Tidligere Fredriksen-megler tiltalt for skatteunndragelse av 485 mill.

Økokrim har tiltalt finansmann Stein Harald Schie som de mener har skjult 135 millioner i inntekt og 350 millioner i formue fra myndighetene over en periode på ni år. Den tiltalte avviser anklagene og hevder han har bodd utenlands siden 90-tallet.

ØKOKRIM: Det jobbes med flere lignende saker, ifølge politiadvokaten.
 • John Thomas Aarø
 • Marius Lorentzen
 • Jostein Matre
 • NTB
Publisert:

Norske myndigheter har sett seg ut et nytt mål i kampen mot skatteunndragelse.

Stein Harald Schie har siden en anmeldelse fra skattemyndighetene i 2013 vært under etterforskning for skatteunndragelse, bekrefter politiadvokat Elisabeth Frankrig overfor VG/E24.

Nå har Økokrim tatt ut tiltale. Der lister myndighetene opp en rekke inntekter de mener Schie skal ha hatt fra kjente selskaper som Pareto Offshore og John Fredriksens Seatankers Co. Saken vil komme opp for Drammen tingrett.

– Det er en stor sak, med store beløp, mot en enkeltperson. Dette er snakk om de beløpene som ikke er oppgitt til beskatning, sier Frankrig til VG/E24, som ikke ønsker å gå inn og kommentere bevisene før saken skal opp for domstolene.

Totalt mener norske myndigheter at Schie skal ha utelatt å føre opp inntekter på totalt 135 millioner kroner fra norske og internasjonale selskap, samt en formue på 350 millioner, i perioden fra 2005 til 2013.

Schie er en gammel kjenning i det norske finansmiljøet, og han har vært en velkjent riggmegler for blant annet John Fredriksen. Han jobbet i en periode som riggmegler i et selskap som het Norwegian Offshore Consultants. Dette selskapet ble i 2004 kjøpt av Pareto og døpt om til Pareto Offshore da det kjente meglerhuset skulle satse på riggmegling.

Ifølge opplysninger fra Brønnøysund var Schie styreleder i Pareto Offshore i et halvt års tid fra november 2004. Han var også sjef i Pareto Offshore, og ifølge en artikkel i Dagens Næringsliv fra den aktuelle perioden skal han ha vært megler for John Fredriksen da han solgte oppjekkbare rigger med gevinst, rigger som Fredriksen tidligere hadde kjøpt av russiske Rosneft.

Både før og etter overgangen til Pareto har den tiltalte vært involvert i John Fredriksens mange rigghandler opp gjennom årene.

Krangler om bostedsadresse

Tiltalen er imidlertid basert på at Schie faktisk skulle skattet til Norge. Ifølge Brønnøysundregistrene meldte Schie flytting ut av Norge allerede i mai 1998.

Lovbruddene han nå er anklaget for, begynte ifølge Økokrim først i 2005. Økokrim og norske myndigheter kjøper ikke forklaringen om at Schie har bodd utenlands.

– Tiltalen legger til grunn at personen har vært bosatt i Norge. Utover dette vil jeg ikke gå inn i detaljene i saken, sier politiadvokat Elisabeth Frankrig til VG/E24.

Hun opplyser overfor NTB at Schie har ment seg bosatt på Kypros og ikke i Norge, og at han derfor ikke har opplyst om sine inntekter og formuesforhold.

Forsvareren er ikke imponert over fremgangsmåten til norske myndigheter:

– Tidspunktet for tiltalen, umiddelbart før julefreden, var ikke spesielt hensynsfullt fra Økokrim, men vi har vært forberedt på tiltale fordi vi har vært i kontakt med Økokrim, som har varslet at det vil bli tatt ut tiltale, sier Nicolai V. Skjerdal, advokat ved advokatfirmaet Hjort, som representerer Schie, til VG/E24.

Forsvareren sier videre at klienten ikke bor i Norge:

– Tiltalen er feilslått. Min klient er bosatt i utlandet, sier Skjerdal og fortsetter:

– Han har ikke skatteplikt i Norge, annet enn skatt på formuen i Norge, og denne er betalt – det er skattemyndighetene enig i, sier han.

– Vi er fokusert og forberedt på å fighte, sier forsvareren om veien videre.

Selv om den tiltalte har meldt flytting for over 17 år siden, er han registrert som styremedlem, innehaver og investor i flere mindre norske virksomheter. I tillegg sitter han på eiendom og en stor kolleksjon med forskjellige biler her i Norge.

Konti på kryss og tvers

Myndighetene hevder i tiltalen at den tiltalte har gitt myndighetene «uriktige eller ufullstendige opplysninger» når han «forsto eller burde forstått at dette kunne føre til skatte- eller avgiftsmessige fordeler».

Lovbruddet vurderes av myndighetene som grovt fordi det kunne ledet til unndragelse «av et meget tydelig beløp» på skatten, og fordi det påståtte lovbruddet ble gjennomført på en måte som de mener i «særlig grad har vanskeliggjort oppdagelsen».

I tiltalen lister myndighetene opp inntekter for hvert av årene som de mener burde vært opplyst.

Her er millioninntekter fra Pareto Offshore, Norwegian Offshore Consultants og andre selskap listet opp, samt andre inntekter, blant annet fra John Fredriksens Seatankers Co. Myndighetene mener altså at Schie har holdt inntekter og formue skjult for norske myndigheter.

I tillegg hevder myndighetene at tiltalte skal ha hatt en formue fordelt på konti i Sveits, Storbritannia og Kypros, som var på 21 millioner så sent som ved utgangen av 2013, samt biler i Norge med en ligningsverdi på rundt 1,7 millioner.

Tiltalte skal også ha utelatt å føre opp en fordring mot det norske selskapet Stålkråka AS på 3,7 millioner, et selskap han selv eier halvparten av, samt ligningsverdien på en eiendom i Reistad, som myndighetene hevder burde ligget på 1,2 millioner.

– Feilslått tiltale

I tillegg til at forsvareren hevder at klienten hans bor utenlands og ikke er skattepliktig i Norge, mener han at myndighetene har blåst opp tallene i tiltalen:

– Det hefter for øvrig vesentlige feil ved de tallstørrelser tiltalen opererer med. Tallene er langt lavere, sier forsvareren.

– Kan du si konkret hvor mye lavere disse er?

– Jeg ønsker ikke å gå inn på enkeltheter, men jeg kan si såpass at jeg mener både inntektsstørrelsen og formuen som er oppgitt, er feil.

– Har deres klient på noe tidspunkt bodd i Norge fra 2005 til 2013?

– Nei, tiltalte har ikke på noe tidspunkt vært bosatt i Norge i denne perioden.

Skjerdal forteller at hans klient tar tiltalen med det alvor den fortjener, men tar det for øvrig med ro.

– Vi skal nå fremover forberede bevisførselen, og vi mener at vi skal kunne imøtegå denne tiltalen.

Les også

Riggmillionær dømt for grovt skattesvik

Les også

Nytt gruppesøksmål mot Jo Lunder og Vimpelcom

Les også

USA beskylder Telenor for avtalebrudd

Publisert:
Gå til e24.no

Flere artikler

 1. Økokrim har tiltalt Stein Harald Schie (63) for skatteunndragelse: Tidligere Fredriksen-megler nekter for skattejuks

 2. Dette er skattereglene for nordmenn bosatt i utlandet

 3. Slik ble EU slangen i skatteparadiset Kypros

 4. Riggmegler Stein Harald Schie dømt for grovt skattesvik i lagmannsretten

 5. Betalt innhold

  Rigg-gründer dømt for skattesvik for andre gang