Konkurrent ber tilsynet avvise sammenslåingen av Intersport og Sport 1

Daglig leder Gisle J. Daviknes i Stadion AS tror at Gjelsten og Sunde har beregnet en for lav omsetning for det nye gigantkonsernet de ønsker å stifte.

KONKURRENTER: Stadion AS, her ved daglig leder Gisle J. Daviknes, har i dag en markedsandel på nesten 9 prosent i sportsbransjen. Han frykter at en sammenslåing av Bjørn Rune Gjelstens Sport 1 og deler av Gresvig-boet vil være ødeleggende for markedet.
Publisert:

– Vi mener det kan bli ganske ødeleggende. De vil ha et veldig stort antall butikker, veldig mye mer enn noen andre, og mange steder vil de sitte igjen med lokalt monopol.

Det sier Gisle J. Daviknes, daglig leder i Stadion AS. Selskapet er en paraplybedrift for over 100 sportsbutikker rundt om i landet, mange av dem spesialbutikker for én aktivitet eller idrett.

Daviknes har bedt Konkurransetilsynet om ikke å godkjenne sammenslåingen av Sport 1 og deler av Gresvigs konkursbo.

Les på E24+

På innsiden av XXL-lageret: Slik skal de vinne mot Gjelsten og Sunde

Sport 1-eier Bjørn Rune Gjelsten og tidligere Gresvig-eier Olav Nils Sunde inngikk i slutten av februar en avtale med Gresvigs konkursbo om kjøp av en betydelig del av virksomheten for 873 millioner kroner.

Sammenslåingen forutsetter grønt lys fra Konkurransetilsynet.

Frykter maktkonsentrasjon

Sunde og Gjelsten har planlagt å organisere det nye selskapet, som nå heter Ino Holding, under fellesforetaket Sport Holding.

Daviknes sier at bekymringen for at det nye konsernet vil få for stor innflytelse i sportsbransjen er blitt forsterket av coronakrisen.

– Det er en del aktører som puster tungt i dag, og det er helt klart en fare for nedleggelser og konkurser for både leverandør- og butikkleddet i tiden fremover.

Konsekvensen av det vil bli ytterligere konsolidering og maktkonsentrasjon, sier Daviknes.

– Vi mener derfor at Konkurransetilsynet bør gripe inn og stanse en sammenslåing av Sport1 og Intersport under samme eierskap.

TAR OVER: Gjelsten Holding og O.N. Sunde inngikk i slutten av februar en avtale med Gresvigs konkursbo. For virksomheten måtte de betale 873,1 millioner kroner.

5 milliarder kroner

Basert på 2019-tall fra Norsk Sportsbransjeforening hadde Gresvig-kjedene G-Sport, G-Max og Intersport en markedsandel på 29,1 prosent mens Sport 1 sto for 21,9 prosent.

Deres samlede omsetning utgjorde omtrent 6,85 milliarder kroner.

Den presenterte sammenslåingen vil imidlertid bestå av en komprimert versjon av gamle Gresvig. Sunde og Gjelsten har planlagt å overta 48 av Gresvigs 93 egeneide butikker, mens 36 skal legges ned.

De ni siste er det ikke tatt stilling til ennå.

Det nye konsernet kommer ifølge selskapet selv til å ha en omsetning på 5 milliarder kroner.

Les også

Konkurransedirektøren: – Coronakrise må ikke gi fremtidig markedsmakt

– Omsetningen blir ikke borte

Stadion-sjef Gisle J. Daviknes reagerer på det tallet. Han mener det er for lavt.

– Det må antas at de har kommet frem til denne reduksjonen på 1,85 milliarder ved å trekke fra omsetningen til butikkene de legger ned. Men selv om butikkene legges ned, betyr ikke det at denne omsetningen blir borte.

– Hva mener du ville vært mer realistisk?

– Det skal jeg ikke spekulere i, men det er nærliggende å forvente at de stort sett legger ned butikker der de har flere. Da blir jo bare omsetningen flyttet til nabobutikken.

Les også

Stor oversikt: Dette er Gresvig-butikkene som kan forsvinne

Vil ikke kommentere

Styreleder Petter Schouw-Hansen i Sport Holdings morselskap Ino Holding vil ikke kommentere utspillet fra Daviknes eller forklare hvordan omsetningen på 5 milliarder kroner er beregnet.

Han viser i stedet til konkurransemeldingen som Gjelsten og Sunde har levert til Konkurransetilsynet.

Her står det blant annet:

«Partene møter sterk konkurranse i alle segmenter av markedet (...) Foretakssammenslutningen vil derfor ikke lede til noen begrensning av konkurransen, hverken i sportsutstyrsmarkedet som helhet eller i noen nisjer av markedet»

Og om mer geografisk avgrensede markeder:

«Samtlige butikker møter konkurranse fra flere aktører lokalt. (...) I tillegg møter alle butikker sterk konkurranse fra alle aktører på nett. (...) Foretakssammenslutningen vil derfor ikke lede til begrenset konkurranse i noen lokalmarkeder»

Publisert: