- Ingen opsjoner, ingen ledere

Finansprofessor Thore Johnsen ved Norges Handelshøyskole i Bergen mener næringsministeren er på villspor når han jakter på ledernes opsjonsavtaler.

- Kortsiktig kan de slå seg på brystet og si "vi har ikke opsjoner eller bonuser", men da vil de etter hvert også måtte si "vi har ingen ledere heller". Professor i finans Thore Johnsen ved Norges Handelshøyskole i Bergen mener næringsministeren er på gale veier når han nå går ut og sier at han vil ha full stopp i opsjonsprogrammene i de selskapene hvor staten er storeier.

- Det er få som kan lede de store selskapene våre på en profesjonell måte, dessuten har vi ingen kultur for å gå utenlands når vi rekrutterer våre toppledere, sier Johnsen.

Uthenging

Han tror selskapene kan bli stående uten de beste lederne dersom den heftige opsjons- og lønnsdebatten fortsetter.

- Det er allerede få som kan og vil ta en slik jobb, og den gruppen blir ikke noe særlig større av uthengingen av Baksaas, sier finansprofessoren.

Telenor-sjef Jon Fredrik Baksaas realiserte nettopp 13 opsjonsmillioner i gevinst, og har ytterligere 21 millioner kroner i urealisert gevinst. Det fikk næringsministeren til å gå til angrep.

- Det verste er at Baksaas har gjort en fremragende jobb. Det er ingen tippegevinst han har fått. Telenor er en av stjernene i sine markeder i internasjonal sammenheng og har skapt milliarder for samfunnet, vi eier jo mesteparten av selskapet. Da blir 13 millioner peanuts, sier Johnsen.

Han tror de beste norske lederne vil forsvinne inn i finans- eller konsulentbransjen.

- Hvordan skal vi klare å få tak i de beste når det ikke er mulig å betale dem godt, og hvordan skal vi få dem til å gjøre en god jobb for oss som eier disse selskapene? Ikke får selskapene lov til å betale høye fastlønninger, da blir det bråk, og ikke får de gi opsjoner og bonuser.

Ikke opsjoner som alltid

Johnsen ser at opsjoner ikke nødvendigvis er den beste avlønning, men mener at elementer av opsjoner bør finnes i avlønningssystemet, men med klare begrensinger.

- Man bør tenke veldig nøye dersom man skal ha et opsjonsprogram i et oljeselskap, der mye er avhengig av oljeprisen. Da kan det fort bli et lotteri.

På forsiden nå