Trues med utkastelse fra Norge etter permittering: – Litt rart at andre får bruke mine skattepenger, men ikke jeg

Det haster å få på plass en ordning for faglærte spesialister fra land utenfor EØS, advarer Akademikerne. For russiske Elizaveta kan det være for sent.

Elizaveta Mikhnyuk mistet inntekten 18. mars, og har ikke rett på dagpenger.

Privat
 • David Bach
Publisert:,

Elizaveta Mikhnyuk (27) har fem års høyere utdanning i markedsføring fra Russland og mastergrad fra Universitetet i Tromsø i fiskeriledelse.

Hun har bodd i Norge siden 2014, jobber som markedsfører og har siden 18. mars vært permittert som følge av coronakrisen.

Nå står hun uten inntekt, fordi faglærte spesialister fra land utenfor EØS ikke har krav på dagpenger. Samtidig har UDI bedt om dokumentasjon på inntekten hennes, og mener at hun nå tjener for lite til å kunne oppholde seg i landet.

– Jeg har ikke fått noe hjelp. Jeg var i kontakt med Nav, og de ba meg fylle ut meldekort, men de lot være å opplyse om at jeg ikke kom til å få dagpenger uansett, forteller Mikhnyuk.

– Det visste jeg ikke noe om før jeg fant en artikkel om det på NRK, så jeg ringte Nav og fortalt alt om situasjonen min. Der var det ingen hjelp å få.

Se E24s oversikt over konsekvensene av coronaviruset

UDI har bedt om årsoppgave

– Nå er det selvfølgelig trangt. Jeg har vært permittert i halvannen måned, og kan kanskje komme tilbake på jobb i juni, men to og en halv måned uten jobb er vanskelig, sier hun.

Mikhnyuk har fått halvparten av feriepengene sine utbetalt for å ha noe å leve av, og for å kunne betale rente i banken.

– Jeg fikk halvparten av feriepengene utbetalt som forskudd, det kan holde en stund.

Men et annet problem har også dukket opp. Inntektskravet for faglærte utlendinger kan glippe som følge av mangelen på støtte.

– UDI har bedt om årsoppgaven min og lønnsslipp, og de skal telle de siste seks månedene frem til juni, og bryr seg ikke om at jeg har vært permittert. Jeg kommer til å miste 100.000 på det, og dermed ikke få nytt visum, så de mener jeg må dra ut, forteller hun fortvilt.

Mikhnyuk har bodd i Norge i seks år, og hatt samboer i fire.

– Det hadde vært trist å måtte dra om en måned, det snur opp ned på alle livets planer. Det blir ikke min beslutning, men Norges beslutning at jeg i så fall må dra. Det er trist.

– Jeg håper de endrer regelverket. Det er også leit at man betaler så mye i skatt, og tenker at det går til å hjelpe alle, men så hjelper man ikke en selv. Jeg har jobbet i fire år, og to og et halvt av dem med god lønn, jeg betaler 37 prosent i skatt, så det er litt rart at andre folk får bruke mine skattepenger, men ikke jeg.

Les også

Regelendring gir tusener i tap for deltidspermitterte

– Gjelder mange

I Arbeids- og sosialdepartementet har det de siste ukene vært jobbet på spreng for å få på plass et nytt regelverk for faglærte utlendinger som er permitterte under covid-19-pandemien.

Etter at hovedorganisasjonen Akademikerne, sammen med medlemsorganisasjonen Econa, tok opp problemstillingen med departementet i slutten av april, ble et nytt forslag blitt sendt ut på høring tirsdag 5. mai.

Høringsfristen var allerede fredag 8. mai.

– Det har gått fort nå med denne pakken. Strategien har vært å lage brede ordninger, det har ikke vært tid til å lage slike finmaskede systemer, så vi har forståelse for at noen grupper ikke er blitt tenkt på i første omgang, sier leder Kari Sollien i Akademikerne.

Hun understreker at det ikke er unikt for økonomer. Blant annet Tekna har også mange medlemmer med kompetanse fra utlandet som er i Norge.

– De har vi bruk for etter denne krisen også. Det som er utfordringen er at de ikke har noe å reise hjem til, og vi vil ha behov for at de er her ganske raskt igjen.

