KJØPSKANDIDAT: ElectroMagnetic GeoServices har siden i vinter beveget seg innenfor en fallende trend. Torsdag brøt imidlertid aksjen opp fra den fallende trenden, og selv om dette isolert sett ikke indikerer annet enn svakere falltakt, eller mer horisontal utvikling, er det flere forhold som gjør aksjen teknisk positiv, mener Investtech.

- Kjøp disse tre aksjene

Videre positiv utvikling på Børsen indikeres, mener Investtech.

Publisert:
Dette er en kronikk
Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning.

Etter at Hovedindeksen på Oslo Børs falt 15 prosent fra mars til juni, har indeksen tatt seg opp endel i løpet av sommeren.

Hovedindeksen ligger nå i en bred, stigende trend, og videre positiv utvikling innenfor trendkanalen indikeres. Imidlertid er det sterk motstand i området 428 til 436 poeng, etter at indeksen ved tidligere anledninger har snudd rundt dette nivået. Ved reaksjon ned har indeksen støtte rundt 394 poeng.

Blant aksjene på Oslo Børs er det jevnt fordelt mellom teknisk positive og teknisk negative aksjer, og omlag like mange aksjer i stigende trender som i fallende trender. En aksje som ligger i en trend, er tilbøyelig til å fortsette i samme retning. Men, før eller siden vil trenden bli brutt, og aksjen kan reagere mot den tidligere trenden. Denne uker har vi plukket fram tre aksjer som alle er kjøpskandidater etter å ha brutt opp fra fallende trender.

ElectroMagnetic GeoServices har siden i vinter beveget seg innenfor en fallende trend. Torsdag brøt imidlertid aksjen opp fra den fallende trenden, og selv om dette isolert sett ikke indikerer annet enn svakere falltakt, eller mer horisontal utvikling, er det flere forhold som gjør aksjen teknisk positiv.

Kursen har samtidig med trendbruddet også brutt opp gjennom en motstandsnivå rundt 14 kroner. Dette signaliserer videre oppgang. Aksjen har også gitt kjøpssignal fra rektangelformasjon etter bruddet opp gjennom motstanden i formasjonen, ved cirka 14.10 kroner. Videre oppgang til 15.80 kroner eller mer signaliseres. Ved reaksjoner tilbake er det god støtte ved både 14 kroner og 12 kroner, mens det er lite motstand før i overkant av 21 kroner. Aksjen er også svakt positiv på innsidehandler etter at to innsidere i mai kjøpte aksjer i selskapet for tilsammen 440.000 kroner på kurser såvidt over dagens kurs.

Vurdering: Kjøpskandidat

DNO International brøt tidligere i sommer opp fra en fallende trend og steg kraftig etter kjøpssignal fra en dobbel-bunn-formasjon. Selv om kursmålet ved åtte kroner er nådd, signaliserer formasjonen fortsatt positiv utvikling. Ved reaksjoner tilbake har aksjen støtte rundt 7.50 kroner, med det ved videre oppgang er motstand ved cirka 10.60 kroner.

Aksjen omsettes mer på dager med kursoppgang enn på dager med kursnedgang. Dette viser at investorer er mer ivrige etter å komme inn i aksjen når kursen stiger enn å komme ut av aksjen når kursen faller. Investorene er dermed redd for å miste en oppgang, mens ved kursfall vil de heller vente med å selge til kursen igjen har tatt seg opp. Dette gjør at volumbalansen i aksjen er positiv, noe som styrker aksjen på kort sikt. Aksjen er i tillegg positiv på innsidehandler.

Vurdering: Kjøpskandidat

Norske Skog har brutt opp gjennom taket i en fallende trend, noe som i første omgang indikerer svakere falltakt eller mer horisontal utvikling. Aksjen har også utløst kjøpssignal fra en rektangelformasjon ved å bryte gjennom motstanden ved 4.14 kroner, og videre oppgang til 4.66 kroner eller mer er signalisert.

Godt samsvar mellom kurstopper og volumtopper og mellom kursbunner og volumbunner styker aksjen og bekrefter trendbruddet. I tillegg viser RSI-kurven en stigende trend, noe som kan være et tidlig signal om innledningen av en stigende trend også for kursen. Aksjen er også svakt positiv på innsidehandler. Motstanden rundt 4.60 kroner kan imidlertid bremse oppgangen og gi en reaksjon ned om kursen nærmer seg dette nivået.

Vurdering: Svak kjøpskandidat

Publisert: