LO forsvarer Traaseth

Mens det stormer rundt Innovasjon Norge-leder Anita Krohn Traaseth og styret er samlet, går LOs fremste tillitsvalgte i Innovasjon Norge, Liv Jorunn Kristiansen, ut og tar henne i forsvar.


<p><b>FÅR STØTTE:</b> Innovasjon Norge-sjef Anita Krohn Traaseth støttes av LOs fremste tillitsvalgte i virksomheten.</p>

FÅR STØTTE: Innovasjon Norge-sjef Anita Krohn Traaseth støttes av LOs fremste tillitsvalgte i virksomheten.

– Vi vil ikke være med i en hekseprosess mot Anita Krohn Traaseth, som vi nå opplever at media bygger opp til. Vi har vært kritiske til Innovasjon Norges håndtering av ansettelsessaken med Katharina Andresen, men nok er nok, sier hun:

– Det var NTL som tok opp ansettelsessaken til Andresen og det gjorde vi fordi vi mente det var kritikkverdig at stillingen ikke var lyst ut. Men når vi har fått en klar beklagelse, det er forsikret at det ikke er personlige relasjoner mellom de involverte og rutinene skjerpes, må det på et tidspunkt være nok og tid for å gå videre.

Les også: Slik kastet Innovasjon Norge seg rundt da Norges rikeste kvinne søkte jobb

– Det har vært flere saker hvor stillinger ikke har vært lyst ut offentlig?

– Stillinger skal selvsagt lyses ut, men det er faktisk de tillitsvalgte i Samarbeidsutvalget som har bedt om at de først lyses ut internt i ti dager, før de eventuelt lyses ut eksternt. Finner vi ingen som er kvalifisert for stillingen internt, lyses den ut eksternt.

Fornøyd med rutineskjerpelse

E24 kunne forrige uke melde at Innovasjon Norge gjorde unntak fra den klare hovedregelen for statlige selskaper om at alle stillinger skal utlyses da milliardærarving Katharina Andresen ble tilbudt jobb i Virksomheten. Innovasjon Norge mente ansettelsen var lovlig fordi det hadde oppstått et klart, uforutsett og kortvarig behov for å avlaste HR-avdelingen, slik unntaket i loven krever.

– Hva mener du med Innovasjon Norges håndtering av Andresen-saken?

– Stillingen burde vært lyst ut, også selv om det er snakk om en 20 prosentstilling i 6 måneder. Det handler om prinsipper. Men vi er fornøyd med at rutinene skjerpes og at dette ikke vil skje i fremtiden, sier Kristiansen.

– For egen del vil jeg si at jeg opplever det bildet som forsøkes skapt i media av ledelsen, og da spesielt Anita Krohn Traaseth, som noe jeg ikke kjenner meg igjen i. Vi har en god dialog med ledelsen i dag og blir trukket med i saker vi strengt talt ikke hadde behøvd å bli tatt med i, sier hun.

– Gammelt «grums»

Traaseths lederstil var i fokus i mars, da styreleder Per Otto Dyb trakk seg etter en konflikt om Innovasjon Norge-sjefens ansettelsesforhold.

– Det fremkom at mange ikke hadde tillit til henne?

– Jeg kom inn som NTL-leder i 2017 og fulgte bråket tett i vinter. Vi ble overrasket over det vi leste i media. Grunnen til at dette kom overraskende på oss var at vi ikke kjente igjen beskrivelsen av arbeidsplassen og ledelsen. Vår opplevelse var tvert i mot at samarbeidsklimaet mellom fagorganisasjonene og arbeidsgiver hadde utviklet seg positivt over tid, sier hun og legger til:

– Vi vet fortsatt ikke sikkert hvem/hva som var opphavet til det vi leste i media, men etterhvert fremkom det at det muligens skrev seg fra en uttalelse fra en tillitsvalgt flere år bak i tid. Vi kunne ikke se hensikten med at man i 2017 plutselig skulle begynne å ta opp gammelt «grums» fra 2015 eller før. Avtalene som regulerer samarbeidsforholdet mellom organisasjonene og arbeidsgiver forplikter til å bidra til best mulig samarbeid - og det gjelder jo også oss.

Hun sier de tillitsvalgte har bidratt til at Andresen-saken ble tatt opp internt, men at det går grenser.

– Jeg synes det er fint at media setter lys på kritikkverdige forhold i arbeidslivet og tar opp saker som fortjener offentlighetens lys. Det håper jeg som tillitsvalgt selvfølgelig at dere fortsetter med. Men når det går fra å være objektiv kritikk og ønske om å rette opp urett, til noe som ligner mer på en heksejakt hvor man leter og leter i håp om at man skal finne noe, da blir det veldig feil - synes jeg.

Vis kommentarer

Kjære kommentarfeltbruker!

Vi ønsker dine argumenter og meninger velkommen. Vær saklig og vis omtanke, mange leser det du skriver. Gjør debatten til en bedre opplevelse for både andre og deg selv.

Les mer om våre regler her.

På forsiden nå