NHO: – Vi går ikke til IMF for å hente anslag for norsk økonomi

NHO vil ikke legge vekt på IMFs anslag om økonomisk vekst her i landet. Pengefondet anslår en vekst i Norges bruttonasjonalprodukt på 3,9 prosent i år.

IMF og NHO hadde et nokså lik tro på veksten for verdensøkonomien. IMF er derimot litt mer optimistiske, forteller direktør for samfunnsøkonomi Øystein Dørum i NHO. Foto: Vidar Ruud / NTB
  • NTB
Publisert: Publisert:

Det internasjonale pengefondet (IMF) har økt sine vekstprognoser og tror verdensøkonomien får en vekst på 6 prosent i 2021.

IMF anslår samtidig at Norges bruttonasjonalprodukt falt med 0,8 prosent i fjor. Etter en vekst på 3,9 prosent i år venter de en noe større økning til neste år: 4 prosent. Direktør for samfunnsøkonomi Øystein Dørum i NHO vil imidlertid ikke gi IMFs norgestall stor oppmerksomhet.

Les også

IMF venter sterkere vekst i Norge

– Det jeg vil si om anslagene deres for Norge, er at vi går ikke til IMF for å hente anslag for norsk økonomi. I IMFs øyne er vi et lite og ubetydelig land. Den eventuelle inngangen for Norge sin del er at det er bra at det går godt med den internasjonale økonomien, sier han.

IMF mer optimistiske

Tallene for verdensøkonomien fra IMF er omtrent like med tallene NHO la fram i mars.

– For 2021 hadde vi tro på en økonomisk vekst med 5,6 prosent. IMF har 6 prosent blank. Det er sånn sett kliss likt, så ja vi kjenner oss igjen i tallene fra IMF. Men de er nok enda mer optimistiske enn det vi er. Grunnen til det, er nok situasjonen i USA, for etter at vi kom med vår prognose, har det blitt annonsert en stimuleringspakke i Amerika som bidrar til å løfte anslagene, sier Dørum.

Han peker også på at USA har kommet lenger med sin vaksinasjon.

Arbeidsledigheten biter seg fast

Samtidig som at Norges bruttonasjonalprodukt er anslått å bli 3,9 prosent i år, så vil arbeidsledigheten ifølge IMF bite seg fast på rundt 4 prosent. Av erfaring mener Dørum at arbeidsledigheten her til lands har lettere for å gå opp enn ned.

– Midlene for å bekjempe dette, er til dels å ha målrettet kompetansebygging for dem som er i ledighetskøen, samt å få fart på bedriftenes økonomi, slik at de har bruk for arbeidskraft. Et annet middel er å gi særskilte lønnstilskudd for å få folk tilbake i jobb så raskt som mulig. Stiller man med en ryggsekk, så må man på en eller annet måte bli kompensert for den, sier han.

Les også

Streikeuttaket: Rammer buss og ferjer

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om

  1. NHO
  2. Øystein Dørum
  3. IMF
  4. BNP

Flere artikler

  1. IMF venter sterkere vekst i Norge

  2. NHO: Regner med at aktiviteten vil skyte fart i andre halvår

  3. IMF jekker opp vekstutsiktene for 2022: Økende gap i vaksinasjonen

  4. NHO om norsk økonomi: – Nå lysner det for alvor

  5. Fersk SSB-rapport: – Økonomien er ved et vendepunkt