Fire av ti vil ha muligheten til å jobbe lengre dager

Arbeidsmiljøloven bør endres slik at det blir lettere å jobbe flere timer sammenhengende. Det mener fire av ti i en undersøkelse utført for LO Media.

VIL KUNNE JOBBE LENGER: En ny undersøkelse LO Media har fått utført viser at 40 prosent ønsker en større fleksibilitet i arbeidstidsreglene.

ESPEN SJØLINGSTAD HOEN
  • NTB
Publisert:

– Dette viser at skremselsbildet fra LO ikke biter på folk. Mange ser på økt fleksibilitet som et gode, sier Høyres arbeids- og sosialpolitiske talsmann, Torbjørn Røe Isaksen, til NTB.

I undersøkelsen, som Opinion Perduco står bak, svarer 40 prosent at det bør bli adgang til å jobbe flere timer i ett strekk enn hva Arbeidsmiljøloven tillater i dag. 36 prosent svarer nei, og 24 prosent har ingen mening.

Ønsket om mykere arbeidstidsregler er mer utbredt blant menn enn kvinner. 51 prosent av mennene og 28 prosent av kvinnene er positive til endringer.

Les også: 1.300 arbeidsplasser kan «bryte» arbeidsmiljøloven

Høyre-glede

Torbjørn Røe Isaksen

Roger Neumann

– Denne undersøkelsen gir et signal om at mange er enige med Høyre. Vi har blant annet programfestet å myke opp reglene for gjennomsnittsberegning. Det betyr at man etter avtale med arbeidsgiver kan jobbe mer i noen perioder, mot mer fri i andre perioder, sier Røe Isaksen.

Høyre går også inn alternative turnuser som innebærer jobb i lengre perioder mot tilsvarende perioder med fri.

– Arbeidstakere flest tror jeg er enige med oss: Vi skal beholde en sterk arbeidsmiljølov, men samtidig er det rom for litt mer fleksibilitet enn i dag, sier han.

Les også: 1.300 arbeidsplasser kan «bryte» arbeidsmiljøloven

- Ser ikke følgene

– Kanskje en del ikke helt ser konsekvensene av en slik endring, sier leder Tone Rønoldtangen i LO Stat til frifagbevegelse.no.

Hun mener arbeidsgiverne risikerer pålegg om lengre dager hvis loven åpner for det.

– Det vil ikke være automatikk i at det er frivillig å jobbe lenger. Husk at styrkeforholdet mellom arbeidstaker og arbeidsgiver ikke er jevnt. Det er arbeidsgiveren som har makten, sier hun.

Anette Trettebergstuen

Magnar Kirknes

Anette Trettebergstuen, arbeidspolitisk talskvinne i Arbeiderpartiet, tror mange ikke kjenner og bruker mulighetene i dagens regelverk.

– Jeg tror ikke at folk vil at arbeidsgiver skal kunne pålegge lenger dager uten overtid. Det er viktig med fleksibilitet på arbeidstakernes premisser, ikke kun arbeidsgivernes, sier hun.

Les også: LO-lederen: - Vi kommer ikke til å sitte stille og se på at Erna og Siv kommer inn i regjering

Tror det blir verre

I undersøkelsen oppgir kun 4 prosent av de spurte at arbeidslivets spilleregler vil endres til det bedre for arbeidstaker dersom det blir en regjering dominert av Høyre.

32 prosent tror Arbeidsmiljøloven blir svekket med en regjering bestående av Høyre og Frp, mens 29 prosent ikke tror det blir noen endring. Samtidig viser underlagsmaterialet at flere menn enn kvinner og flere yngre enn eldre tror på styrking av lovverket for arbeidslivet etter valget.

47 prosent tror arbeidstakerorganisasjonene LO, YS, Unio og Akademikerne vil få mindre innflytelse med en blåblå regjering, mens 31 prosent tror innflytelsen forblir som i dag.

Blant partiene er det Arbeiderpartiet som nyter størst tillit som det beste for arbeidstakere. 29 prosent har størst tiltro til Ap. Høyre følger så med 14 prosent, mens 10 prosent mener Fremskrittspartiet best ivaretar arbeidstakernes rettigheter.

Les også:

Publisert:

Flere artikler