UT: Kjernekraft kan være på vei ut. Her fra den svenske kraftgiganten Vattenfalls atomreaktor i Tyskland.

Kommentar: Står vi overfor svensk «Nucxit»?

Mye tyder på at vi nå ser starten på slutten for svensk kjernekraft. Og du er en medvirkende årsak.

  • Andreas Myhre
    Journalist
Publisert: Publisert:
Dette er en kronikk
Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg til E24 her.

Energiselskapet E.ON ønsker å fase ut kjernekraftreaktorer i Sverige. Den svenske kraftkjempen Vattenfall har allerede kommunisert stengning av atomreaktorer.

Har du byttet ut TV, oppvaskmaskin, kjøleskap, vaskemaskin eller tørketrommel de siste par årene? Da har du mest sannsynlig fått et produkt som benytter mindre strøm enn det du hadde.
Forbruksreduksjonen av strøm kommer først og fremst som følge av en teknologisk utvikling. Dette særlig knyttet til husholdningsapparater, som utgjør rundt halvparten av strømforbruk til en husholdning. TV-er, kjøleskap, vaskemaskiner og liknende varer bruker i dag langt mindre strøm enn tidligere. Med et kjøleskap med energimerking A++ bruker du eksempelvis omtrent 55 prosent mindre strøm enn med et B-merket kjøleskap.

Bygningskravene skjerpes løpende og det er økt etterspørsel etter grønne bygg. For noen år siden ble glødepærer forbudt. I dag er LED-teknologi blitt allemannseie, noe som betyr betydelig lavere forbruk på belysning både inne og ute.
Strømmarkedet går på tvers av landegrensene med overføringskabler som fysisk kobler det norske strømnettet sammen med nettet i resten av Norden og Europa. Dersom du har anskaffet husholdningsapparater og –artikler som bruker mindre strøm, har du bidratt til å redusere behovet for nordisk kraftproduksjon.

Subsidiert utbygging av produksjonsanlegg for fornybar kraft gjennom det norsk-svenske el-sertifikatsamarbeidet øker strømproduksjonen. Fram til 2020 skal Sverige og Norge totalt øke produksjonen fra fornybare energikilder med 28 TWh. Det tilsvarer strømforbruket til mer enn halvparten av alle norske husholdninger.
Strømbesparende teknologi og kraftutbygging gir i perioder overproduksjon av strøm, noe som gjør at svenskene nå revurderer bruken av kjernekraft. E.ON ønsker å fase ut to kjernekraftreaktorer der de sitter som majoritetseier. Reaktoren «Oskarshamn 2», som er ute av drift på grunn av behov for en større sikkerhetsoppgradering, har kanskje produsert sin siste kilowatt. I tillegg til E.ONs to reaktorer i Oskarshamn har Vattenfall allerede annonsert tidlig stengning av to reaktorer i Ringhals.

Samlet er det da fire av totalt ti kommersielt drevne reaktorer som på relativt kort varsel kan bli stengt ned for godt. Dette tilsvarer cirka 20 TWh årlig produksjon. De seks «gjenstående» reaktorene er av nyere teknologi og vil trolig være i drift til jeg hever pensjonen, såfremt ikke den grønne stemmen til den svenske regjeringen blir enda tydeligere. Hvis flere enn de allerede varslede reaktorene legges ned, vil det kreve en massiv oppbygging av vindkraft.
Kjernekraft er fjernt for oss nordmenn, selv om det står i dag for cirka 40 prosent av Sveriges strømproduksjon. Kjernekraft har to store ulemper; håndtering av avfall og potensielt store konsekvenser ved ulykker. Til tross for at det begynner å bli mange år siden, sitter Tsjernobyl-ulykken fortsatt frisk i minnet hos mange av oss.

Selv om kjernekraftproduksjon i seg selv ikke forurenser, er lagringen av avfallet langt fra problemfri. Fisjonsproduktene vil først være borte etter 700 år, mens tungmetaller ikke vil bli borte før etter absurde 100.000 år.

Nyheten om en betydelig nedskalering av svensk kjernekraft er derfor godt nytt både for oss i dag og for våre etterkommere.

Publisert:

Flere artikler