Kasakhstansk smutthull: Råolje gikk gjennom Russland til skip forsikret i Norge

Russisk råolje ble forbudt å innføre til EU-land etter 5. desember, men tankskipene fortsetter å gå fra Russland til Europa – takket være kasakhstansk smutthull.

En oljetanker ligger fortøyd ved Sheskharis-komplekset i Novorossiysk i Svartehavet. Den russiske havnen får levert mye olje fra Kazakhstan. Bildet er tatt i oktober i fjor.
  • David Bach
  • Chris Matthews (Investigate Europe), Sotiris Sideris, Thodoris Chondrogiannos og Konstantina Maltepioti (Reporters United)
Publisert: Publisert:

5. desember ble det forbudt å innføre russisk råolje til europeiske havner.

En dataanalyse fra Investigate Europe (IE) og Reporters United (RU) viser at 30 oljetankere fra Russland likevel hadde destinasjon i Europa etter innstrammingen. 18 av skipene var europeiske, ifølge tallene.

Disse seilasene er likevel ikke nødvendigvis sanksjonsbrudd, fordi et smutthull i regelverket tillater råolje fra tredjeland å ta turen gjennom Russland før det skal videre.

Smutthullet gjør seg særlig utslag i Kazakhstan.

Les også

Norske selskaper forsikrer fortsatt frakt av russisk olje

Kan komme fra Kazakhstan

Havnene i Novorossiysk og Ust’-Luga får levert store mengder råolje fra Kazakhstan, og 23 av de 30 seilasene kommer nettopp fra disse to, viser analysene som IE og RU har gjennomført.

Novorossiysk-terminalen er en del av Caspian Pipeline Consortium (CPC), som sender olje fra vest i Kazakhstan gjennom rørledninger til kaien ved Svartehavet, ifølge IE.

Den russisk-statlige rørledningsoperatøren Trasneft eier 24 prosent av CPC, ifølge konstortiets nettsider.

Ifølge datagrunnlaget, som også E24 har fått tilgang til, var syv av seilasene fra Russland til Europa med råolje mellom 5. desember og 5. januar forsikret av det norske forsikringsselskapet Gard.

Fem av disse hadde avgang fra Novorossiysk og én fra Ust’-Luga, som kan indikere at oljen har sin opprinnelse i Kazakhstan. De to siste gikk fra Primorsk ved St. Petersburg.

Skipene står alle oppført med destinasjoner i Europa, men datagrunnlaget kan inneholde unøyaktigheter.

Blant annet kan det være snakk om mellomstopp, at et skip ankrer opp utenfor den oppførte havnen, eller det kan være for å laste oljen over i et annet skip som skal videre til det internasjonale markedet.

I dataene står destinasjonen oppført som Spania, Italia, Danmark, Hellas, Bulgaria og Polen. Bulgaria har inntil nyttår 2024 et unntak fra regelverket, dersom de får levert olje fra kontrakter som ble inngått før 4. juni 2022.

Gard: Sjekker selv

Gards pressekontakt Karoline H. Flåm opplyser over e-post at selskapet mottar dokumentasjon som oppgir lastens opprinnelsesland, såkalte «certificates of origin».

– Vi foretar også egne sanksjonssjekker, nettopp for å forsøke å sikre at frakten ikke bryter med sanksjonsregelverket.

Som forsikringsselskap må Gard forholde seg til de opplysningene og den dokumentasjonen de får oppgitt, sier Flåm.

– Det er slik dette sanksjonsregelverket er utformet.

I begynnelsen av januar var Russlands eksport av råolje via sjøfart på sitt høyeste siden april, ifølge Bloomberg.

Det samlede volumet økte med 876.000 fat per dag i uken opp til 13. januar – en økning på 30 prosent til totalt 3,8 millioner fat.

Disse tallene ekskluderer imidlertid olje som identifiseres som KEBCO fra Kazakhstan, skriver Bloomberg, som viser til at denne oljen kommer nettopp fra Novorossiysk og Ust’-Luga.

Reuters: Liten effekt på pristak

De nye sanksjonene mot Russland trådte i kraft 5. desember, inkludert et forbud mot å importere russisk råolje sjøveien til europeiske land.

Europeiske fartøy, forsikringsselskaper og andre som tilrettelegger for handel, er også underlagt forbud mot å sende råolje til land utenfor EU med mindre de kan dokumentere at oljen er kjøpt til under 60 dollar fatet.

Ifølge Reuters har imidlertid pristaket fått liten effekt, fordi snittprisen på russisk råolje, inkludert rabatter, var på mellom 50 og 60 dollar allerede i november – blant annet for India, som er den nest største kjøperen av russisk råolje etter Kina.

Kull ble underlagt europeiske sanksjoner i august, men kan fortsatt gå til tredjeland under visse forutsetninger.

En fersk rapport fra CREA anslår at pristaket og eksportforbudet har begynt å virke, men at Russland likevel fortsatt tjener 640 millioner euro hver dag på eksporten.

Datagrunnlaget er samlet og analysert av de internasjonale journalist-gruppene Investigate Europe og Reporters United.

Tallene kommer fra det uavhengige senteret for forskning på energi og ren luft (CREA), som er basert i Finland.

I tillegg har journalist-kooperativet faktasjekket seilasene via shipping-databasen Equasis, som er grunnlagt av EU-kommisjonen og Frankrike. Norge har vært medlem siden 2008.

Publisert:

Her kan du lese mer om