Røkke har fått millioner i statsstøtte

Ifølge ligningstallene er han Norges tredje rikeste. Allikevel har Kjell Inge Røkkes milliardimperium fått innvilget over 184 millioner kroner fra Innovasjon Norge.


<p><b>FISKEREN FRA MOLDE:</b> Aker-systemet, med Kjell Inge Røkke i spissen, har fått betydelige midler av Innovasjon Norge. Dette har skjedd gjennom at selskaper Aker eier helt eller delvis, har fått enten lån eller direktestøtte.</p>

FISKEREN FRA MOLDE: Aker-systemet, med Kjell Inge Røkke i spissen, har fått betydelige midler av Innovasjon Norge. Dette har skjedd gjennom at selskaper Aker eier helt eller delvis, har fått enten lån eller direktestøtte.

NB! Vi pressiserer at dette er en sak fra 2013. Den er ved en teknisk glipp blitt republisert 30. juni 2016.

E24 har gjort en gjennomgang av Innovasjon Norges utbetalinger siden 2005.

Den viser at selskaper der Kjell Inge Røkke er storeier har mottatt tilsagn på støtte og lån for rundt 184,5 millioner kroner.

Røkkes selskaper har til sammen fått innvilget minst 53,6 millioner kroner i rene tilskudd.

I tillegg kommer tilgang på lån for nesten 131 millioner kroner, og overtagelse av en fordring på en fiskebåt.

 <p><b>KJENNER DU TIL TILDELINGER VI BØR SE NÆRMERE PÅ?</b></p> <p align="right"><a href="mailto:tips@e24.no"><b>TIPS OSS HER!</b></a></p>

KJENNER DU TIL TILDELINGER VI BØR SE NÆRMERE PÅ?

TIPS OSS HER!

Også selskaper med andre rike eiere som Johan Johansson, Stein Erik Hagen, Petter Stordalen og Artur Buchardt har mottatt støtte.

- Vi har flere ganger påpekt at slik skal det ikke være, sier Venstres Borghild Tenden.

E24-basen: Disse har fått støtte

- Vekstfasebedrifter bør få pengene

Stortingsrepresentanten fra Akershus er medlem i finanskomiteen, og reagerer kraftig på at skattebetalernes millioner har havnet i selskaper Kjell Inge Røkke har eierinteresser i.

 <p><b>GRÜNDERNE SKAL HA:</b> Borghild Tenden (V) reagerer på at etablerte storbedrifter får Innovasjon Norges penger.</p>

GRÜNDERNE SKAL HA: Borghild Tenden (V) reagerer på at etablerte storbedrifter får Innovasjon Norges penger.

- Innovasjon Norges midler bør gå til selskaper som er i en vekstfase, sier Tenden til E24.

Kommunikasjonsdirektør Atle Kigen i Aker mener imidlertid at tilsagnene til bedriftene der Røkke er storeier ikke har gått på bekostning av andre.

- I sum er Aker-eide selskaper landets største arbeidsgiver med over 15.000 medarbeidere, og industriselskapene har om lag fem prosent av de sysselsatte i norsk industri. Ifølge tallene fra E24 står datterselskaper av deleide Aker-selskaper for i overkant av én prosent av lånene fra Innovasjon Norge i perioden, og under 0,5 prosent av tilskuddene.

- Kan lære seg å sno seg

Professor Lasse Lien ved Norges Handelshøyskole sier at det isolert sett ikke er problematisk at Røkke-selskaper får støtte til prosjekter.

- Men det er alltid en bekymring at slike  ressurssterke systemer blir veldig flinke søkere, som lærer seg hvilke knapper man skal trykke på og hvordan man skal sno seg i systemet, forteller han E24.

- På den ene siden er det rimelig å tro at det genereres mange støtteverdige prosjekter ut fra et sterkt teknologimiljø som Aker - som også har kompetanse på eierskap og forretningsutvikling. På den annen side så øker jo dette også forventningen om at noen av disse prosjektene burde kunne finansieres uten støtte.

E24s oversikt viser at Aker-systemet i stor grad fått penger gjennom bedrifter plassert i Nord-Norge og i maritime bransjer.

