Hurtigruten-topper beskyldes for å ha undertrykket informasjon

Konsernsjef Daniel Skjeldam og kommersiell direktør Asta Lassesen beskyldes av andre ledere i Hurtigruten for å ha bidratt til at informasjon om smitten på MS Roald Amundsen ikke kom ut til passasjerer og offentligheten. Begge to avviser dette.

Konsernsjef Daniel Skjeldam og kommersiell direktør Asta Lassesen får alvorlige anklager mot seg fra andre i Hurtigruten.
Publisert:

– Det var ikke rart at dette gikk galt, sa advokat Jan Fougner.

Han har ledet granskningen av smitteutbruddene på Hurtigrutens nye cruiseskip MS Roald Amundsen i sommer.

Men hvem i Hurtigruten som har ansvaret for det gikk så galt? Det virker det å være stor uenighet om blant ledelsen i rederiet.

Det rettes anklager internt mot både konsernsjef Daniel Skjeldam og kommersiell direktør Asta Lassesen. Det kommer frem i granskningsrapporten.

Hurtigruten har fått kraftig kritikk for sin håndtering av smitteutbruddet på MS Roald Amundsen i sommer.

Driftsdirektøren: Ville unngå omtale

Et sentralt spørsmål har vært: Hva skjedde den 29. juli i år? Her er uenigheten internt i Hurtigruten stor.

På det tidspunktet visste ledelsen at en passasjer på det første cruiset i juli hadde fått påvist smitte.

Den 29. juli var også det andre cruiset underveis. Her ble det etter hvert påvist hele 71 smittetilfeller.

Om ting var blitt gjort riktig av Hurtigrutens ledelse den 29. juli, kunne kanskje mange av smittetilfellene vært unngått.

I rapporten kommer det frem at driftsdirektør Bent Martini den 29. juli påla en medarbeider å ta kontakt med smittevernoverlegen i Hadsel kommune. Det var her den første smittede passasjeren bodde.

«Formålet med samtalen var å unngå at kommunen nevnte Hurtigruten i sin omtale av det påviste smittetilfellet», heter det i rapporten.

Dette innrømmes altså av Martini. Han var på det tidspunktet daglig leder for datterselskapet Hurtigruten Cruise, som cruisevirksomheten er organisert under.

Martini «gikk midlertidig av» den 9. august.

Bent Martini har sagt til granskerne at konsernsjef Daniel Skjeldam instruerte ham i å unngå at Hurtigrutens navn ble nevnt offentlig i forbindelse med det første smitteutbruddet.

Hevder konsernsjef instruerte ham

Ifølge rapporten har Martini forklart at han ble «instruert» av konsernsjef Skjeldam «om å unngå omtale av Hurtigruten i omtalen av smittetilfellet».

Skjeldam har på sin side avvist denne beskyldningen overfor granskerne. Skjeldam gjentok også avvisningen på torsdagens pressekonferanse.

Dersom han ikke avviste den, kunne beskyldningen om at han instruerte Martini trolig kostet Skjeldam jobben. Dermed er spørsmålet om de to kan jobbe sammen i fremtiden?

Det ønsker ikke Skjeldam å kommentere overfor Aftenposten/E24.

Martini er fortsatt ansatt i Hurtigruten, men ikke tilbake i jobb. Skjeldam ønsker ikke å kommentere hva som vil skje videre med Martini.

Hurtigrutens styreleder Trygve Hegnar uttrykte full tillit til sin konsernsjef Daniel Skjeldam på torsdagens pressekonferanse.

Hegnar tror på Skjeldam

Av de to ledernes forklaringer, har styret i Hurtigruten åpenbart valgt å tro på Skjeldams.

Styreleder Trygve Hegnar uttrykker full tillit til konsernsjefen.

– Konsernsjef Daniel Skjeldam er en utmerket mann til å sette i verk de tiltak som trengs for at tilliten til selskapet gjenopprettes, sa Hegnar på pressekonferansen.

Uenigheten i ledelsen stopper imidlertid ikke ved konsernsjefen og driftsdirektøren.

Akkurat som Hegnar har tillit til Skjeldam, så har Skjeldam tillit til kommersiell direktør Asta Lassesen i Hurtigruten.

Hun er nå også fungerende daglig leder i datterselskapet Hurtigruten Cruise. Altså den stillingen som Martini har «midlertidig» fratrådt.

I rapporten beskyldes Lassesen av en annen leder for selv å ha undertrykket informasjon. Denne lederen er ikke navngitt i rapporten.

Les også

Styreleder Hegnar har fortsatt tillit til Hurtigrute-sjef Skjeldam

En leder i Hurtigruten hevder at kommersiell direktør Asta Lassesen 29. juli fikk beskjed om at FHI hadde et gitt råd om å varsle alle passasjerer om det første smitteutbruddet. Lassesen avviser at hun fikk en slik beskjed.

Hevder Lassesen fikk beskjed om FHI-råd

Ifølge rapporten informerte en lege i Hurtigruten en ikke navngitt leder i rederiet om at Folkehelseinstituttet den 29. juli «ga et tydelig råd om at Hurtigruten burde varsle passasjerene».

Denne lederen har videre forklart til granskerne at hun eller han videreformidlet denne beskjeden til Lassesen.

Altså at Lassesen, som sitter i toppledelsen til Hurtigruten, den 29. juli fikk vite at FHI anbefalte å varsle passasjerene.

Men Lassesen avviser dette overfor granskerne.

I granskningsrapporten er alle navn fjernet. Kun noen få i ledelsen angis som ledere med tall bak seg.

«Leder 3 (Lassesen, Red.anm.) har i sin forklaring uttrykt at vedkommende (også Lassesen, Red.anm.) ikke oppfattet noen slik beskjed. Det hersker dermed uenighet om Leder 3 (Lassesen, Red.anm.) mottok informasjonen om FHIs anbefaling om å varsle passasjerene», heter det i granskningsrapporten.

Advokat Jan Fougner (t.v.) har tilsynelatende ikke prøvd å finne ut av hvem som snakker sant av konsernsjef Daniel Skjeldam (t.h.) og den «midlertidig avgåtte» driftsdirektøren.
Les også

Hurtigruten utsetter alle ekspedisjonscruise ut året

– Involverte forklarer seg ulikt

Granskerne går ikke nærmere inn på uenighetene.

Den erfarne granskningslederen Fougner prøver altså ikke å finne ut hvem av lederne i Hurtigruten som snakker sant, hvem som husker riktig eller hva som skjedde den sentrale datoen 29. juli.

– Hva som nærmere skjer er det litt vanskelig å være helt sikker på. Dette fordi de involverte personer forklarer seg ulikt om dette, er alt Fougner hadde å si om uenighetene.

Dermed blir det trolig opp til politiet å prøve å finne ut hvem som snakker sant.

Publisert: