Konkurransetilsynet utvider overvåkingen av dagligvarebransjen – undersøker problemstillinger i verdikjeden for frukt og grønt

Konkurransetilsynet har fått økte ressurser til å kartlegge konkurransen i dagligvarebransjen. Nå undersøker tilsynets spesialgruppe konkurranseproblematikk knyttet til frukt og grønt-markedet.

Nå er det grønnsakavdelingen i dagligvarebransjen som har fattet Konkurransetilsynets interesse. Alle selskapene i bransjen må gi tilsynet informasjon om innkjøp og salg i denne kategorien.
Publisert:

– Ja, jeg kan bekrefte at vi har startet en jobb med å undersøke mulige problemstillinger knyttet til verdikjeden for frukt og grønt, sier Sigurd Birkeland. Han er leder for «prosjekt dagligvare», som er Konkurransetilsynets spydspiss i kampen for bedre konkurranse i bransjen.

E24 har fått innsyn i flere pålegg sendt til dagligvareaktørene om å gi opplysninger knyttet til frukt og grønt i dagligvaremarkedet.

Dersom undersøkelsene «avdekker behov» for det, er tilsynet forberedt på å «identifisere tiltak» for å fremme konkurransen innen frukt og grønt-markedet, står det i dokumentene.

I dokumentene går det frem at tilsynet ber om informasjon fra de største aktørene i norsk dagligvare som kjøper og selger frukt og grønt.

Les også

Dagligvarebransjen vil ha finger med i spillet om ny tilsynsdirektør

Konkurransetilsynets leder for «prosjekt dagligvare», Sigurd Birkeland, holder et våkent øye med den norske dagligvarebransjen.
Les på E24+

Han er sjef for 55 Rema-kjøpmenn som til sammen delte 94 millioner i fjor

Les også

Droppet avtale – men Norgesgruppens prisjegere er tilbake

Undersøker mulig konkurransefiendtlig adferd

Birkeland sier prosjektet er helt i startfasen og at de er tre personer i «prosjekt dagligvare» som jobber med saken.

– Hva er årsaken til at dere starter prosjektet?

– Årsaken er at dette er en stor og viktig kategori i dagligvarebransjen. Det er også en del produkter som har en særegenheter med seg. Og så ønsker vi å finne ut hva det betyr for bransjen måten kjedene har organisert innkjøpet av frukt og grønt gjennom store innkjøpssamarbeid på. Alt dette er en del av problemstillingene vi ser på, sier Birkeland.

– Er det noen spesielle ting dere ser etter?

– Vi går bredt ut og vil høre fra de store og de små hvordan de opplever markedet for frukt og grønt, også for å lære mer om hvordan markedet fungerer, sier Birkeland. Han legger til:

– I utgangspunktet skal dette brukes internt, men vi ønsker selvsagt å se om det finnes konkurransebegrensende elementer eller annen type adferd som kan påvirke en konkurransesituasjon.

Les også

Prisjegeravtalen legges død – Rema og Coop avslutter også samarbeidet

Vil ikke avsløre hypoteser

I dagligvaremarkedet er det slik at Rema og Norgesgruppen samarbeider om innkjøp gjennom Bama, mens Coop har sitt innkjøp av frukt og grønt integrert i konsernet.

 Har dere noen hypoteser?

– Vi har noen hypoteser, men det er ikke riktig å løfte dette frem nå, sier Birkeland.

Det selskapene må oppgi til Konkurransetilsynet, er generell selskapsinformasjon, info om kunder og partnere samt operasjonell og finansiell informasjon knyttet til frukt og grønt. Men enkeltaktører har også fått mer spesifikke spørsmål om sin del av markedet.

Blant annet bes Bama oppgi hvilken betydning ukentlig prisanbefaling fra det som heter Grøntprodusentenes Samarbeidsråd har for innkjøpsvilkårene for selskapet, og om det ville være aktuelt å betjene andre kunder i dagligvarebransjen enn man gjør i dag.

Samarbeidsrådet er satt sammen av grøntprodusenter som kommer med råd til innkjøpere om hvor mye en vare fra bonden skal koste og dermed gi produsentene det de kaller en «tilfredsstillende økonomi».

Kjeder som Rema og Norgesgruppen har fått spørsmål om det er aktuelt å etablere en egen heleid grossistfunksjon for frukt og grønnsaker.

Selskapene hadde svarfrist 26. november.

Publisert:
Gå til e24.no