Fiskeridirektoratet tilrår ikkje biomasseauke

Fiskeridirektoratet vil frårå den foreslåtte ordninga med auke på fem prosent tillatt biomasse i oppdrett.

Tidlegare i år sende Nærings- og fiskeridepartementet ut eit forslag på høyring om å auke den tillatte biomassen i oppdrett med fem prosent per tillatelse, med krav om at ei lusegrense på 0,1 prosent vaksne holus blir fulgt innanfor maksimalt to behandlingar med medikament på alle lokalitetar knytt til tillatelsen.

Les hele saken med abonnement