Rema og leverandørene stormer til Næringsdepartementet – ingen har hatt flere møter om prisdiskriminering

Det utkjempes en storstilt lobbykamp i maktens korridorer for å påvirke fremtidens dagligvarehandel. Milliarder står på spill, og lobbyekspert advarer om at kampen vil intensiveres de neste månedene.

Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) og statssekretær Magnus Thue (H) har hatt mye kontakt med dagligvarebransjen de siste par årene.
Publisert:

Syv ganger i løpet av 2018 og 2019 har Dagligvareleverandørenes forening (DLF) hatt møter med Næringsdepartementet for å diskutere prisdiskriminering og konkurransen i dagligvarehandelen. Like ofte har Rema 1000 hatt slike møter.

Ingen andre dagligvareaktører har hatt så mange møter med departementet.

Samtidig har selskaper som er mot et forbud om prisdiskriminering hatt flere møter sammenlagt (se faktaboks).

Det viser en oversikt over møter Næringsdepartementet har hatt med aktørene i dagligvarebransjen, som E24 har fått innsyn i.

Striden handler om forskjellen i innkjøpsprisene dagligvarekjedene får fra store leverandører, som Konkurransetilsynet nylig har vist er så store som 15 prosent i noen tilfeller.

Lobbyekspert mener antall møter er viktig info

Lobbyekspert Kjetil Raknes, som blant annet har skrevet boken «Jakta på makta» sammen med Bård Vegar Solhjell, mener møteloggen kan fortelle mye om lobbykampen.

– Antallet møter er en god innsikt og indikasjon på hvem som har størst innflytelse hos de med makt, sier Raknes.

Han sier dette viser hvor mye mer tilgang på makten de økonomiske interessene har sammenlignet med forbrukerne i dagligvarebransjen.

Raknes sier forkjempere for et forbud jobber i oppoverbakke.

– Det vi vet fra forskningen er at man vinner oftere om man skal forsvare status quo. De som ønsker forandring har to problemer, de må overbevise makten om at dagens situasjon er problematisk, og deretter overbevise om at deres løsning er bedre enn det er i dag.

Betent strid

Dagligvareaktørene kjemper med nebb og klør om et forbud mot forskjellsbehandling av innkjøpspriser. De driver storstilt lobbyvirksomhet for å få politikerne enige med dem.

Noen av aktørene, som Rema og Kolonial.no, mener et forbud kan bedre konkurransen og presse ned prisene på nordmenns dagligvarer.

Motstandere av et slikt forbud, som Norgesgruppen, mener det kan føre til at prisene går opp for norske forbrukere. Begge sidene har betalt forskere, PR-byrå og advokater for å få hjelp til å fremme sitt syn.

Våren 2020 kommer stortingsmeldingen om dagligvarebransjen som skal komme med noen konklusjoner om hva som kan gjøres for å bedre konkurransen. Raknes sier lobbykampen bare kommer til å bli tøffere fremover.

– De kommer bare til å intensivere lobbyvirksomheten.

Raknes mener også at møtevirksomheten E24 har fått innsyn i, bare er toppen av isfjellet, og at bransjen jobber med maktpåvirkning i mange kanaler.

– Stortinget er det viktigste, å sørge for at man har flertall for sitt syn. Det er nok også stor bekymring knyttet til hva et regjeringsskifte kan føre til.

Les på E24+

Dette er våpendragerne i høstens viktigste slag i norsk dagligvare

Rema: – Kan ikke bruke antall møter som måleverktøy

– Vi er først og fremst opptatt av hvordan innkjøpsforskjellene i norsk dagligvare skader konkurransen, og har lenge adressert dette. Hvordan vi og andre jobber kan vel ikke måles med antall møter, sier kommunikasjonsdirektør i Rema 1000, Mette Fossum.

Hun sier Rema «snakker med de fleste».

– Jeg synes det er interessant å være i diskusjon med myndighetene. De har innbudt til dialog og vi har invitert oss selv, sier Fossum.

DLF som også toppet lobbylisten mener tallene ikke bør være oppsiktsvekkende.

– Jeg er ikke overrasket over at DLF har vært i kontakt flere ganger enn andre. DLF er ikke en enkeltaktør, men en representant for over 100 bedrifter, sier DLF-topp Helge Hasselgård og sier også:

– Vi har spurt departementet om de har lyst på besøk, og har de svart ja, så har vi kommet.

De to aktørene representerer hver sin side av bordet i dagligvaremarkedet, for og mot prisdiskriminering.

Les på E24+

Den «skjulte» matvarekrigen: Kampen som kan endre dagligvarebransjen

Møter også Konkurransetilsynet

En oversikt Konkurransetilsynet har gitt E24 tilgang til viser storstilt møtevirksomhet også der.

Norgesgruppen, DLF, Kolonial.no, Rema, Orkla og NHO har alle hatt møter om innkjøpsbetingelser med Magnus Gabrielsen, avdelingsdirektør i Konkurransetilsynets avdeling for mat, handel og helse (MHH) i løpet av de siste to årene.

Det er vanskelig å tallfeste nøyaktig hvor mye kontakt aktørene har hatt med Konkurransetilsynet.

Tilsynet sier til E24 at det har vært «en del kontakt» med aktører i forbindelse med kartleggingen av innkjøpsbetingelsene, og at dette har skjedd gjennom både fysiske møter og telefonmøter. De har ikke en fullstendig oversikt over hvor ofte eller på hvilke møter innkjøpsbetingelser i dagligvarebransjen har vært tema.

Konkurransetilsynets nylig opprettede satsing «Prosjekt Dagligvare» har også hatt møter med aktørene i bransjen. Siden oppstarten i høst har de allerede møtt NHO Service og Handel, NHO Mat og Drikke, DLF, Virke Dagligvare og Servicegrossistene. Konkurransetilsynet oppgir at det er tilsynet selv som har tatt initiativ til disse møtene, for å ha tett dialog med aktørene i markedet i forbindelse med satsingen.

Les på E24+

Bunnpris-sjefen mener fjerning av «elefanten i rommet» kan fikse norsk dagligvare

Publisert:
Gå til e24.no