstad som et eksempel på en butikk som har solgt svært bra, men hvor tariff-organiseringen utelukker bonus til noen av de ansatte.

Det er ikke aktuelt å la tariff-ansatte få bonusene som øvrige ansatte har, fastslår Power-sjefen i samme melding.

«Det koster for mye [ ...] og vil resultere i lavere lønninger og dårligere bonusordninger for de 90 % av Power sine medarbeidere som IKKE har ønsket noe annet enn det de har i dag», hevder han.

Power-sjefen mottok nye reaksjoner etter at han publiserte meldingen.

En ansatt kalte praksisen «blodig urettferdig». En annen svarte at ansatte som velger tariffavtale bør respekteres.

Utdrag fra Power-kjedens «Champion Bonusavtale 2021».
Les også

Ansatte på «dugnad» nektet lønn i en tredje storkjede

«Hva bedriften måtte mene er den beste avtalen er heller ikke relevant», skrev personen, som reagerte på Nilsens fremstilling.

Power-sjefen: – De vil ikke ha bonus

Power-sjefen sier til E24 at de mener bonuser er «utrolig bra for kundeopplevelsen», men at de ikke kan gi bonuser i tillegg til de andre godene tariff-ansatte får.

– Hvorfor vil dere ikke gi bonus i tillegg?

– De har valgt en annen avlønningsmodell. De vil ikke ha bonus, de vil ha ulempetillegg. Det hadde også gitt en betydelig høyere kostnad dersom vi skulle kombinert de to avlønningsmodellene.

– Hva tenker du om reaksjonene dere har møtt internt fra flere ansatte på denne innretningen?

– Det er vanskelig å svare på. Det er ingen som har kontaktet meg og spurt hvorfor det er sånn. Men jeg kan absolutt forstå hvis det blir en oppfatning av at man burde ha begge deler, sier Nilsen.

FORSVARER BONUS-EKSKLUDERING: Tariffavtalen gir ansatte flere goder, inkludert ulempetillegg, påpeker administrerende direktør Anders Nilsen i Power. Han sier bonus i tillegg ville gitt kjeden millionkostnader.
Les også

Power-kjeden friskmelder seg selv etter rekordår

– Ingenting vi står i veien for

Power-sjefen understreker at han ikke har problemer med fagorganisering.

– Ønsker man å være fagorganisert, så er man det. Det er ingenting vi står i veien for. Vi er opptatt av at alle skal ha det de har krav på, og så har man valgt ulike incentiver.

Han sier det ikke står på «vilje til å betale godt».

– Men det blir for dyrt å gi bonus på toppen av ulempetillegg og andre goder de med tariffavtale har?

– Ja, det ville blitt et stort millionbeløp. La oss si at disse ni butikkene ikke hadde vært tariffbutikker. Da hadde vi utbetalt mer penger til de medarbeiderne, gjennom bonus.

Les på E24+

Bedrifter i USA får ikke tak i nok folk. Samtidig står mange amerikanere uten jobb.

Nilsen sier Power har statistikk som viser at medarbeidere med bonus «tjener gjennomgående bedre».

– De får bedre betalt i snitt, sier han.

– Ser du at det blir et incentiv for å ikke organisere seg med tariffavtale?

– Ja, men det kan slå begge veier. I de butikkene hvor det går fantastisk bra, så er jeg enig i at man ser fordelen av det, for de får mye bonus. Så vil det være andre butikker som ikke klarer målene sine. Bonusen er ingen garanti, så jeg tenker det nulles litt ut.

Står fast på at ansatte uten tariff kommer bedre ut

– Du har i en intern melding oppfordret ansatte til å sette seg skikkelig inn i hva tariffavtaler innebærer, og kalt bonusavtalen mye bedre. Hva sikter du til da?

– Ja, min klare oppfatning er at totalt sett så genererer bonusordningen en bedre avlønning. Totalt sett, år for år, så har vi sett at det genererer bedre lønninger over tid. Det står jeg på.

Det er varehusenes tariffavtale som utelukker bonus til ansatte som jobber der. I uorganiserte butikker vil det fortsatt være enkeltansatte som velger å fagorganisere seg, og disse får fortsatt bonus, presiserer Nilsen.

«Alle medarbeidere i Power har lønnsbetingelser som er i samsvar med gjeldende tariff – og i mange tilfeller bedre», skriver Power-sjefen i en epost til E24 etter intervjuet.

Han fremholder at annen årsak til at butikker med tariffavtale ikke samtidig kan ha en bonus, er at «det ikke er tillatt å ha to ulike lønnsmodeller i en og samme butikk».

Publisert: