Konkurransetilsynet tillater fusjon mellom Gresvig og Sport 1

Tilsynet har etter en helhetsvurdering kommet frem til at tidligere Gresvig-eier Olav Nils Sunde og Sport 1-eier Bjørn Rune Gjelsten kan danne landets største sportsaktør.

Olav Nils Sunde og Bjørn Rune Gjelsten kan omsider gå videre med planen om å fusjonere de to selskapene.
Publisert:

Etter at Konkurransetilsynet for en måned siden varslet at det kunne bli aktuelt å stanse fusjonen mellom Gresvig (Intersport, G-Sport og G-Max) og Sport 1, har tilsynet nå valgt å legge bort saken.

Det kommer frem i en pressemelding fra tilsynet tirsdag ettermiddag.

Dermed ligger alt til rette for at de rundt 50 butikkene fra konkursrammede Gresvig samles i samme konsern som Sport 1-butikkene.

– Konkurransetilsynet har etter en helthetsvurdering kommet til at en sammenslåing av Gresvig og Sport1 ikke i betydelig grad vil hindre effektiv konkurranse i sportsmarkedet, sier avdelingsdirektør Magnus Gabrielsen i Konkurransetilsynet i en uttalelse.

Da tilsynet for en måned siden varslet inngrep i sammenslåingen var bekymringen hvilke konsekvenser fusjonen ville få for sportsbransjen.

Les på E24+

Det tre uker lange dramaet etter Gresvig-konkursen: Derfor måtte Sunde reddes av Gjelsten

– Ikke grunnlag for å gripe inn

Prosjektleder Jan Kristoffer Høiland fortalte den gang at de fryktet at de to nest største aktørene i bransjen ble samlet til den aller største aktøren.

– I tillegg frykter vi at kundene som etterspør franchisegiver- og grossisttjenester vil ha få eller ingen konkurrerende leverandører. Franchisetakere vil ha få gjenværende alternativer, sa Høiland.

Nå har Konkurransetilsynet altså tatt en annen beslutning. Det skjer etter at tilsynet har mottatt tilsvar fra partene, samt innhentet og mottatt ytterligere informasjon i saken.

– Konkurransetilsynet har på denne bakgrunn foretatt nye vurderinger, og har kommet til at det ikke er grunnlag for å gripe inn mot foretakssammenslutningen. Disse vurderingene knytter seg blant annet til tilsynets vurderinger av alternativet til en fusjon, sier Høiland i uttalelsen fra tilsynet.

Jubel

Gresvig-konsernsjef Lars Kristian Lindberg forteller om jubelstemning etter at fusjonen fikk grønt lys:

– Alle ansatte og butikkdrivere er svært glade for dagens beskjed fra konkurransetilsynet! skriver Lindberg til E24.

Han legger til at de ønsker «mer innsikt» i detaljene rundt Konkurransetilsynets beslutning før de kan kommentere mer.

Da E24 fikk tak i Sport 1-direktør Ole-Henrik Skirstad tirsdag, hadde han nettopp blitt orientert om at fusjonen har Konkuransetilsynets velsigelse.

– Det er vi glade for, skriver Sport1-sjefen i en kort kommentar.

Konkurransetilsynet har foreløpig ikke besvart E24s henvendelser.

Les også

Konkurransetilsynet varsler inngrep mot sammenslåingen av Intersport og Sport 1

Les også

Bakgrunn: Dette er Gresvig-butikkene som kan forsvinne

Bostyrer: Det eneste akseptable budet

Fusjonsplanene ble kjent i februar i år, et par uker etter at Gresvig hadde gått konkurs.

Ifølge bostyrer Håvard Wiker var Sunde og Gjelstens bud det eneste akseptable som sikret videre drift for en betydelig del av konsernet.

Planene innebar videreføring av minst 48 butikker. De mindre lønnsomme butikkene har i løpet av de siste månedene blitt lagt ned. 600 har mistet jobben.

I perioden fra Konkurransetilsynet fikk saken på bordet i april, hadde de fursjonerende partene hatt 15 møter med tilsynet fram til varslet om inngrep ble kjent. Samtidig hadde Konkurransetilsynet hatt fire møter med tredjepartsaktører, to av dem med Stadion, en paraplybedrift for over 100 sportsbutikker rundt om i landet.

Publisert: