IMPONERER IKKE NHO: Det er et kvalitetstegn for SV at partiet ikke omfavnes av NHO, mener E24s skribent.

Sigurdsøn, Bjørn

SV får kvalitetsstempel fra NHO

SVs trumfkort i den økonomiske politikken er at partiet mislikes av NHO.

 • Øystein Sjølie
  Journalist
Publisert:
Dette er en kronikk
Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg til E24 her.

NHO har vurdert alle partienes næringspolitikk foran valget. SV er suverent dårligst, mener næringsorganisasjonen.

- Sosialistisk Venstreparti velger fordeling fremfor næringsliv og verdiskaping. (..) På tross av offensiv politikk på enkelte punkter, fremstår SV ikke som særlig næringsvennlig, og partiet har tydelig sitt fokus på andre områder, skriver NHO om SV (side 28).

Det er ikke til å undres over at NHO ikke liker det. NHO er en kamporganisasjon for etablerte bedrifter og ikke minst eiere, og prioriterer fjerning av formuesskatten i sin skattepolitikk. Dette er en skatt som plager gamle kapitalister med lav avkastning, de som typisk er godt representert i NHO.

Men fordømmelsen av SV er en klar indikasjon på at næringspolitikken til SV faktisk er god. Partiet har ingen venner i næringslivet. Der Høyre har redere, Sp bønder og Ap kraftkrevende industri, har ikke SV noen. Dermed blir heller ingen næringer favorisert – en utmerket næringspolitikk, bejublet av de fleste økonomer.

Men om næringspolitikken er god, er menneskesynet nærmest absurd, sett fra en økonoms ståsted.

Grunnsetningen som hele den økonomiske vitenskap hviler på er at de fleste mennesker er i stand til å ta vare på seg selv. De fleste gjør tabber fra tid til annen, og mange er ofte dårlig opplyst. Men en sentral antagelse er at de fleste er rasjonelle og ganske opplyste, særlig på viktige områder. Økonomifaget antar også at de de fleste primært er opptatt av sin egen familie og andre nærstående, selv om denne antagelsen ikke er like viktig som rasjonalitetsforutsetningen. Økonomene mener at de aller fleste mennesker er både rasjonelle og "egoistiske".

I SVs univers eksisterer det, satt på spissen, to ulike mennesketyper.

Den første gruppen er ansatte i privat sektor. Disse er på mange måter ute av stand til å ta vare på seg selv eller sin familie. SV mener at mange av dem tilfredsstiller økonomenes egoisme-krav, men ikke rasjonalitetskravet. Som partiets finanspolitiske talsperson Heiki Holmås sier det:

- Det er mer lønnsomt for samfunnet om vi investerer en krone i helsevesenet slik at vi har en sunn befolkning som kan gå på jobb, enn om den samme kronen skulle brukes til å kjøpe nesehårklippere laget i Taiwan.

Dette er klassisk sosialisme: Det er best om statens kvinner og menn bestemmer hva som skal produseres. Hvis folk får muligheten til å velge selv, vil de velge noe de egentlig ikke trenger. Derfor vil SV ta fra dem den muligheten.

Den andre hovedtypen mennesker er hyperrasjonelle. Disse klarer ikke bare å ta vare på seg selv, men det tar også vare på andre mennesker. Det gjør de så godt, at de gjør det bedre enn folk (privat ansatte) klarer selv. Dette er offentlig ansatte. Lærere, sykehusleger, saksbehandlere i Nav, kommunale og statlige byråkrater og bistandsarbeidere er i SVs tankeverden ikke bare rasjonelle og fullt informerte, men også ubegrenset altruistiske. Blant disse finner vi også de aller fleste av SVs velgere. Takket være godheten og dyktigheten til alle velferdsprodusentene i offentlig sektor, er da også private alternativer til offentlige skoler, sykehus og sykehjem unødvendige.

Konsekvensenav SVs menneskesyn er å blåse opp offentlig sektor. Etter hvert som folk sluses ut av privat sektor, og inn i offentlig tjeneste, blir de gode og kloke i stedet for dumme og slemme. Som det eneste større partiet sier SV rett ut at skattenivået i Norge skal opp.

Det samme skal trygder og en lang rekke offentlige støtteordninger som bostøtte, sosialhjelp og lave egenandeler på helsetjenester og medisiner.

Summen av støtte- og skattesystemet til SV vil gjøre at mange flere enn i dag vil få svært lite igjen for å jobbe. Men det er kanskje ikke så farlig - folk vil jo likevel være for dumme til å ta hensyn til det.

Følg Øystein Sjølie på Twitter.

Publisert:

Her kan du lese mer om

 1. E24
 2. Stortingsvalg

Flere artikler

 1. Spy i urnen

 2. Arbeiderpartiets to sjeler

 3. Ole Bjørn er privat ansatt. Han velger blått. <br />Bente er offentlig ansatt. Hun velger rødt.

 4. Annonsørinnhold

 5. Bilen er Frps arbeidshest

 6. Norman vil gi oss hollandsk syke