FHI: Her må du ikke lenger bruke munnbind

Mandag droppet danskene munnbindet nesten overalt. I Norge er det heller ikke et nasjonalt råd om å bruke munnbind nå. Etter hvert vil ulempen ved å bruke munnbind bli større enn den eventuelle nytten, sier FHI-overlege.

MUNNBIND I BUTIKKEN: I flere norske butikker kan kunder og ansatte droppe munnbindene - hvis de ønsker det, oppgir dagligvarekjeder til VG.
Publisert: Publisert:

Nå kan danskene kaste munnbindet på alle steder – bortsett fra i kollektivtrafikken. Begrunnelsen til det danske Folketinget er at smitten er lav og at effekten er begrenset.

I Norge ser vi fremdeles munnbindene i matbutikken, på bussen og cafeen.

Men dette er ikke helsemyndighetenes råd i store deler av landet:

Det er ikke et nasjonalt råd om å bruke munnbind i Norge nå. Mange kommuner har heller ikke lokale råd om munnbind, oppgir FHI til VG.

– I en rekke kommuner er det ikke per i dag råd om munnbindbruk, og det er i tråd med vårt råd, sier Hanne-M. Eriksen-Volle, seksjonsleder resistens- og infeksjonsforebygging i FHI.

FHI anbefaler ikke munnbind når smittepresset lokalt er lavt, oppgir Eriksen-Volle.

FHI-overlege: Ulempen kan bli større enn nytten

Jo mer smitten faller, jo mindre effekt har munnbind, sier overlege i FHI, Bjørn Gunnar Iversen:

– Da vil etter hvert ulempen ved munnbind bli større enn den antatte nytten. De enkelte kommunene beslutter når tiden er inne til å oppheve tiltaket.

Han forklarer det slik: Når andelen vaksinerte er høy og raskt økende, vil effekten av munnbindene avta fordi færre folk vil være smitteførende, og færre folk vil være mottagelige for smitte.

Iversen peker på ulemper ved munnbind som feilbruk, falsk trygghetsfølelse, tilskitning, kostnader og ubehag ved å ha det på.

– Bør man i kommuner med lite smitte unngå å bruke munnbind?

– FHI mener det ikke er nødvendig å anbefale munnbind i kommuner med lite smitte, sier Iversen til VG.

I dag anbefaler FHI munnbind i situasjoner hvor det ikke er mulig å holde minst én meter avstand i kommuner med økt eller høyt smittepress. Bare åtte kommuner i Norge har stigende smittetrend.

OPP TIL KOMMUNENE: En rekke kommuner krever ikke at du har på deg munnbind lenger.

59 kommuner har egne tiltak

Folk i kommuner med lavt smittepress kan fortsatt bruke munnbind, påpeker seksjonsleder Eriksen-Volle i FHI:

– Men vi har ikke et aktivt råd om at alle i de kommunene bør bruke munnbind dersom smittepresset er lavt.

59 av landets kommuner har lokale tiltak i tillegg til de nasjonale, som for eksempel påbud om munnbind. I Oslo sier byrådsleder Raymond Johansen at munnbindene er noe av det siste han vil gjøre noe med.

– Selve rådet fra FHI rundt munnbind vil muligens ikke endres, men vi håper at med økt vaksinasjon så vil behovet for munnbind i ulike kommuner falle bort ved at smittepresset reduseres, sier Eriksen-Volle i FHI.

FHI har tidligere presisert at avstand er det viktigste tiltaket mot smittespredning.

Kiwi: – Glad det kan slippes opp

Danmark har løsnet på munnbind-rådene som et neste skritt i gjenåpningen av landet.

– Nå kommer smilene tilbake, varsler Coop om sine ansatte i Danmark, som ikke må bruke munnbind eller visir.

I flere norske butikker kan også kunder og ansatte droppe munnbindene - hvis de ønsker det, oppgir dagligvarekjeder til VG.

– Med mindre det er et lokalt påbud eller anbefaling, trenger du ikke å bruke munnbind i butikkene våre, sier sikkerhetssjef i Kiwi, Andreas Wormdahl, til VG.

For mange ansatte er det belastende å bruke munnbind da det er en del tunge løft, sier Wormdahl:

– Så vi er glad at det kan slippes opp der det er forsvarlig.

Reitan-gruppen, som blant annet eier Rema 1000, oppgir til VG at man ikke må bruke munnbind i deres butikker så lenge det ikke er råd fra myndighetene om dette.

– Vi følger nasjonale råd og veiledninger, og eventuelle regionale og lokale tiltak der de er innført, sier kommunikasjonsdirektør i Reitan Handel, Inger Sethov.

Publisert: