Staten selger Giek Kredittforsikring

Den ferske næringsministeren slanker Norges portefølje av selskaper: Selger Giek Kredittforsikring til franske Coface.

Næringsminister Iselin Nybø.
Publisert:

For to måneder siden fikk regjeringen fullmakt til å avvikle eller selge Giek Kredittforsikring AS.

Selskapet tilbyr kortsiktig kredittforsikring på kommersielle vilkår, men har gått med underskudd de siste årene.

Nå har Nærings- og fiskeridepartementet inngått en avtale om salg til franske Coface-gruppen, fremgår det av en melding fra departementet.

Manglende lønnsomhet

Salgssummen er ukjent, men årsakene til at det nå selges er ifølge departementet manglende utsikter til lønnsomhet og potensiell statsstøtteproblematikk.

Giek Kredittforsikring er et selskap i kategori 1, og som betyr at statens mål som eier er høyest mulig avkastning over tid.

– Dette er en god løsning for selskapet, de ansatte, selskapets kunder og for staten som eier. Som en del av Coface vil Giek Kredittforsikring virksomhet få bedre forutsetninger for å utvikle tilfredsstillende lønnsomhet og opprettholde gode kundeforhold i Norge, sier næringsminister Iselin Nybø i en uttalelse.

Rundt 100 mill. i inntekter

Giek Kredittforsikring har rundt 100 millioner kroner i årlige inntekter fra forsikringskunder og 30 ansatte. Årlig forsikret volum er i overkant av 60 milliarder kroner.

– Salget er et resultat av en åpen salgsprosess og gjennomføres på markedsmessige betingelser. Coface er en stor og velrenommert aktør i kredittforsikringsmarkedet, som har alle forutsetninger til å utvikle Giek Kredittforsikrings virksomhet videre, sier Nybø.

Rundt 70 prosent av Giek Kredittforsikring inntekter kommer fra selskaper innen fiskeri- og sjømatnæringen. Selskapet antas å ha en markedsandel på i overkant av 30 prosent på dette området.

Publisert: