Mangfold i næringslivet: Arbeiderpartiet etterlyser politisk handling

Arbeiderpartiet mener det er nok prat om mangfold, og savner handling. – Det beste vi kan gjøre for å sikre mangfold i næringslivet er å sørge for et godt utdanningstilbud, mener Høyre.

15 av topplederne i Norges 100 største selskaper er født i andre vestlige land, mens fem har en bakgrunn fra ikke-vestlige land. Arbeiderpartiet savner handling for å sikre mangfold i næringslivet.
Publisert: Publisert:

– Jeg synes det er bra at mediene setter mangfold på dagsordenen nå i kjølvannet av «Black Lives Matter», sier Nasir Ahmed.

Han viser til de store markeringene, demonstrasjoner og protester i USA og andre steder i verden under overskriften «Black Lives Matter», som ble utløst av George Floyds dødsfall. Han døde etter en brutal pågripelse i Minneapolis 25. mai. Det utløste protester mot politivold mot svarte.

Arbeiderpartiets Nasir Ahmed mener det er på tide med en bred, politisk debatt om mangfold.

– Det er positivt å registrere at flere viktige mennesker i samfunnet uttaler seg om dette, men jeg savner at politikerne kommer på banen, sier Ahmed.

Han peker blant annet på at E24 nylig skrev at fem av topplederne i de 100 største selskapene i Norge har bakgrunn fra ikke-vestlige land, og 15 fra andre vestlige land.

Nasir Ahmed er bystyrerepresentant for Arbeiderpartiet i Oslo. Han er medlem av finansutvalget og nylig etterlyste han konkrete politiske målsettinger for å sikre arbeidslivet mot diskriminering i en kronikk i Dagbladet.

Les også

Norsk næringsliv: – Slik får vi mer mangfold

Mener anonyme søknader er en dårlig strategi

Ahmed forteller at han synes at regjeringens prøveprosjekt med anonyme jobbsøknader er et for dårlig tiltak.

Regjeringen satte i fjor i gang et prøveprosjekt med anonyme søknader til jobber i staten. Etter prosjektets slutt i september i år vil de evaluere prosjektet før de avgjør om dette er noe de ønsker å fortsette med.

– Forskning fra Institutt for samfunnsforskning viser at dette har liten effekt, så vi må gjøre mer, sier Ahmed.

Les også

Rekrutterer advarer mot diskriminering: – Kjenner mange som har byttet navn

Ap-politikeren synes heller ikke at integreringsstrategien til regjeringen er et godt tiltak, da den kun omfatter de som har immigrert til Norge, ifølge ham.

Integreringsstrategien er et av regjeringens hovedprosjekter for å sørge for et integreringsløft. Det overordnede målet er at innvandrere i større grad skal delta i arbeids- og samfunnslivet, og det viktigste målet til strategien er å få innvandrere ut i jobb.

– På grunn av en langvarig fokus på kjønnslikestilling og politiske tiltak som fedrekvote, er det i dag vanlig at arbeidsplassen legger til rette for at også pappaen skal være hjemme med barnet, sier Ahmed, og legger til:

– Vi trenger et sånt sterkt fokus som går over flere år også for å sikre mangfold i næringslivet av andre minoriteter.

Les også

Paul har søkt tusenvis av jobber: – Jeg føler meg diskriminert

Vil programfeste grep mot diskriminering

– Hvorfor er mangfold i næringslivet så viktig?

– Det er et mål i seg selv at næringslivet gjenspeiler samfunnet. Dessuten viser forskning fra McKinsey at et bredt kjønnsmangfold øker lønnsomheten med 15 prosent og at etnisk mangfold øker lønnsomheten med hele 35 prosent.

Ahmed understreker at vi må få øyne opp for alle typer mangfold og da inkludert funksjonsmangfold, mangfold av mennesker med ulike seksuelle legninger og så videre.

Han forteller at han i Oslo bystyre enstemmig fikk gjennom sitt forslag om å motarbeide etnisk diskriminering i kommunen i forbindelse med ansettelsesprosesser. Han har også spilt inn forslaget til Aps programarbeid.

– Du finner likevel ingen politiske partier som har konkrete tiltak for å sikre dette på partiprogrammet sitt, sier Ahmed.

Høyres stortingsrepresentant mener det viktigste politiske virkemiddelet er å sikre god utdanning til alle.

Høyre er skeptiske til sterke politiske virkemidler

Heidi Nordby Lunde sitter i Stortingets arbeids- og sosialkomité for Høyre. Hun tror at næringslivet er tjent med mangfold og at hun da sikter til mer enn kun kjønnsmangfold.

– Når vi ser på nye selskaper særlig innen teknologi, ser vi at det er flere minoriteter som da representeres, noe som er kjempebra.

– Jeg er sikker på at det i generasjonen etter oss vil være helt naturlig å ha selskap bestående av mennesker med mange, mangfoldige bakgrunner.

Nordby Lunde sier at hun er skeptisk til å legge harde politiske føringer for å oppnå mangfoldet.

– Det viktigste vi kan gjøre fra politisk hold er å sørge for at alle får en ordentlig god skolegang og utdanning. Ved å gjøre flere kvalifiserte, vil mange stille på likere grunn og det blir lettere å skape mangfold i næringslivet.

Les også

Profilerte idrettsutøvere: Dette kan næringslivet lære av idretten

Ønsker debatten om integreringsstrategien velkommen

Høyre-politikeren sier at Arbeiderpartiet ofte griper til enkle virkemidler som gir raske resultater, men som kan ha negativ effekt på andre steder.

– Vi trenger politiske virkemidler, men disse må brukes med varsomhet. Da Høyre innførte krav om 40 prosent representasjon av kvinner i ASA-styrene, så førte det til at mange kvinner kunne velge å bli styregrossister i stedet for å bli toppledere. Mer kvotering betyr ikke nødvendigvis mer mangfold for helheten.

Les også

Hans Geelmuyden erkjenner rasistiske kommentarer – Umar Ashraf roser beklagelsen

Nordby Lunde er selv skeptisk til regjeringens forsøk med anonyme søknader.

– Intensjonen er god, men dersom målet er å bevisst rekruttere for et mangfold, så blir det vanskeligere dersom søknadene er anonymiserte.

Høyre-politikeren synes kritikken til Ahmed av integreringsstrategien til regjeringen er interessant.

– Det er bra at vi har en strategi for nye i Norge, men jeg er veldig åpen for å diskutere hva som bør gjøres mer for dem som er født i Norge med minoritetsbakgrunn.

Les også

Vil ha dugnad for å kartlegge etnisk mangfold i arbeidslivet

Publisert:
Gå til e24.no