Krever svar fra finansministeren

Finansminister Kristin Halvorsen må svare for rettssikkerheten når skatteyter klager på ligningen, krever Svein Flåtten (H) i Stortingets finanskomité.

- Muligheten vi som politikere hadde til å påvirke sakene i ligningsnemnda reduserte seg til overfladisk synsing, fortellerstortingsrepresentant Svein Flåtten (H) om sin tid i lokalpolitikken i Sandefjord.
Publisert:

Opprørt over historien om Hans Norum (58) i Råde i Østfold, vil Flåtten nå stille spørsmål til finansminister Kristin Halvorsen (SV) i Stortingets spørretime. Som Aftenposten skrev søndag ble Hans Norum skjønnslignet til trygd og uførhet, etter å ha blitt lignet for inntekter han aldri hadde hatt. Han har i årevis tapt saken sin i både ligningsnemnd og overligningsnemnd.
Med utgangspunkt i historien om Norum, vil Flåtten ha Kristin Halvorsens vurdering av skatteyters rettssikkerhet når man klager over skjønnsligning og behandling i ligningsnemndene.
- Det er altfor tungt å kjøre en klagesak overfor ligningsmyndighetene. Du har ikke nubbesjans til å matche skatteetaten, sier Flåtten. Han har selv sittet i ligningsnemnd som lokalpolitiker i Sandefjord, og kjenner seg godt igjen i den beskrivelsen som tidligere nemndsmedlem Ketil Koppang i Råde ga i gårsdagens avis. I likhet med Koppang følte Flåtten at han ikke hadde kompetanse til å behandle de kompliserte skattesakene.
- Muligheten vi som politikere hadde til å påvirke sakene reduserte seg til overfladisk synsing, fortsetter Flåtten.
Fra nyttår ble nemndsystemet lagt om fra lokale ligningsnemnder og overligningsnemder, til sentrale klagenemnder som omfatter flere fylker. Tidligere ble det ikke stilt faglige krav til nemndsmedlemmene. Nå kreves det at to tredjedeler av medlemmene i nemnda skal ha kompetanse innen skatt, avgift, regnskap og økonomi.
- Jeg er ikke sikker på om det er blitt noe bedre, men dette vil jeg at finansministeren skal svare på, sier han.
Rettssikkerhet.

Svein Flåtten viser i sitt spørretimespørsmål til Aftenpostens reportasje om Hans Norum, til at rettssikkerheten synes svak og at dette har fått katastrofale følger for et enkeltmenneske.

Flåtten spør: "Hva vil finansministeren foreta seg for å være sikker på at alle skatteytere får en behandling som gjør at deres rettssikkerhet er ivaretatt ved ligningsbehandlingen?"

Flere nyheter på E24.

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om