Hovedtillitsvalgt raser mot Helseetaten i Oslo: Mener ansatte på teststasjoner har «elendig lønn»

Ansatte på teststasjonene i Oslo får for lite betalt og nektes stillingsutvidelse, mener hovedtillitsvalgt. – Midlertidige stillinger er avgjørende for å opprettholde testtilbudet, svarer helseetaten.

Over halvparten av dem som jobber på Oslos teststasjoner, er deltidsansatte med for lav lønn, sier hovedtillitsvalgt.

Heiko Junge, NTB
 • Ingvild Sagmoen
 • Ine Brunborg
Publisert:

Lørdag skrev E24 at Oslo kommune har brukt 65 millioner kroner på at private helseaktører coronatester innbyggerne.

Avtalen ble inngått i fjor høst og varer til mai i år. Denne avtalen sier at kommunen kan bruke 190 millioner kroner på å teste innbyggerne hos private aktører.

Saken får hovedtillitsvalgt Stig Berntsen i helseetaten i Oslo kommune til å reagere.

– Jeg er tillitsvalgt for blant andre de ansatte på helseetatens teststasjoner, og jeg er rasende på hvordan de blir behandlet, sier Berntsen til E24.

– Dette er forsøk på å minimere lønnskostnader, og det er en ekstremt dårlig personalpolitikk fra kommunen, som ikke benytter egne ansatte, sier Berntsen.

Hovedtillitsvalgt Stig Berntsen i helseetaten i Oslo mener kommunen driver dårlig personalpolitikk.

Privat

Mener kommunen svikter

– Helseetaten har på mange områder gjort et imponerende arbeid i pandemien. Men når det kommer til de ansattes lønns- og arbeidsvilkår, har de sviktet.

Berntsen sier at av de rundt 350 midlertidige ansatte på de fem teststasjonene som er etablert av kommunen, er over halvparten deltidsansatte som får dårlig betalt og som nektes stillingsutvidelse.

– De fleste er ansatt i midlertidige stillingsbrøker på mellom 20 og 56 prosent. Samtidig er teststasjonene avhengig av at de samme personene er tilgjengelig til enhver tid og kan jobbe overtid hvis andre settes i karantene. Det gir ikke mening, det er et åpenbart behov for dem.

Les også

Oslo kommune betalte Dr. Dropin 17 mill. for coronatesting

– Elendig lønn

Berntsen sier at de som helsearbeidere nektes å jobbe flere ulike steder. Det betyr at de midlertidige ved teststasjonene må klare seg på inntekten de får og altså ikke kan supplere med inntekt fra andre steder.

– Dette forhindrer dem i å få en lønn de kan leve av, sier han.

– De har elendig lønn. Mange av dem blir lønnet lavest i assistentrammen, noe som tilsier en årslønn på 350.000 kroner hvis de hadde hatt full jobb. Det er ordentlig dårlig behandling av ansatte. De går med stor smittefare på jobb. Det siste de skal måtte bekymre seg for, er å få nok å leve av.

Berntsen mener det hele viser at situasjonen i helsetjenesten i Oslo er skjør.

– Det er viktig i en slik situasjon vi står i nå, at en sikrer beredskapskapasitet. Det gjøres blant annet ved å gi folk faste jobber der de er, sier han.

Les også

Over 10.000 butikker må stenge – 56.500 personer kan bli rammet

– Et arbeidsmarkedstiltak

Helseetaten sier at midlertidige ansettelser er helt avgjørende for at de skal klare å opprettholde testtilbudet til innbyggerne i kommunen.

Elisabeth Vennevold, som koordinerer coronastrategien til Helseetaten i Oslo kommune, sier at målet deres er å bygge opp sin egen testkapasitet. Hun vedgår at kapasiteten på teststasjonene i stor grad er bemannet gjennom rekruttering på engasjementer.

– Corona er definisjonen av en krise, og midlertidige ansettelser ved de fire kommunale teststasjonene er det som nå gjør at vi kan opprettholde testtilbudet til Oslos innbyggere. Helseetaten lønner alle ansatte etter de samme kriterier og prinsipper, sier hun.

– Vi måtte etablere en omfattende testvirksomhet raskt, og vi har nok sett behov for å korrigere oss selv på noen av lønnsfastsettelsene, men det gjelder enkelttilfeller. Vi har, spesielt i det siste, utvidet en rekke stillinger i takt med økt testbehov. I perioder hvor smitten har vært mer under kontroll, har våre teststasjonsansatte hatt for lite å gjøre.

Hun sier kommunen følger opp de ansatte og tilbyr økt stillingsprosent løpende.

– Det er viktig å påpeke at ansatte ved teststasjonene i liten grad er utdannet helsepersonell og i stor grad er medhjelpere med ulik bakgrunn og utdanning.

– Det er med andre ord et stort arbeidsmarkedstiltak, da de fleste er personer som har mistet jobb, er permittert og/eller har vært registrert hos Nav som følge av pandemien.

Les også

Bekmørk påske for høyfjellshotellene

– Bør unngå å jobbe andre steder

Vennevold sier at det er riktig at det tilbys stillinger på 21,13 prosent, men understreker samtidig at de fleste jobber i full stilling.

– Det å legge en effektiv turnus forutsetter at det er ulike stillingsbrøker. De fleste av dem som jobber på de laveste stillingsbrøkene, jobber i helgene og kombinerer med studier.

Ansatte som dokumenterer gjennomført videregående skole/fagbrev eller en bachelorgrad, får tilsvarende lønnstrinn som nivået ellers i Oslo kommune, ifølge Vennevold.

De som ikke har dokumentasjon på utdanning, får minste lønnsnivå for assistenter i kommunen.

Vennevold sier at ansatte på teststasjonene ikke har forbud mot å jobbe andre steder, men:

– Ansatte i helsetjenesten med direkte pasientkontakt bør unngå å jobbe flere steder, for å unngå smittespredning. Det må gjøres vurderinger i hvert konkrete tilfelle og finnes løsninger for den enkelte ansatte der det er aktuelt.

Publisert:

Her kan du lese mer om

 1. Coronaviruset
 2. Coronaviruset
 3. Oslo kommune
 4. Arbeidsliv

Flere artikler

 1. Dr. Dropin kuttet tillegg for unge koronatestere. Nye kontrakter ble begrunnet med at kommunal avtale var «tapsprosjekt».

 2. Oslo kommune betalte Dr. Dropin 17 mill. for coronatesting

 3. Dr. Dropin vedgår feil. Ansatte får etterbetalt 700.000 kr.

 4. Jeanette Barkung byttet flyplass med coronatesting

 5. Smitteutbrudd i Østfold: Dette er de nye tiltakene