Oljefondet kaster ut vannkraftselskap: – Absurd

Indiske NHPC bygger det sørøst-asiatiske landets største vannkraftverk. Nå har Oljefondet kastet ut selskapet av miljøhensyn. Det får skarpe reaksjoner.

National Hydroelectric Power Corporation (NHPC) er en stor indisk vannkraftaktør, og kastes nå ut av Oljefondets portefølje grunnet en beslutning tatt av Etikkrådet. Bildet er tatt fra et prosjekt NHPC gjennomførte i 2008 på elven Tista.
Publisert: Publisert:

Forrige uke ble det kjent at ni selskaper utelukkes fra oljefondet. Et av disse selskapene er indiske NHPC Ltd. Begrunnelsen fra oljefondets etikkråd er en «uakseptabel risiko for at selskapene medvirker til alvorlige miljøskader».

Det er Norges Banks hovedstyre som har tatt beslutningen, på bakgrunn av råd fra Etikkrådet.

– At Etikkrådet vil gå imot utvikling av tilsvarende prosjekter som har gjort Norge til en fornybar kraftnasjon faller på sin egen urimelighet, sier energipolitisk talsperson i Fremskrittspartiet, Marius Arion Nilsen.

– Uproblematisk

Karin S. Thorburn er professor i finans ved NHH. Hun har sittet i Finansdepartementets ekspertutvalg om Oljefondet og klima. Professoren har tillit til vurderingene som er gjort av Etikkrådet.

– Jeg ser utelukkelsen som veldig uproblematisk. Jeg kan bare se på Etikkrådets rolle, som er å gjøre vurderinger av alle selskapene i porteføljen etter visse etiske kriterier som speiler eiers (statens) verdigrunnlag, sier hun.

Karin S. Thorburn er professor i Finans ved NHH. Hun har tillit til Oljefondet sin vurdering.

Etikkrådet skriver i sin vurdering at størrelsen på prosjektet og «foreslåtte driftsregime» har utløst protester og beskyldninger om skade på lokalbefolkningen og viktige naturverdier.

– De har gjort vurderingen av at dette selskapet skaper en uakseptabel risiko til å medvirke til alvorlig miljøskade, sier Thorburn.

– Det siste vi trenger

Nilsen mener etikkrådet bidrar til å spre uheldige signaler internasjonalt om at vannkraft ikke er bærekraftig. Han minner samtidig om de skyhøye strømprisene.

– Etikkrådet bidrar i så måte til å spre svært uheldige signaler. Jeg frykter denne tilrådningen vil undergrave norsk vannkraft internasjonalt. Det er det siste vi trenger, all den tid vi nå står midt i en strømpriskrise der behovet for utbygging av ny kraft vil være enormt i årene som kommer, sier han.

Energipolitisk talsperson i Fremskrittspartiet, Marius Arion Nilsen

I EUs anbefaling til investorer, kalt den «grønne taksonomien» blir ikke vannkraft regnet som like grønt som sol- og vindkraft. Det skyldes naturinngrepene som vannkraften innebærer.

– Det er rimelig absurd at Etikkrådet aktivt jobber mot utviklingen av nye vannkraftprosjekter i utlandet, samtidig som vannkraften her hjemme er under press fra EU om hvorvidt den skal regnes som bærekraftig eller ikke, sier Arion Nilsen.

Støtter beslutningen

NHH-professoren mener at Etikkrådets beslutninger er gjort etter instruks fra Stortinget, og at det er der diskusjonen eventuelt må tas.

– NBIM (Norges Bank Investment Management red.anm.) sitt mandat er å maksimere avkastning, også gjør Etikkrådet sine vurderinger basert på instrukser fra politikerne, sier hun.

Stortingsrepresentant Lan Marie Berg fra MDG er kritisk til prosjektet, og mener det er riktig av Oljefondet å trekke seg ut.

– Etikkrådet har vår fulle støtte i denne saken. Å demme ned store arealer midt i et av verdens aller viktigste områder for naturmangfold og dyreliv er helt uakseptabelt, sier hun.

Berg poengterer at de ønsker en fornybar energiforsyning, men ikke for enhver pris.

– Verdens energiforsyning må bli hundre prosent fornybar, men samtidig må vi stille tydelige naturkrav til fornybarprosjektene, sier Berg.

Etikkrådet svarer

I en e-post til E24 skriver Etikkrådet at de tar beslutninger basert på politiske føringer, og at terskelen for utelukkelse av selskaper er høy. Videre poengterer rådet at de ikke skiller mellom ulike typer virksomheter.

«Etikkrådet vurderer vannkraftutbygginger konkret på samme måte som andre prosjekter som har store konsekvenser for miljø eller menneskerettigheter. Prosjektene vurderes på grunnlag av omfang og alvor av miljøskade eller menneskerettskrenkelser. Skaden et prosjekt forårsaker, er avhengig i hvilke tiltak selskapene setter i verk for å kartlegge risiko og avbøte skade.»

«Vannkraftprosjekter forsyner viktig fornybar energi, men det er grundig dokumentert at slike prosjekter kan være svært inngripende for folk og natur. Omfang av konsekvenser varierer svært mye fra prosjekt til prosjekt. Derfor må vannkraftprosjekter vurderes ut fra prosjektspesifikke karaktertrekk og de lokale omstendighetene.»

Publisert:
Gå til e24.no