Industrien frykter tapte jobber uten utlendinger på plass

Hvis ikke tusener av utenlandske arbeidere snart kan vende tilbake til Norge, frykter industrien at også nordmenn mister jobben i verfts- og offshoreindustrien.

Ulstein Verft i Ulsteinvik i Møre og Romsdal.
  • NTB-Kristian Skårdalsmo
Publisert: Publisert:

Problemstillingen er enkel: En norsk bedrift som har 40 fast ansatte, men trenger 240 for å fullføre et oppdrag, er avhengig av å få inn ekstra arbeidskraft i en periode, forklarer leder Stein Lier-Hansen i NHO-forbundet Norsk Industri.

– Hvis ikke vil også de fast ansatte kunne miste jobben, sier han til NTB.

Sammen med Fellesforbundet ber Lier-Hansen nå regjeringen om hjelp til å avklare karanteneregler for utenlandske arbeidere og betale kostnadene de to ukene i karantene fører med seg.

– Vi håper myndighetene kan strekke ut en hånd og forstår at dette er tidskritisk, sier Fellesforbundets leder Jørn Eggum.

Les også

NHO vil fjerne egenandelen i kompensasjonsordningen

Gamle og nye kontrakter

Partene tar opp bekymringen i et brev til arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen (H), med kopi til statsminister Erna Solberg (H).

«Norsk Industri og Fellesforbundet ønsker en omforent veileder for hele bransjen med klare kriterier for hvordan bedriftene skal håndtere karantenebestemmelsene,» skriver de.

Uten et godt regelverk på plass frykter Eggum varig tapte arbeidsplasser i den norske kystindustrien.

– Vårt utgangspunkt er at vi ønsker å gjøre dette på en så god måte som mulig og likt innført landet over, sier LO-toppen til NTB.

Lier-Hansen understreker at en ordning for de utenlandske arbeiderne ikke vil kunne misbrukes.

– Du tar ikke inn arbeidskraft og har dem i karantene hvis du ikke skal bruke dem, sier han.

Reiste hjem

Langt de fleste av Fellesforbundets over 6.000 polske og baltiske medlemmer er permittert og har reist hjem som følge av pandemiutbruddet.

Men norske bedrifter trenger tilgang på arbeidskraften, både for å få fullført inngåtte kontrakter til avtalt tid og for å kunne kjempe om nye oppdrag.

Problemstillingen berører derfor også tusener av norske jobber i skips- og verftsindustrien og den petroleumsrelaterte leverandørindustrien i byer som Verdal, Haugesund, Egersund og flere steder i Møre og Romsdal.

Lier-Hansen understreker at det som skiller denne næringen fra mange andre, er at den er ekstremt konkurranseutsatt. Han presiserer samtidig at de norske partene er opptatt av ryddige forhold og advarer mot en situasjon hvor enkeltbedrifter lager egne hjemmesnekrede løsninger.

Les også

Eksperter: Slik blir verden etter coronaviruset

Smittevern

Tilrettelegging for karantene, alternative arbeidstider og inntektssikring ved karantene er momenter partene ønsker inn i en veileder. En følge av dette vil være lengre sammenhengende opphold på arbeidsstedet for å begrense reisevirksomhet.

Mange av arbeiderne bor vanligvis trangt i brakkerigger, på hybler eller rom hos privatpersoner. Det gjør det vanskelig å ivareta krav til distansering og hygiene for å unngå smittespredning.

«Karanteneavvikling må skje i brakker, rigger, hotell eller på annen måte som tilfredsstiller offentlige smittevernskrav», heter det i brevet.

Fellesforbundet er opptatt av å sikre arbeidstagernes rett til sykepenger ved offentlig fastsatt karantenepåbud. Bedrifter som forskutterer sykepenger til ansatte i karantene, må få disse refundert av det offentlige, er kravet.

«For arbeidstagere som ikke er dekket av folketrygden, må arbeidsgiver og/eller oppdragsgiver dekke lønn for hele karantenetiden,» heter det.

Les også

Sjåfører fortviler: – Kan være en hel dags kjøring til neste toalett

Publisert: