Advokater tier om mulig snusk

Advokater, regnskapsførere og verdipapirforetak har alle plikt til å rapportere om mistenkelige transaksjoner. Men de gjør det nesten aldri.

Publisert:

- Vi mener det er en betydelig underrapportering, sier statsadvokat Sven Arild Damslora i Økokrim. Han leder enheten for finansiell etterretning, som i 2006 fikk 10 rapporter om mistenkelige transaksjoner fra advokater.
Hittil i år er tallet syv.
Fra 1. januar 2004 ble også revisorer, regnskapsførere, eiendomsmeglere og advokater pålagt å sende rapport om mistenkelige transaksjoner, såkalte hvitvaskingsmeldinger. Revisorene er i ferd med å ta kravet innover seg, og rapporterte 46 transaksjoner i 2006. Hittil i år har revisorer sagt fra i 64 tilfeller. Også eiendomsmeglerne har tatt seg litt opp i 2007.
Veldig stille

Men både fra advokater, regnskapsførere og verdipapirforetak er det nesten helt stille. Damslora mener at ingen lenger kan unnskylde seg med at loven er ny. Verdipapirforetakene har vært omfattet av loven i mange år. Likevel kom det bare 10 rapporteringer fra verdipapirforetak i 2006, og skarve tre hittil i år.
- Jeg tror det er mange årsaker til at de ikke rapporterer. Det kan være mangel på kunnskap om regelverket, og særlig advokater er ekstremt opptatt av å verne om klientforholdet, sier Damslora.
Han har også møtt direkte motvilje blant advokater.
- Vi prøver å fortelle at de løper en risiko. Loven skal også beskytte deres virksomhet og hindre at de trekkes inn i kriminell virksomhet. I utlandet er det eksempler på at både revisjonsfirmaer og advokatfirmaer som har måttet innstille virksomheten fordi de er trukket inn i kriminell virksomhet.
Under press

Revisorene har skjerpet seg. De er i økende grad blitt stilt til ansvar i økonomiske straffesaker.
- Det er verre med virksomheter som ikke har noe spesielt tilsynsorgan, sier han.
Smekk for bilsalg

Også forhandlere av verdifulle gjenstander, som bilforhandlere, gullsmeder og elektronikkforhandlere, fikk fra 2004 plikt til å innberette mistenkelige transaksjoner.
Mercedes-forhandler Juul Gulbrandsen ble i 2006 ilagt en bot for manglende rapportering fra en handel som ble en straffesak.
Hittil i år er det kommet inn 94 hvitvaskingsmeldinger fra forhandlere av varer med verdi over 40 000 kroner. De fleste kommer fra bilforhandlere.
Frank Murud, som nylig fikk syv års fengsel for å ha tappet Undervisningsbygg for nesten 90 millioner kroner, ble oppdaget via en hvitvaskingsmelding. Det var også Damsloras folk som koblet Dan Pettersen til Nokas-ranet.

Flere saker på E24

Publisert: