Russisk oligark saksøker fiskemilliardær for milliontap i Drøbak

Etter en rekke loddtrekninger på Aker Brygge og milliardsøksmål i London og Hongkong, møtes fiskerikjempene Vitaly Orlov og Magnus Roth i retten.

RETTSSTRID: Vitaly Orlov (t.v.) eier et av verdens største fiskeriselskap, russiske Norebo i Murmansk. I Follo tingrett møter han tidligere partner Magnus Roth denne uken.
Publisert: Publisert:

Et anonymt forretningslokale i Storgata 18 i Drøbak står i fokus når russiske Vitaly Orlov og hans tidligere partner Magnus Roth barker sammen i Follo tingrett.

Orlov krever erstatning fra Roth og tidligere styreleder Jens Jørgen Johansson i MPM Invest for de tapene Orlov mener Roth har påført ham i Drøbak.

– Det er et spennende persongalleri, sa Orlovs advokat Anders Ryssdal i tingretten tirsdag.

Roth og Orlov bygget på 90-tallet opp et av verdens største fiskeriselskap, Ocean Trawlers, med hovedkontor i Storgata 18 i Drøbak. Selskapet drev russiske trålere i Barentshavet og solgte fisk via Europa til Kina.

I 2004 utvandret Roth til Hongkong og flyttet virksomheten dit. De neste ti årene vokste selskapet og skiftet navn til Norebo, med hovedkvarter i Murmansk. Roth solgte i 2016 sin andel av selskapet til Orlov for rundt to milliarder kroner.

Les også

Oppdretter risikerer milliardsmell på omstridt satsing

På denne tiden hadde de gamle partnerne røket uklare og saksøkte hverandre i Hongkong over verdiene i et av deres felles selskap der. Samtidig ble de involvert i flere søksmål i England og Norge.

Kampen i Drøbak

Roth og Orlov har de siste tre årene kjempet om kontrollen i deres felles eide selskap MPM Invest i Drøbak. Selskapet har enestyre, der styrelederen bestemmer over datterselskapet Drøbak Eiendom.

Da Orlov og Roth havnet i konflikt, krevde Orlov å få satt inn ny styreleder og vant høsten 2018 valget ved loddtrekning. Orlovs styreleder ble satt til å granske hva som hadde skjedd i selskapet. Advokatselskapet Selmer ble hyret inn.

Advokatene leverte en rapport der de anbefalte å saksøke to firma drevet av Roths kone Cathrine Norstrøm. Ifølge rapporten hadde hennes firma feilaktig fakturert Drøbak Eiendom med fire millioner kroner.

– Orlov mener Roth har tilgodesett seg selv. Det er et spill fra Roth. Det er store beløp som er overført til selskap i Roth-sfæren, sa Orlovs advokat Anders Ryssdal i retten tirsdag.

– De har hatt sugerør inn i kassa. Aksjelovens regler om å opplyse om nærstående er ikke fulgt, mener han.

– En salig sammenblanding

Ryssdal brukte lang tid på å legge frem bevis på at reglene for bokføring ikke ble fulgt, og på at fakturaer som Roths kones selskaper sendte, ikke dokumenterte hva som var gjort, når ting var gjort og hvem som gjorde hva.

– Det er umulig å vite hva selskapets penger går til. Dette er det samme som å gi bort penger. Det er betydelige løpende overføringer som ikke er dokumentert. Denne fakturaen kunne dekket arbeid hvor som helst, for hva som helst, når som helst, sa Ryssdal.

Orlov hevder at eiendommen Storgata 18 ble solgt til en betydelig underpris. Ifølge advokaten ble den solgt 16 millioner kroner under markedsverdi.

Eiendommen ble solgt til et selskap der Roths kone eide halvparten av aksjene. Denne aksjeposten ble kort tid etter salget overført til Roths heleide selskap Canomaro Real Estate.

– Det er en salig sammenblanding, sa Ryssdal.

Mener klientene må frifinnes

Roth og Johanssons advokat Mathias Tveten mener hans klienter må frifinnes, siden de ikke har påført Orlov økonomiske tap, og uansett ikke har noe ansvar for det som har skjedd.

I retten tirsdag brukte han brukte flere timer på å tilbakevise at Norstrøms selskaper hadde sendt grunnløse fakturaer til Orlov og Roths felles selskap. Han la frem en rekke fakturaer med detaljerte beskrivelser for det arbeidet som var utført. Han la også frem dokumentasjon med bilag på underleverandører Norstrøms selskap hadde betalt.

Hverken Orlovs advokat Ryssdal eller Mathias Tveten, som er advokaten til Roth og Johansson, vil kommentere saken.

iTromsø har sendt e-poster og tekstmeldinger til Norstrøm, Roth og Orlov med tilbud om å kommentere saken, men de har ikke besvart henvendelsene. Advokat Tveten er også bedt om å videreformidle ønsket om kontakt til sine klienter.

Taper loddtrekning

Høsten 2018 saksøkte Drøbak Eiendom blant annet Roths kones to selskaper for de tap Drøbak Eiendom ble påført som følge av uriktig fakturering og salget av Storgata 18.

Samtidig krevde Roth høsten 2018 og vinteren 2019 gang på gang ny ekstraordinær generalforsamling og ny loddtrekning om styreleder. Loddtrekningene ble foretatt på et advokatkontor på Aker Brygge i Oslo.

En måned før saken skulle opp for retten, vant Roth loddtrekningen og satte inn sin kandidat, Jens Jørgen Johansson, som ny styreleder.

Les også

Milliardtap for fiskerne: – Ferskmarkedet er enormt mye svakere enn før

Johansson trakk så søksmålene mot Roths kones selskaper, etter at han i en ny revisorrapport ble rådet til ikke å gjennomføre rettssaken. Denne rapporten «var et bestillingsverk» som Roth var involvert i å få utarbeidet, skriver Orlovs advokat Ryssdal i sitt sluttinnlegg til Follo tingrett.

Orlov mener Johansson er erstatningsansvarlig fordi han trakk søksmålene og at Roth er det for å ha medvirket til Johanssons handlinger.

«Roth hadde en sterk egeninteresse i at søksmålene mot hans kones selskaper ble trukket. Det var Roth som fikk Johansson valgt som styreleder. Roth hadde også direkte kontakt med Drøbak Eiendoms motparts advokatforbindelse, og var involvert i innhentingen av revisorrapporten fra Fredrik Harvill, som Johansson begrunnet sin beslutning å trekke kravene i», skriver Ryssdal i sitt sluttinnlegg.

– Saksøker har bevisbyrde

Roth og Johanssons advokat Tveten skriver i sitt sluttinnlegg til tingretten at det var risikabelt å gå til rettssak mot Roths kone Norstrøms selskaper, både fordi kravene var foreldet og fordi man trolig ville tapt en rettssak uansett.

Roths advokater har tidligere uttalt til Dagens Næringsliv at Storgata 18 ikke ble solgt til underpris.

– Saksøker har bevisbyrde. Et bevistema er hvor mye Orlov har fått redusert sin formue. Saken dreier seg om Orlov er påført skade og tap på sin formue. Vi har ikke hørt noe i retten i dag om hva Orlov eier og ikke eier, og hvordan det har påvirket hans formue, sa Tveten.

Orlov er hovedeier av Norebo, verdt rundt 15 milliarder kroner. Orlov har i søksmålet ikke fastsatt noe beløp han krever å få erstattet. Tveten beregnet at Orlov trolig krever rundt 2,5 millioner kroner i erstatning.

Store deler av rettssaken, som det er satt av fem dager til, går digitalt. I midten av juni starter nok en rettssak der Orlov har saksøkt Roth i tingretten i Ski.

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om