Jensen takker for krav om Ryanair-gransking

Finansminister Siv Jensen (Frp) takker for at YS og Parat ber om skattegransking av Ryanair.

JA, TAKK: Finanskomiteens leder Hans Olav Syversen (KrF) er forhøyd med hvordan Siv Jensen (Frp) formulerer seg i svaret på kravet fra YS og Parat om en gransking av Ryanair.
Publisert: Publisert:

Lederen av Stortingets finanskomité, Hans Olav Syversen (KrF), mener at Jensen går så langt hun kan i å oppfordre – men uten å instruere – skatteetaten til å gå inn i Ryanair-saken.

– Jeg er glad for at hun er opptatt av disse problemstillingene. Jeg oppfatter at hun går så langt hun kan i å si at hun mener at dette bør noen hver se nærmere på, sier Syversen til NTB.

Ber om gransking

Finanskomiteens leder og fagforeningene YS og Parat mener det er grunn til å tro at Ryanair ikke har overholdt alle sine forpliktelser så lenge selskapet behandlet sine ansatte i Norge som utenlandske arbeidstakere.

I et brev til finansministeren fredag ba fagforeningene om etterforskning av flyselskapets drift i Norge – blant annet for å avklare om Ryanair har unndratt skatter og avgifter til staten og latt være å yte lovfestede rettigheter for norskbaserte ansatte.

«Viktige spørsmål»

Svaret fra Jensen kom raskt, og finansministeren sier at hun er glad for initiativet.

«Parat tar opp flere viktige spørsmål og jeg takker for deres engasjement i saken», skriver finansministeren i et brev tirsdag.

Les også

Krav om skattegransking av Ryanair

Jensen poengterer at Finansdepartementet ikke gir føringer overfor skatteetaten, som har fått brevet fra Parat videresendt. Men samtidig skriver finansministeren at hun «har bedt skatteetaten følge opp saken på hensiktsmessig måte».

Likebehandling

– Jeg er trygg på at skatteetaten er bevisst sitt ansvar for å tilstrebe korrekt skatte- og avgiftsbehandling, godt skjønn og likebehandling også i denne saken, skriver hun videre.

Også arbeids- og sosialministeren har fått oversendt en kopi av henvendelsen, fordi deler av de problemstillingene som tas opp, sorterer under Arbeids- og sosialdepartementet, opplyser Jensen.

Fornøyd med svaret

Syversen sier at han var beredt til å følge opp saken med et spørsmål til finansministeren, men at svaret på henvendelsen fra Parat er så godt at han ikke ser grunn til det nå.

– Jeg hadde ikke forventet at hun ville gå inn i denne konkrete saken. Men de generelle betraktningene hun kommer med, viser at hun er opptatt av dette. Jeg er fornøyd med svaret, sier han.

Trakk anke

Kravet om gransking kommer som en følge av at Ryanair trakk anken til Høyesterett i en sak om den oppsagte kabinansatte Alessandra Cocca.

Det innebærer at Ryanair aksepterer lagmannsrettens dom om at norsk lov gjelder for ansatte stasjonert i Norge, mener Syversen.

– Falske anklager

Ryanair avviser påstandene:

«Disse anklagene er falske. Alle skatter knyttet til Ryanairs piloter og kabinansatte, som er ansatt på irske kontrakter og jobber på irske fly, har blitt betalt i Irland i tråd med irske skattelover», skriver selskapet i en epost til Dagsavisen, som tirsdag omtalte kravet om gransking.

Skatteetaten kommenterer ikke enkeltsaker, men har overfor NTB opplyst at de gjennomfører kontroller for å sikre at alle selskaper som opererer i Norge, forholder seg til norske regler for skatt og avgifter.

Les også

Krav om skattegransking av Ryanair

Les også

Rygge på flyselskapjakt: – Har lagt ut noen følere

Les også

Ryanair starter priskrig på Gardermoen

Publisert: