Ny utlånsundersøkelse: Nordmenns låneetterspørsel øker

Ny Norges Bank-rapport viser økt låneetterspørsel i husholdningene. – Kompenserer for dårligere råd, sier sjeføkonom.

SJEKKER BANKENES PRAKSIS: Her er sentralbanksjef Øystein Olsen under en tidligere presentasjon av rentebeslutningen.

Foto: Cornelius Poppe NTB scanpix
Publisert:,

De siste månedene har norske banker opplevd økt pågang fra nordmenn etter lån, mens bedriftene ønsker å låne litt mindre.

Det fremgår i den nye utlånsundersøkelsen for andre kvartal, som ble fremlagt av Norges Bank torsdag formiddag.

Her er noen hovedlinjer fra rapporten:

  • Nordmenns samlede lånehunger økte i andre kvartal. Dette er noe overraskende, ettersom låneetterspørselen på forhånd var ventet å holde seg uendret.
  • Bankenes kredittpraksis er som ventet uendret.
  • Bankene tjener imidlertid mindre på å låne ut penger. Utlånsmarginene har falt, og forventes å falle ytterligere fremover.

«Det var særlig økt etterspørsel etter vanlige nedbetalingslån med pant i bolig», skriver Norges Bank i rapporten.

– LÅNEETTERSPØRSELEN VIL SYNKE: Sjeføkonom Jan Ludvig Andreassen i Eika.

Foto: Lars Fredriksson Selvik E24

– Kompenserer for dårligere råd

– Bakteppet her er en økonomi som mister fart, hvor BNP-veksten i Fastlands-Norge er under normalen. Husholdningene har mistet kjøpekraft. De har dårligere råd enn i fjor, og låner mer for å kompensere, sier Eika-sjeføkonom Jan Ludvig Andreassen til E24.

Sånt kunne vakt bekymring, men sjeføkonomen tror ikke utviklingen vedvarer.

– Vi er nå i en fase hvor folk låner litt ekstra, men jeg tror fortsatt den samlede kredittveksten i husholdningene er på vei ned. Det vil vi se utover høsten og til neste år, sier han.

Diagrammet under viser hvordan nordmenns låneetterspørsel utviklet seg for ulike lånetyper i andre kvartal i år:

LÅNEHUNGER: Diagrammet viser låneetterspørsel i husholdningene. De blå søylene illustrerer vekst eller fall innenfor lånekategorien i andre kvartal, mens de røde prikkene viser utviklingen som ble forventet.

Diagram: Norges Bank

Strammet inn i fjor

I undersøkelsen for første kvartal, som ble lagt frem i april, fremgikk det at nordmenns samlede etterspørsel etter lån hadde falt noe. Det hadde også utlånsmarginene.

Bankene meldte imidlertid ikke om særlige endringer i kredittpraksis, etter innstramminger i tredje og fjerde kvartal av 2015.

På forhånd var det ventet at andre kvartal heller ikke ville by på endringer i kredittpraksis, men at utlånsmarginene ville fortsette å falle.

Her kan du lese mer om