Ifølge UDI har i overkant av 12 600 personer oppholdstillatelse som faglært i Norge, men det finnes ingen tall på hvor mange av disse som faktisk oppholder seg her i dag.

Leder Kari Sollien i Akademikerne.

Thomas B. Eckhoff / Akademikerne

Gjelder til oktober

De foreslåtte endringene i utlendingsforskriften åpner for at faglærte utlendinger kan fortsette å oppholde seg i Norge, samt at de kan gis ny oppholdstillatelse i permitteringsperioden, skriver departementet i høringsbrevet.

Endringene i dagpengeforskriften gjør unntak fra kravet til yrkesmessig og geografisk mobilitet for faglærte utlendinger, slik at de kan få rett til dagpenger til tross for begrensningene i oppholdstillatelsen. Endringene skal gjelde frem til 31. oktober 2020.

I høringssvaret gir Akademikerne i all hovedsak støtte til det regjeringen har kommet med.

– Vanligvis er det slik at disse folkene blir regnet som arbeidsledige og må reise hjem igjen. De har normalt ikke dagpengerett. Det er en veldig spesiell situasjon nå, både fordi de ikke har noe å reise hjem for, og fordi de ikke har noe inntekt.

– For den enkelte er dette lange uker. Det nærmer seg to måneder nå. Samtidig kan man forstå at de ikke har ligget på latsiden i byråkratiet. Det tar tid og det skal skje på en forsvarlig måte.

Administrerende direktør Nina Riibe i Econa.

Annette Larsen

– Føles lenge

Administrerende direktør Nina Riibe i Econa forteller at initiativet kom fra dem.

– Vi tok initiativ til dette sammen med Akademikerne, og er veldig fornøyd med at myndighetene valgte å snu og fikk gjennomført denne høringen raskt.

– Og så gjelder jo denne nye ordningen først og fremst til 31. oktober. Det går veldig fort dit, så vi er spente på hva holdningen til regjeringen blir etter det. Dette er spesialkompetanse som norsk næringsliv trenger.

Det har vært to lange måneder for spesialister som Elizaveta Mikhnyuk, sier Riibe.

– Det føles lenge og ordningen har vært urettferdig. Derfor er det viktig at dette gjøres nå. Det så vi, og vi samlet oss og frontet saken, og den ble tatt på alvor med en gang. Vi er positivt håpefulle, sier Riibe, og legger til:

– Econa forutsetter at forskriften som sikrer faglærte utlendinger dagpenger ved permittering får tilbakevirkende kraft, slik at de kan klare seg økonomisk og ikke får problemer med oppholdstillatelse fra UDI senere.

UDI usikre

UDI tilbakekaller ikke oppholdstillatelser for faglærte utlendinger som er permittert, opplyser enhetsleder Paul Skoglund i oppholdsavdelingen i UDI.

Han er forelagt detaljene i Mikhnyuks situasjon, men uttaler seg her på helt generelt grunnlag om problemstillingen.

– Vi kan per i dag ikke si sikkert hvilken betydning det vil kunne få på en søknad om fornyelse av oppholdstillatelsen, eller en søknad om permanent oppholdstillatelse, dersom oppholdstillatelsen går ut mens personen er permittert, skriver Skoglund i en e-post.

Han viser videre til forslaget til endring i dagpengeforskriften og utlendingsforskriften.

– Dersom endringene vedtas, vil det gi utslag for permitterte faglærtes rett til dagpenger og mulighet for fornyet oppholdstillatelse, sier han.

Her kan du lese mer om

 1. Coronaviruset
 2. Norge
 3. Nav
 4. Econa
 5. Akademikerne
 6. EØS
 7. Permittering

Flere artikler

 1. Sindre (24) ble permittert på mandag – for ham og mange andre studenter, blir husleien nær umulig å betale

 2. Nå blir det lov å studere mens man går på dagpenger

 3. Dagpenger kan drøye til sent i sommer

 4. Annonsørinnhold

 5. Finanskrisen ble brukt som scenario da regjeringen foreslo historisk endring. Så stengte samfunnet ned

 6. Coronaviruset har gjort tusenvis arbeidsledige - i Flåm mistet bygda livsgrunnlaget over natten