Dette skjer denne uken: Tror ekspertutvalg vil øke boligskatten

Men NTNU-professor Lars-Erik Borge er mildt sagt tvilende til at Støre-regjeringen vil gå inn for det. Selv er han spent på om Skatteutvalget vil gjeninnføre arvegiften.

Professor i samfunnsøkonomi Lars-Erik Borge venter at Torvik-utvalget, i likhet med flere tidligere regjeringsoppnevnte ekspertutvalg, vil foreslå økt boligskatt.
Publisert: Publisert:

Skatteutvalget legger mandag klokken 10.00 frem sin utredning for finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp).

Lars-Erik Borge, professor i samfunnsøkonomi på NTNU og kollega av utvalgsleder Ragnar Torvik, tror utvalget vil anbefale at regjeringen øker boligskatten.

– Det er bred enighet blant fagøkonomer om at boligbeskatningen har vært for gunstig, med lav verdisetting i formuesskatten og fullt fradrag for gjeldsrenten. Det tror jeg også dette utvalget kommer til, sier Borge.

Tror ikke på skatteøkning

NTNU-professoren er derimot tvilende til at regjeringen vil følge en slik anbefaling.

– Politisk er det vanskelig å gå inn for økt boligskatt. Selveier-tankegangen står veldig sterkt i Norge, sier han.

Så sent som i 2021 foreslo utvalget «Norge mot 2025» å øke beskatningen av bolig og eiendom. Utvalget rakk knapt å lansere forslaget, før det ble blankt avfeid av daværende finansminister Jan Tore Sanner (H).

Det er knyttet spenning til utvalgets forslag til endringer av personskatten. I tilleggsmandatet fra finansminister Vedum bes utvalget vurdere hvordan skattesystemet kan bidra til omfordeling, med et særlig blikk på formuesskattens rolle.

– Spørsmålet er om utvalget vil redusere formuesskatten og heller øke andre former for kapitalbeskatning, som for eksempel å gjeninnføre arveavgiften, sier Borge.

Erna Solbergs første regjering avskaffet arveavgiften i sitt første statsbudsjett i 2014.

Spent på grunnrenteskatten

Samfunnsøkonomen er også spent på om utvalget vil utvide grunnrenteskatten også til å gjelde andre næringer, samt verdistigning på bolig og eiendom.

Skatteutvalget skal også vurdere hvordan skatte- og avgiftssystemet kan bidra til å nå fremtidige miljø- og klimamål. NTNU-professor Borge, som i sin tid ledet Grønn skattekommisjon, mener det finnes gode grunner til å øke miljøavgiftene.

– Videre er det et viktig poeng for utvalget å se hvordan miljøavgifter kan bidra til en mer effektiv økonomi, sier han.

Det var Solberg-regjeringen som i sin tid nedsatte Skatteutvalget for gjøre en «helhetlig vurdering av skattesystemet».

Utvalget fikk i desember 2021 et tilleggsmandat fra Støre-regjeringen, hvor det blant annet skal utrede hvordan det samlede skattenivået i Norge kan økes. Økonomiprofessor Ragnar Torvik ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) leder utvalget.

Les på E24+

Håkon (35) jobbet på fabrikk. Nå har han eiendom for 75 millioner

Venter boligprisfall

Mens det ventes at Skatteutvalget vil foreslå økt boligbeskatning, er det bred enighet om at boligprisene skal ned.

Eiendom Norge kommer onsdag med sin prognose for utviklingen i boligmarkedet neste år.

I en kommentar til boligprisfallet i november uttalte administrerende direktør Henning Lauridsen at han venter at boligprisene skal videre nedover.

– Januar pleier ofte å være veldig sterk, så det kan hende vi får et lite unntak i januar, men det skal nok en god del nedover i månedene fremover, sa Lauridsen.

Norges Bank venter at boligprisene vil falle med 4,3 prosent i 2023.

«Vi har sett et omslag i boligmarkedet. Boligprisene har falt mer enn anslått, og antallet usolgte boliger har økt markert», står det i bankens siste pengepolitiske rapport.

Videre skriver Norges Bank at de tror boligprisene vil falle videre frem mot høsten neste år.

SSB venter et boligprisfall på 8 prosent fra 3. kvartal 2022 til 3. kvartal 2023. Ifølge våre beregninger vil boligprisene fortsette å falle gjennom resten av året og store deler av neste år. Nominelt ventes det et fall på 8 prosent fra 3. kvartal 2022 til 3. kvartal 2023.

Publisert: