Tjente 3,6 mill. på pantelotteriet

Mens 16 personer ble pantemillionærer i 2021, dro milliardær Olav Thons (99) investeringsselskap inn 3,6 millioner kroner fra pantelotteriet.

Olav Thons investeringsselskap Thon Holding eier 60 prosent av aksjene i Norsk Pantelotteri AS. De siste fem årene har selskapet fått 19,5 millioner i kroner i utbytte fra pantelotteriet.
Publisert: Publisert:

Hver gang du trykker på Røde Kors-knappen på panteautomaten, bidrar du til å støtte verdens største humanitære organisasjons aktiviteter i Norge. Det du kanskje ikke er klar over, er at en beskjeden del av inntektene fra pantelotteriet ender hos Olav Thons investeringsselskap Thon Holding.

Selskapet eier 60 prosent av aksjene i Norsk Pantelotteri AS. De siste fem årene har Olav Thon, gjennom Thon Holding AS, tatt ut 19,5 millioner kroner i utbytte fra Pantelotteriet.

– Jeg skjønner at du stiller spørsmålet, men skjemmes overhodet ikke over at en del av overskuddet går til Thon Holding. For å drive pantelotteriet er vi avhengig av at selskapet er økonomisk bærekraftig og går med overskudd, sier Gaute Langdal, daglig leder i Pantelotteriet AS.

– Videre er det viktig å presisere at Olav Thon personlig ikke får ut fem flate øre i utbytte fra selskapet. De går til investeringsselskapet, som eies av Olav Thon Stiftelsen. Denne stiftelsen bruker penger på to ting – samfunnsnyttige formål og skatt, sier Langdal videre.

Siden det ble etablert i 2008 har pantelotteriet bidratt med over en halv milliard kroner til Røde Kors, ifølge Norsk Pantelotteris årsmelding for 2021.

116 mill. til Røde Kors

Pantelotteriet hadde i 2021 en omsetning på drøyt 312 millioner kroner.

Av denne summen gikk nær 116 millioner kroner til Røde Kors. Summen inkluderer inntekter fra uavhentede gevinster og utbytte. Drøyt 107 millioner kroner ble utbetalt i gevinster.

– På grunn av gode økonomiske resultater vedtok styret å øke andelen som går til Røde Kors fra 50 til 54,6 prosent i fjor. Det tilsvarte om lag 14 millioner kroner ekstra i fjor, sier Gaute Langdal i Pantelotteriet.

Dette ligger over kravet i lotteriloven, som sier at 50 prosent av pengene, etter fradrag for gevinster, skal gå til formålet som innehar tillatelsen.

– Jeg tør hevde følgende påstand: Hvis du regner og sammenligner med andre norske pengelotterier, vil du se at Pantelotteriet har den høyeste andelen tilbakebetaling til formålet. Det er vi veldig stolte av, sier han.

Dette skyldes blant annet at Pantelotteriet har en lavere andel gevinster enn øvrige lotterier, forklarer han.

Daglig leder Gaute Langdal i Norsk Pantelotteri jobber med å etablere pantelotterier i flere europeiske land.

3,6 mill. i utbytte

Nær hele overskuddet i Norsk Pantelotteri AS – seks av 6,5 millioner kroner – ble i 2021 tatt ut som utbytte. 3,6 millioner kroner gikk til Thon Holding, mens 2,4 millioner kroner gikk til Røde Kors, viser årsregnskapet for fjoråret.

– Jeg er glad for at Olav Thon Gruppen får noe utbytte som kan investeres i bærekraftige pantelotterier andre steder i verden, sier han.

Gjennom selskapet Recycling Lottery International, i samarbeid pantemaskinprodusenten Tomra og Playsafe, ønsker Thon Gruppen å etablere pantelotterier i flere andre land.

– Vi har allerede fått en tillatelse i Finland og i den tyske delstaten Schleswig-Holstein. Målet er å få en nasjonal lisens i Tyskland, som er et gigantisk marked hvor det pantes for flere titall milliarder årlig. Vi ser også på en rekke andre markeder i utlandet, sier Langdal.

Publisert: