- Regjeringens skyld at byggebransjen sliter

Regjeringen må sørge for at kommunene ikke bruker flere år på å godkjenne byggesøknader fra næringslivet, mener en eiendomsutvikler.

: Det ble satt i gang 14 prosent færre nybygg i januar i år enn i samme måned i fjor, viser tall fra SSB.

  • Anna Sandvig Brander
Publisert:

- Vi har planlagt rundt 100 bygg som vi er helt klare til å sette igang bygging av. Men det får vi ikke lov til, fordi Plan- og bygningsetaten trenerer sakene, og endrer mening minst 5 ganger, sier André Falchenberg til E24.

Han mener regjeringen burde grepet inn og ryddet opp i byråkratiet, slik veien fra plantegning til byggestart blir kortere. Dette kan vise seg å få større effekt for byggenæringen enn midler fra den statlige redningspakken, tror han.

Selv jobber han som daglig leder og styreformann i Consensus Eiendom AS / Beliggenhet AS, som bygger boliger i Oslos villastrøk.

Kunne sysselsatt hundrevis

Han anslår at selskapet kunne sysselsatt opptil flere hundre mennesker med de rundt 35 byggeprosjektene som står på trappene, dersom Oslo Kommune hadde sørget for de nødvendige byggetillatelsene.

Eiendomsutvikleren synes det er besynderlig at finansminister Kristin Halvorsen har lovet å sette i gang "ekstraordinært vedlikeholdsarbeid", eller iverksette tiltak for å øke aktiviteten i bygg og anlegg, når næringen samtidig motarbeides på lokalt plan.

- Det er utrolig at regjeringen skal sette igang diverse offentlige byggeprosjeketer for å holde liv i byggenæringen, når kommunen bruker flere år på å krangle om størrelser på vinduer, forteller Falchenberg.

Les også: Byggenæringen om tiltakspakken: - Aldeles for sent og Regjeringen lover redningspakke

- Trenerer ikke

Informasjonssjef i Plan- og bygningsetaten Dagny Hovig uttaler på generelt grunnlag at saksbehandlingen med fordel kunne gått raskere.

Imidlertid er det lite de kan gjøre med dagens situasjon, ettersom midlene er begrenset.

- Vi har jobbet en del med å få saksbehandlingstiden ned, men vi har også et budsjett å forholde oss til, som er vedtatt i bystyret. Derfor må vi jobbe med de ressursene vi har, sier Hovig til E24.

Hun forteller at byggeboomen som har preget bransjen har skapt en opphopning av saker i etaten, og de har jobbet på spreng med å få unna saker.

- Avtar ikke

I årene 2004 til 2006 økte saksmengden med nesten 50 prosent hvert år. Samtidig ble stadig flere ansatte i Plan- og bygningsetaten ble lokket over i den private byggebransjen av saftige lønnsøkninger.

Heller ikke i 2008 avtok mengden særlig, til tross for at temperaturen har kjølnet raskt i det norske boligmarkedet.

- Vi har fremdeles høy saksinngang, og har ikke merket noen nedgang i innkomne byggeprosjekter. Dette overrasker oss, og vi hadde ventet at nedgangen skulle være større gitt dagens situasjon, forteller Hovig.

Likevel tror hun ikke Plan- og bygningsetaten utgjør noen flaskehals for byggebransjen, ettersom det å få en godkjenning hos dem ikke nødvendigvis betyr at byggeprosjektet faktisk blir gjennomført.

- Selv om noen får godkjenning vil de vurdere markedet før de setter i gang, og de vil vurdere boliger som vanskelige å selge i dagens vanskelige boligmarked, fastslår Hovig.

Taper millioner

Dette avviser Falchenberg blankt, og forteller at oppfatningen av etaten som en flaskehals har bred støtte i byggenæringen.

- Dette er bare tull. Vi har blant annet en søknad inne for ni eneboliger i Dalsveien. Dette kunne sysselsatt minst 40 mann hvis vi bare hadde fått lov til å begynne å bygge. Vi venter bare på en godkjenning, forklarer en oppgitt Falchenberg.

Etter å ha søkt om det han omtaler som en "usynlig endring under bakken" avviste etaten hele søknaden, med den forklaring at endringen var for stor til å kunne kalles en "endring av tillatelse", og ba Falchenberg sende en helt ny søknad.

- Da må vi begynne hele prosessen på nytt, og flytte tilbake til start, sukker eiendomsutvikleren.

Les flere nyheter på E24.

Publisert:

Flere artikler

  1. André leverte byggesøknad - måtte vente 150 dager på saksbehandler

  2. - Aldeles for sent

  3. - Kommunene en flaskehals for byggenæringen

  4. Ber om 3,5 millioner for «ulovlig» leilighet

  5. 8413 kroner i gebyr for å pusse opp badet