Ekspertutvalg vil ha offentlig debatt om ny handlingsregel

Finanspolitikkutvalget mener det er behov for å justere handlingsregelen, foreslår at det legges opp til en offentlig debatt om det selvbestemte taket for oljepengebruk.

Økonomiprofessor Steinar Holden leder det såkalte finanspolitikkutvalget.
 • NTB
 • Truls Lier
Publisert:

Det såkalte finanspolitikkutvalget ledes av økonomiprofessor Steinar Holden og er nedsatt av Finansdepartementet for å gi råd om bærekraften i statsfinansene fremover.

Torsdag leverte utvalget sin første årlige uttalelse til finansminister Trygve Salgsvold Vedum. Der tar et flertall i utvalget til orde for å justere handlingsregelen, det selvbestemte tak for stor andel av Statens pensjonsfond utland regjeringen kan bruke hvert år. Handlingsregelen har vært på 3 prosent siden 2017.

Utvalget mener at pengebruken som er knyttet direkte til verdien av et stort fond, skaper stor sårbarhet.

Fram til nå har realavkastningen vært beregnet med utgangspunkt i markedsverdien av fondet. Utvalgets flertall mener at det kan være fordeler ved å basere handlingsregelen på kontantstrømmen til fondet.

Modellen vil kunne gi mindre svingninger fra år til år enn «tre-prosent»-regelen, og være mindre sårbar for endringer i fondets markedsverdi, tror utvalget. Det handler blant annet om at verdien til aksjer kan svinge mer og oftere enn kontantstrømmen gjør.

Handlingsregelen for finanspolitikken uttrykker at bruken av oljeinntekter over tid skal følge den forventede avkastningen av Oljefondet.

Utvalgets flertall foreslår at det bør utredes nærmere hvordan handlingsregelen bør praktiseres fremover, og at det derfor bør legges opp til en offentlig debatt om dette.

– Forvaltningen av vår felles formue, skapt av de før oss, er en oppgave jeg tar på alvor. Handlingsregelen er i så måte en grunnpilar i norsk politikk. Den har bred oppslutning og har tjent oss godt. Vi ser fram til å sette oss grundig inn i forslagene fra utvalget, sier finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) i en pressemelding.

Et mindretall, Annette Alstadsæter, som er professor i skatteøkonomi ved Handelshøyskolen, støtter ikke flertallets positive vurderinger rundt den skisserte kontantstrømsregelen.

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om

 1. Handlingsregelen
 2. Statens pensjonsfond utland
 3. Steinar Holden
 4. Oljefondet

Flere artikler

 1. I 20 år har den tøylet ivrige politikere. Nå rådes Vedum til å skrote regelen.

 2. Spent på Vedums oljepengebruk: – Har strukket strikken lengre enn man burde

 3. Vil bruke 352 milliarder oljekroner

 4. Regjeringen vil styrke Oljefondets arbeid med klimarisiko

 5. Dette er Vedums hodepine: – Et fryktelig dilemma