Svakt år for Stavanger-rederiet Møkster. Ser mot 2022

Fasiten for 2020 ble røde tall for rederiet som ledes av Anne Jorunn Møkster. Underskuddet ble drøyt 39 millioner kroner. – Utfordrende, sier hun.

Anne Jorunn Møkster ser fremover og håper 2022 skal bryte den dårlige trenden for Stavanger-rederiet.
Publisert: Publisert:

Etter et positivt 2019 endte Simon Møkster Rederi AS med et overskudd på nesten 6.5 millioner kroner. Dette var første gang siden 2014 at Møkster kunne skrive hjem om grønne tall. 2020 representerte ingen videreføring av suksessen fra året før da rederiet gikk med nesten 40 millioner i underskudd. En nedgang på 45 millioner kroner fra 2019.

– Vårt regnskap er veldig preget av Covid og aktiviteten. Det samme gjelder de fleste andre offshorerederier. Pandemien er en omfattende krise som rammer oss. Det er dessverre utfordrende, sier toppsjef og medeier Anne Jorunn Møkster.

Etter et sterkt 2019 hvor driftsresultatet lå på nesten 40 millioner ble dette nær halvert i 2020.

Hva gjelder egenkapitalen er dette fremdeles nokså solid. På tross av at egenkapitalen har svekket seg med nesten 40 millioner kroner ligger den fremdeles på 630 millioner kroner. De siste årene har rederiet stabilisert egenkapitalen etter betydelige svekkelser i 2016 og 2017. Siden 2014 har 40 prosent av egenkapitalen forsvunnet.

Ser mot 2022

Møkster ser at optimismen er i ferd med å ta tak igjen, men hadde likevel håpet at oppturen skulle komme fortere.

– Ved inngangen av 2021 hadde vi nok håpet av vaksineringen skulle gå litt fortere. Nå er realiteten at vaksineringen har tatt lengre tid. Men det merkes likevel at det går fortere. Optimismen er større nå, sier hun.

Næringen har hatt store utfordringer siden 2014. Også de ble preget av oljekrisen. Likevel begynte lampene å lyse grønt, noe som også ble reflektert i regnskapene fra 2019. Dette ble brått stoppet av pandemien som slo ut hele næringen.

Hun varsler at 2021 vil bli nok et utfordrende år for rederiet. I 2022 håper hun å slå tilbake.

– Vi er veldig avhengig av at kunden har aktivitet på norsk sokkel. Oljeskattepakken skal bidra til høyere aktivitet. Vi har ikke merket så mye til den foreløpig, men vi venter at den skal gi effekt etter hvert. Det tar litt lengre tid fordi det er ikke rederiene som påvirkes først når kundene får oppdrag, slår hun fast.

Publisert: