Nå må bedriftene brette ut sitt kjønnsregnskap

Fra nyttår skjerpes kravene for rapportering på likestilling i norske bedrifter. Lønnsforskjeller mellom kjønnene på alle nivåer må legges fram.

Likestillings- og diskrimineringsombud Hanne Bjurstrøm håper skjerpede krav til likestillingsrapportering vil gjøre bedriftene mer bevisste.
Likestilling i næringslivet
 • NTB-Birgitte Iversen
Publisert: Publisert:

Likestillings- og diskrimineringsombud Hanne Bjurstrøm håper det vil føre til en viktig bevisstgjøring i bedriftene når de fra og med 2020 må begynne å melde inn langt mer detaljerte tall på kjønnsforskjeller enn i dag.

Fremover må bedriftene rapportere om følgende forhold:

* Lønnsforskjeller: De må legge fram en lønnsstatistikk som ikke bare viser gjennomsnittet i bedriften, men som sier noe om lønnsnivåene for henholdsvis kvinner og menn på ulike nivåer i bedriften.

* En oversikt over hvor i bedriftshierarkiet henholdsvis menn og kvinner er innplassert.

* Oversikt over hvem som tar ut foreldrepermisjon i bedriften og i hvor mange uker.

* En oversikt over deltidsbruk og ufrivillig deltid.

– Dette blir et kjempeviktig likestillingspolitisk verktøy som vi er veldig glade for å få på plass. Det vil gi arbeidsgivere en bevissthet om eventuelle skjevheter, og det kan bli et viktig verktøy for de tillitsvalgte, sier Bjurstrøm til NTB.

Likestillingsminister Trine Skei Grande (V) vil lønnsforskjellene mellom menn og kvinner til livs. Hun mener et nytt rapporteringsverktøy kan bli et viktig bidrag.

Bedrifter med over 50 ansatte

I utgangspunktet gjelder de nye kravene kun bedrifter med mer enn 50 ansatte, men de kan også omfatte bedrifter med mellom 20 og 50 ansatte, dersom de tillitsvalgte krever det.

Bjurstrøm oppfordrer fagforeningene til å kreve rapportering også i mindre bedrifter.

– Dette er viktig, for de fleste i Norge jobber i små eller mellomstore bedrifter, påpeker hun.

Framover må bedriftene melde fra om likestillingstilstanden annethvert år i sine årsrapporter.

Bjurstrøm sier det nå utvikles veiledere og elektroniske skjema som skal gjøre det enkelt for bedriftene å rapportere.

Les også

Norge nest best på likestilling: – Vi skal ikke slå oss til ro med andreplassen

Viktig likestillingsutfordring

Likestillingsminister Trine Skei Grande (V) sier hun håper de nye rapporteringskravene kan bli et viktig verktøy som kan bidra til å redusere kjønnsforskjellene mellom kvinner og menn

– Vi vet at lønnsforskjeller mellom kvinner og menn fortsatt er en av våre viktigste likestillingsutfordringer. Hvis en mann og en kvinne stiller 100 prosent likt med tanke på utdanning, erfaring og jobb, vil fortsatt mannen i snitt tjene 6,5 prosent mer enn kvinnen, sier Grande.

– Kartleggingen kan gi arbeidsgiverne grunnlag for å vurdere om det er risiko for lønnsdiskriminering. Og jeg håper den kan gjøre systemene for lønn mer gjennomsiktig, sier likestillingsministeren.

Grande sier regjeringen er i gang med en strategi for et mindre kjønnsdelt utdannings- og arbeidsliv og vil komme med forslag om hvordan vi kan få et mer likestilt arbeidsmarked.

Les også

Menn eier 80 prosent av private aksjeverdier: – Skjevheten er ganske alvorlig

Vil ikke se bra ut

Det venter ingen sanksjoner for bedriftene som eventuelt rapporterer inn store kjønnsforskjeller. Men det vil ikke se særlig bra ut for dem det gjelder, mener likestillingsombudet.

– Man har godt dokumentert internasjonal forskning som viser at mangfold er lønnsomt for bedriftene. Det er også en trend at arbeidstakere ønsker et mangfoldig arbeidsmiljø, og da fremstår det litt gammeldags å vise at man ikke tenker på likestilling, mener Bjurstrøm.

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om

 1. Likestilling i næringslivet
 2. Trine Skei Grande
 3. Likestilling
 4. Arbeidsliv
 5. Hanne Bjurstrøm
 6. Arbeidsmiljø

Flere artikler

 1. Kommentar: Hvorfor ikke gjøre noe helt konkret for likestillingen?

 2. Norsk arbeidsliv kan lukke lønnsgapet raskere enn i dag

 3. Undersøkelse: Hver femte permitterte føler seg diskriminert

 4. Gründere undersøker coronaeffekt på likestilling

 5. Betalt innhold

  Staten styres av hvite: Nå tar regjeringen selvkritikk for lite mangfold