Riggmillionær dømt for skatteunndragelse igjen

Forretningsmannen Idar Arnold Iversen er dømt for grovt skattesvik – igjen. Gulating lagmannsrett kom frem til at Iversen har unndratt skatt for omtrent ti millioner kroner, i løpet av en periode på tre år. 

GULATING LAGMANNSRETT: Forretningsmannen Idar Arnold Iversen er i en fersk dom fra Gulating lagmannsrett dømt for å ha unndratt omtrent 29 millioner i inntekt og 200 millioner kroner i formue i en periode over tre år.

Foto: Roger Hardy / Samfoto NTB scanpix
Publisert:,

Åtte av månedene er gjort betinget.

Iversen er dømt for samlet å ha unndratt omtrent 29 millioner i inntekt og 200 millioner kroner i formue for ligningsårene 2004, 2005 og 2006.

Unndratt inntekt og formue er knyttet til aksjeeie i utenlandske selskap registrert i Skottland, på Kypros og Isle of Man.

Skatteunndragelsen anses som grov, går det frem av den ikke-rettskraftige dommen fra lagmannsretten.

– Vi er ikke enig i deler av dommen. Skatten er beregnet for en alt for høy formue, sier advokat Thomas Støer i Alvheim & Hansen Advokatfirma til E24.

Dommen ble avsagt 27. juni, og er ikke rettskraftig. Støer opplyser til E24 at det ennå ikke er bestemt om dommen vil ankes. Han har ikke diskutert saken med sin klient ennå, som befinner seg i Singapore for øyeblikket.

Strid om formuens størrelse

Advokat Støer mener dommen etter straffeloven blir feil.

- Poenget er at man kan kreve at formue i utlandet skal verdsettes til ett år tilbake i tid, dersom man kan sannsynliggjøre verdien. Denne dokumentasjonen finnes, men ble ikke sendt inn til skattemyndighetene, sier Støer.

Han mener det blir feil å dømme tiltalte for dette etter straffeloven.

- Sivilrettslig og skatterettslig er det greit, men det blir feil strafferettslig. Det blir litt feil å sende noen i fengsel for en formue som kunne vært mye lavere. Man bør ikke straffes for mer enn det som er realiteten, sier Støer til E24.

Siden formuen hadde økt vesentlig på dette året, får det store utslag på verdsettingen, sier han.

Redusert straff

På grunn av lang saksbehandlingstid ble straffen redusert med ett år, samt at åtte måneder ble gjort betinget.

Bergen tingrett mente i forrige runde at Iversen hadde unndratt omtrent 70 millioner kroner i inntekt og 200 millioner kroner i formue for ligningsårene 2005 og 2006.

Strafferammen for grovt skattesvik er fengsel i inntil seks år.

Når det gjelder straffutmålingen la lagmannsretten til grunn at allmennpreventive hensyn tilsier en streng straffereaksjon, og at riktig straff i utgangspunktet var fengsel i tre år.

Advokat Støer er fornøyd med å ha fått medhold på enkelte punkter.

- Vi fikk gjennomslag for en del ting, blant annet at det ikke var tale om Nokus-beskattning, sier Støer.

NOKUS omhandler beskatning av norske eiere i lavskatteland.

– Vært helt fraværende

Iversen meldte i 2007 flytting fra Norge til Kypros. Han flyttet i 2009 til Singapore, der han i dag er bosatt.

Gulating lagmannsrett har lagt til grunn at domfelte bevisst har unndratt de aktuelle inntektene og formuen fra beskatning, og at han har vært helt fraværende i forhold til norske ligningsmyndigheter når det gjelder dokumentasjon knyttet til inntekter og formue i utlandet.

I dommen fra Gulating lagmannsrett står det blant følgende:

«Iversen var skattepliktig til Norge for inntektsårene 2004, 2005 og 2006. I selvangivelsene for inntekstårene 2004 og 2005 har Iversen unnlatt å opplyse om sine eierinteresser i selskapene i utlandet, om disposisjoner og aksjetransaksjoner han har foretatt i disse selskapene, og som kan ha konsekvenser for hans skatteplikt. For inntektsåret 2006 er det ikke gitt inn selvangivelse.»

Saken har opprinnelig vært etterforsket av Hordaland politidistrikt. Økokrim overtok saken i oktober 2013.

Les også

Flere nordmenn i Panama Papers har meldt seg for Økokrim

Les også

To dømt til fengsel for innsidehandel

Les også

Etterforskere dukket opp hos Mossack Fonseca

Her kan du lese mer om