Citibank fikk nei

Hattfjelldal kommune vil ikke betale inn mer penger til Citibank for kjøpte rentepapirer. Pengene blir i stedet satt på sperret konto.

Publisert:

Det spisser til i konflikten mellom den amerikanske finanskjempen Citibank og fire kraftkommuner i Nordland. Mellom dem står sparebankenes meglerhus Terra Securities, som har formidlet de amerikanske rentepapirene opp til Nordland.
I dag klokken 16 forfaller kravet om nye millioner i innbetalte garantier. Men denne gangen har ikke Hattfjelldal kommune tenkt å gi etter.
- Det som vil skje, er at vi setter beløpet på sperret konto, sier ordfører Asgeir Almås.
- Hvorfor?
- Vi er ikke enige med Terra i at kommunene skal innbetale en slik garanti. Vi fikk klar beskjed om at det ikke var noen kursrisiko, og at det dermed ikke var noen garantibeløp å innbetale, sier han.
Det er Hattfjelldal, Hemnes, Rana og Narvik som har plassert 451 millioner kroner i de rentepapirer fra Citibank.
Problemene har oppstått fordi verdien av rentepapirene har falt kraftig. Det har utløst krav om at kommunene må innbetale garantier. Hvis verdien stiger igjen, får kommunen tilbake garantipengene. Finansavisen skrev om saken første gang 31. oktober.
De tre andre kommunene velger en mykere linje.
- Det ser ut til å være mest hensiktsmessig å innfri kravet innen fristen, samtidig som vi vurderer å finne andre løsninger, sier rådmann Arne Sørensen i Hemnes kommune. Både Narvik og Rana skal i dag ha møter for å bestemme hvordan de skal møte det siste garantikravet.
Inntil fredag var det nye garantikravet til Hemnes 3,5 millioner kroner. Men fredag ettermiddag ble beløpet forhøyet til 5,2 millioner kroner. Sørensen vet ikke på hvilket grunnlag det har skjedd.
- Vi er helt prisgitt Citibanks vurderinger. Vi kjenner ikke i detalj grunnlaget for deres utforming av garantikravet, utover at et verdifall under 55 prosent av pålydende verdi utløser et garantikrav, sier han.
Administrasjonssjef Trond Hermansen i Narvik forteller en lignende historie. Onsdag etter lunsj fikk kommunen et krav om å innbetale 540 000 kroner. Fredag ettermiddag var dette hevet til litt over 2 millioner kroner.
Rentepapirene utløper i 2013, så det er mange år til kommunene eventuelt kan si at pengene er endelig tapt.
I de fire kommunene retter det seg nå en kollektiv vrede mot Terra.
- Vi er veldig misfornøyd med resultatet. Ingen hadde gått inn i dette hvis vi hadde kjent resultatet. Vi fikk beskjed om at risikoen lå i valuta, men at det ikke var noen kursrisiko, sier Almås.
I Terra ble det jobbet hele helgen med Citibank og kommunene for å finne løsninger.
Kommunikasjonsdirektør Sigurd Ulven i Terra mener de gjennom mange års samarbeid med disse kommunene har informert dem om risikoen som ligger i investeringer i verdipapirmarkedet.
- Garantikrav som dette er helt normalt element i denne typen investeringer, sier han.
Finansminister Kristin Halvorsen har satt Kredittilsynet på saken.
- Vi har hatt en god dialog med tilsynet, og de har fått all dokumentasjon, sier Ulven.

Publisert: