Europeisk transportforbund kan holde Norwegians fly på bakken

Den europeiske transportarbeiderføderasjonen (ETF) gir sin fulle støtte til fagforeningen Parat og oppfordrer andre europeiske fagforbund til sympatiaksjoner.

FORBEREDER SEG PÅ STORSTREIK: Denne uken ble det streik for første gang i Norwegians historie. Onsdag ble én kabinansatt tatt ut i streik. Nå forbereder både Norwegian og fagforeningen Parat seg på storstreik.

Erlend Aas
  • Thomas Solberg
  • Jostein Matre
Publisert:

- Vi står til Parats disposisjon. Vi ber ledelsen i Norwegian om å gå tilbake til forhandlingsbordet og tilby sine ansatte en rettferdig avtale, sier politisk sekretær François Ballestero i ETF til E24.

ETF-TOPP: Politisk sekretær François Ballestero i ETF.

Det europeiske transportforbundet opplyser at de kommer til å sette alle kluter til for holde Norwegians fly på bakken om selskapet leier inn fly og mannskap ved en storstreik.

Norwegian har tidligere varslet at de vil gjøre dette slik at færrest mulig passasjerer skal rammes. Hvor stor andel av flyvningene de vil greie å dekke opp på denne måten er foreløpig ukjent.

- Vi trenger sterke reaksjoner på denne typen cowboy-virksomhet. Men jeg kan ikke per i dag si hvilken form aksjonene vil ta, sier Ballestero.

ETF oppfordrer andre europeiske fagforbund til sympatiaksjoner for å holde Norwegians fly på bakken.

- Vi følger situasjonen tett, og står klare til å støtte dem med solidaritetsaksjoner. Vi vil bruke de virkemidlene vi har, sier Ballestero, som understreker at det er for tidlig å si nøyaktig hvordan de vil gå frem dersom konflikten trappes opp.

ETFs virkemidler er ikke få. De representerer omtrent 250.000 sivile luftfartarbeidere i 41 europeiske land.

Per i dag er det nemlig kun én enkelt Norwegian-ansatt som er tatt ut i streik. Det går selvsagt ikke ut over Norwegians flyvninger.

Men det vil trolig endre seg i løpet av måneden. Det mest sannsynlige tidspunktet for en opptrapping av streiken er 25. mai. Grunnen til at Parat vil vente så lenge med en opptrapping, er at de vil samkjøre en streik i Norge og Danmark.

Flere alternativer

Ballestero understreker at de ikke kan si helt konkret hva de vil foreta seg før streiken faktisk trappes opp.

Men han skisserer noen mulige alternativer som vil gjøre at Norwegian rammes selv om de skulle leie inn fly og crew.

- Om streiken trappes opp, vil vi se på de ulike landene der de opererer, og se hva som kan gjøres, sier han.

Les også

- Dette vil være streikebryteri

ETF representerer også lufthavnarbeidere. Dersom konflikten trappes opp, kan de eksempelvis ta kontakt med fagforeninger som representerer de som laster Norwegians fly rundt om i Europa.

Norwegian har tidligere benyttet seg av europeiske selskaper som High Fly og Euroatlantic for å leie inn fly og mannskap. ETF-sekretæren sier han ikke kjenner til disse selskapene, men at de vil undersøke dette nærmere når de vet mer om hva Norwegian vil foreta seg.

- Symbolsak

Han kaller konflikten mellom Norwegian og de kabinansatte for en «symbolsak» også for dem.

- Norwegian respekterer ikke arbeidernes rettigheter. Dette er er ikke det Norge jeg kjenner. Det er ikke slik den norske modellen fungerer, sier han.

For det første mener Ballero det er uakseptabelt at Norwegian har splittet opp de danske og de norske ansatte og utskilt dem i to egne selskaper, Cabin Services Norway og Cabin Services Denmark.

Les også

Dette krangler Norwegian og Parat om

For det andre mener han det er uakseptabelt at Norwegian sier de vil outsource driften av basen i København til et bemanningsbyrå. Han mener dette er en trend i flybransjen som må stoppes.

- I dag gjelder det norske og danske ansatte. Men denne måten å drive på kan bli mer akseptert om vi lar dem gjøre som de vil, sier han.

For det tredje mener han Norwegians metoder inn mot streiken er uakseptable.

- Truslene inn mot streiken er helt uholdbare, sier han, med referanse til Norwegians SMS til de ansatte, der det opplyses om at de ansatte i Danmark vil overføres til et bemanningsbyrå ved en streik.

Les også

Ingen garanti for jobb etter streik for Norwegians danske kabinansatte

Varsler norske sympatiaksjoner

UNIO-LEDER: Anders Folkestad er lederen for fagforbundet Unio.

Nils Bjåland

Også andre norske fagforeninger uttrykker sterk støtte til Parat og Norwegian. Flere har de siste dagene uttalt at det kan bli aktuelt med sympatiaksjoner. En av disse er Unio-leder Anders Folkestad, som har 320.000 medlemmer i sin organisasjon.

Med sine trusler om å leie inn fly og mannskap mener han at Bjørn Kjos og Norwegian går til angrep på spillereglene som gjelder for konflikter i arbeidslivet.

- Han drar opp konfliktnivået på en sterkere måte enn vi er vant til i norsk arbeidsliv. Vi er redde for at han skal inspirere arbeidsgiversiden, og at de vil se på dette som et nytt maktmiddel.

Hvilke aksjoner det kan være snakk om, ønsker han ikke å gå i detalj på, men han er klar på at arbeidstagersiden må sende et tydelig signal til Norwegian.

-Det vil avhenge av hvilke virkemidler Parat, som står midt oppi dette, tar i bruk. Men det er jo tradisjoner for sympatiaksjoner.

- Snakker du om aksjoner som vil hindre flyene i å komme i luften?

- La meg si det slik: Selv om jeg hadde visst akkurat nå hvilke aksjoner det skulle vært, så ville jeg ikke fortalt det. Jeg håper uansett at Kjos før vi kommer dit skjønner at han er i ferd med å gå for langt, sier Folkestad.

Les også

Norsk Flygerforbund støtter Norwegian-ansatte

FORBUNDSLEDER: Forbundsleder Hans Erik Skjæggerud i Parat.

Parat

Parat: - Kan hindre fly fra å komme i lufta

Forbundsleder Hans Erik Skjæggerud i Parat er glade for støtten de får både fra fagforeninger i Norge og ute i Europa. Han tror det kan være det som er nødvendig for at de skal nå frem med kravene sine.

Eventuelle aksjoner ser Skjæggerud for seg at kan ta ulike former.

- Skulle Norwegian leie inn fly og mannskap, så kan jo for eksempel ulike typer bakkepersonell, som catering, fuel og sikkerhet, sette i gang aksjoner som likevel hindrer flyene fra å komme i lufta, sier Parat-lederen.

Fagorganiserte som ikke er så direkte knyttet til luftfart, ser han for seg kan oppfordre sine medlemmer til ikke å fly med Norwegian så lenge konflikten pågår.

INFO-SJEF: Informasjonssjef Lasse Sandaker-Nielsen i Norwegian.

Jørgen Braastad

- Men jeg tror egentlig ikke at Norwegian kommer til å leie inn fly og folk. Jeg forstår at de har behov for å roe kundene, slik at disse fortsetter å kjøpe billetter, men jeg tror de skjønner at streikebryteri er alvorlig. Både her og nå og for omdømmet deres i fremtiden. Samtidig vet man jo aldri.

Norwegian lar seg ikke skremme

Norwegian lar seg ikke skremme av at ETFs støtte til Parat. Ifølge informasjonssjef Lasse Sandaker-Nielsen i Norwegian vil ikke flyselskapet revurdere innleie av fly og mannskap.

- Vår plan om alternativt flyprogram ligger fast, sier han til E24.

Norwegian svarer ikke på spørsmål om de er enige i at eventuell innleie vil være med på å ta konfliktnivået i norsk arbeidsliv til nye høyder.

- Vårt ansvar er overfor passasjerene, og dersom streiken trappes opp vil vi gjøre alt vi kan for at de reisende skal bli så lite påvirket som mulig. Det er kanskje på tide at andre også begynner å tenke på passasjerene i stedet for å rope om streikebryteri når trafikken foreløpig tross alt går som normalt, sier han.

Les også:

Trolig ingen Norwegian-storstreik før 25. maiKjos: Har problemer med å se grunnen til at de streikerHan skal streike for Norwegian

Publisert:

Flere artikler

  1. Fellesforbundet vurderer å ta bakkepersonell
    ut i sympatistreik

  2. Industri Energi oppfordrer til Norwegian-boikott

  3. Norwegian-ansatte får støtte fra USA og Europa

  4. Norwegians flygere klare for sympatiaksjoner

  5. Norwegian trues av sympatistreik