Ingen vil ansettetidligere prostituerte

Skepsisen mot å ansette tidligere prostituerte i vanlige jobber er stor. Da Pro Sentret ba 48 store bedrifter om praksisplasser for prostituerte, fikk de ingen svar.

Fra nyttår blir det mest sannsynligvis forbudt å kjøpe sex i Norge. Da vil omtrent 3.000 prostituerte miste livsgrunnlaget sitt. Regjeringen har uttalt at de ønsker at prostituerte skal over i vanlige jobber.

Pro Sentret tilbyr arbeidstrening og kurs innen norsk, data og renhold til kvinner og menn som vil ut av prostitusjon, melder NRK. Brukerne er både utenlandske og norske.

Da senterets leder, Liv Jessen, tok kontakt med 48 hoteller, sykehjem og eldresenter for å be om praksisplasser, fikk hun bare ett svar og det var negativt.

– Hvis ingen tilbys jobb, blir prostitusjon det de må ty til igjen – og da er vi like langt, sier Jessen.

Leder i justiskomiteen på Stortinget Anne Marit Bjørnflaten (Ap) tar selvkritikk på vegne av politikerne.

– Vi har ikke gjort en god nok jobb og må jobbe enda hardere for å få til et bedre samarbeid mellom frivillige, Pro Sentret, oss i det offentlige og næringslivet, sier Bjørnflaten til NRK.

Les flere saker hos E24

På forsiden nå