SR-Bank slår tilbake med rekordår i 2021

Etter milliardresultat før skatt i fjerde kvartal 2021, topper SR-Bank rekordåret fra 2019.

2021 ble et knallår for SR-Bank og konsernsjef Benedicte Schilbred Fasmer, som tangerer toppåret fra 2019.
 • Jonas Vikingstad (Stavanger Aftenblad)
Publisert: Publisert:

Sammenlignet med 2020 leverer banken et årsresultat som er to milliarder kroner sterkere før skatt i 2021.

Bankens resultat i fjerde kvartal 2021 er på drøyt 1 milliard kroner, før skatt. Sammenlignet med fjerde kvartal 2020 er dette en resultatvekst på 52 prosent.

– 2021 ble et år med uforutsigbarhet som følge av utviklingen av koronapandemien, men både person- og bedriftskundene våre har vist en imponerende evne til å håndtere denne usikkerheten, sier Benedicte Schilbred Fasmer, konsernsjef i SpareBank 1 SR-Bank.

– I tillegg til å skape gode resultater i en utfordrende tid, har også bedriftene fortsatt arbeidet med bærekraftig omstilling. Jeg er i så måte optimistisk på næringslivets vegne når vi ser fremover, legger hun til.

Toppnotering

2020 var et utfordrende år for konsernet. 2019 var bankens beste år noensinne, med et årsresultat før skatt på 3,8 milliarder kroner. I 2020 var fasiten langt mer dyster. Årsresultatet ble da redusert med nær 2 milliarder.

2021 var i så måte en hyggelig opptur. For fjorårets første halvår fikk SR-Bank et resultat før skatt på 1,8 milliarder kroner. I tredje kvartal fortsatte veksten med et resultat før skatt på 926 millioner kroner. For fjerde kvartal har banken altså lagt til ytterligere 100 millioner til resultatet.

Det samlede resultatet før skatt i hele 2021 ble 3,84 milliarder kroner. Altså en tangering av rekordåret 2019.

2021 er altså bankens nye toppnotering.

– Det er et sterkt resultat vi leverer for 2021, og jeg er godt fornøyd med aktiviteten vi har hatt i alle forretningsområdene, sier Fasmer.

– Når det gjelder forventningene for 2022, ser vi at flertallet av bedriftene i Sør-Norge tror på vekst og positiv utvikling. Med bedring i økonomien, lav arbeidsledighet og lavere usikkerhet, forventer vi høy aktivitet også fremover, legger konsernsjefen til.

Konsernets driftskostnader i fjerde kvartal i år ble 755 millioner, mot 629 millioner i samme periode i 2020.

For hele 2021 ble driftskostnadene 2,71 milliarder kroner, mot 2,39 milliarder i 2020.

Økningen begrunnes i et langt høyere aktivitetsnivå, kostnader knyttet til oppkjøp og høyere lønnskostnader.

Bankens egenkapitalavkastning etter skatt ble 14 prosent, mot 9,7 prosent i samme periode 2020. Dette er også en oppgang fra tredje kvartal i 2021 (11,7 prosent).

Nøkkeltallene for fjerde kvartal 2021, med fjerde kvartal 2020 i parentes:

 • Resultat før skatt: 1.073 mill. kroner (705 mill. kroner)
 • Resultat etter skatt: 889 mill. kroner (608 mill. kroner)
 • Egenkapitalavkastning etter skatt: 14,0 prosent (9,7 prosent)
 • Resultat pr. aksje: 3,41 kroner (2,30 kroner)
 • Netto renteinntekter: 1.005 mill. kroner (994 mill. kroner)
 • Netto provisjons- og andre inntekter: 455 mill. kroner (370 mill. kroner)
 • Netto inntekter fra finansielle investeringer: 344 mill. kroner (240 mill. kroner)
 • Driftskostnader: 755 mill. kroner (629 mill. kroner)
 • Nedskrivninger på utlån og finansielle forpliktelser: -24 mill. kroner (270 mill. kroner)
 • Ren kjernekapitaldekning: 17,4 prosent (18,3 prosent)

Foreløpig årsresultat i 2021, med 2020-tallene i parentes:

 • Resultat før skatt: 3.838 mill. kroner (1.821 mill. kroner)
 • Resultat etter skatt: 3.156 mill. kroner (1.590 mill. kroner)
 • Egenkapitalavkastning etter skatt: 12,6 prosent (6,4 prosent)
 • Resultat pr. aksje: 12,08 kroner (5,87 kroner)
 • Netto renteinntekter: 3.990 mill. kroner (4.142 mill. kroner)
 • Netto provisjons- og andre inntekter: 1.717 mill. kroner (1.396 mill. kroner)
 • Netto inntekter fra finansielle investeringer: 1.037 mill. kroner (699 mill. kroner)
 • Driftskostnader: 2.714 mill. kroner (2.386 mill. kroner)
 • Nedskrivninger på utlån og finansielle forpliktelser: 192 mill. kroner (2.030 mill. kroner)
 • Samlet utlånsvekst siste 12 måneder: 5,1 prosent (3,7 prosent)
 • Innskuddsvekst siste 12 måneder: 16,5 prosent (14,6 prosent)
 • Ren kjernekapitaldekning: 17,4 prosent (18,3 prosent)
 • Kjernekapitaldekning: 18,9 prosent (19,9 prosent)
Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om

 1. Regnskap og resultater
 2. SpareBank 1 SR-Bank
 3. SR Bank
 4. Økonomi

Flere artikler

 1. Nesten milliarden for SR-Bank i første kvartal

 2. DNB økte overskuddet – vil dele ut over 15 milliarder i utbytte

 3. Sbanken: – Ikke på et nivå vi er fornøyd med

 4. Seksdoblet resultat fra Lyse – men bare svak økning i utbyttet

 5. Norwegian med overskudd og forbedret kontantposisjon