Begge er områder Innovasjon Norge har fokus på, og hvor betydelige midler kanaliseres.

- Oppfyller en søknad kravene og treffer i forhold til ordningen må man likebehandle, sier BI-professor Torgeir Reve.

- Det kan ikke være behovsprøving på søknader til Innovasjon Norge. Ordninger er der for å skape arbeidsplasser, ikke for å støtte fattige.

Les også: Deler ut fra 41 potter

Problemet ifølge Venstre og Borghild Tenden, er at Aker-selskapene ikke er nye gründerorienterte selskaper.

 <p><b>BI-PROFESSOR:</b>Torger Reve.</p>

BI-PROFESSOR:Torger Reve.

- Vi må se kritisk på støtten som deles ut, slik at den ikke automatisk går til eksisterende bedrifter. Da må de i alle fall ha et nyskapende element i seg, mener hun.

Venstre ønsker en todeling av Innovasjon Norge, hvor den ene delen skal rendyrke innovasjon og gründervirksomhet, mens den andre skal fordele de faste midlene som i stor grad er knyttet til landbruk.

LES OGSÅ: - Alt må endres fundamentalt

Flere store får

Røkke og Aker er ikke eneste riking som får støtte.

Også en rekke andre giganter i norsk næringsliv har mottatt penger fra Innovasjon Norge, som blant andre Borregaard, Hydro Aluminium, Skanska, Hurtigruten og Selvaag.

Den mediesky matvarekongen Johan Johansson er en av landets rikeste menn, og kontrollerer Norgesgruppen sammen med familien. Norgesgruppen har også mottatt støtte fra innovasjon Norge: En halv million kroner i 2011.

Stein Erik Hagen og Orkla har eierinteresser i Jotun, hvor Hagen også er styremedlem. I 2011 mottok malingsprodusenten et tilskudd på 1.556.000 kroner.

Hotellkongene Petter Stordalen og Artur Buchardt er på sin side medeier i Hafjell Alpinsenter – som mottok henholdsvis 111.725 kroner og 75.695 kroner i to tilskudd i 2009.

- Skaper du gode arbeidsplasser med vekstkraft, kan man ikke stille spørsmål rundt størrelse og eierskap, mener BI-professor Reve.

Innovasjon Norge stiller ikke krav rundt utbytte når de gir tilsagn.

- Det er foreslått noen ganger, men da ville man endt opp med å bare støtte svake bedrifter, og det får man ikke like mye igjen for.

LES OGSÅ:Innovasjon Norges største konkursprosjekter

 <p><b>FORSVARER:</b>Kredittdirektør Nils Roald i Innovasjon Norge mener det er greit at store verdiskapere får støtte.</p>

FORSVARER:Kredittdirektør Nils Roald i Innovasjon Norge mener det er greit at store verdiskapere får støtte.

- Må støtte de som skaper

- Det hadde vært ille om det var de som taper penger vi skulle støtte, sier kredittdirektør i Innovasjon Norge, Nils Roald.

- Vi går inn i prosjekter for å bidra til at det skapes mer der det allerede er verdiskapning.

Han sier at Innovasjon Norges rolle er å supplere det næringslivet allerede finner i det private markedet.

- Men er det greit å gi statsstøtte til bedrifter som har solide resultater og hvor eierne kan få stort utbytte?

- Pengene våre skal utløse prosjekter som ellers ikke ville ha kommet. Det vi bidrar til å finansiere skal være bedrifts- og samfunnsøkonomisk lønnsomt. Vi er derfor opptatt av at det skapes overskudd, og mener det naturligvis må være grunnlag for eierne til å ta ut utbytte, når inntjeningen og økonomisk stilling gir grunnlag for det. 

Kommentar: Regjeringen forstår ikke problemene

 <p><b>LITEN ANDEL:</b> Atle Kigen i Aker ASA sier Aker-systemet har fått lite støtte i forhold til sin størrelse i norsk næringsliv.</p>

LITEN ANDEL: Atle Kigen i Aker ASA sier Aker-systemet har fått lite støtte i forhold til sin størrelse i norsk næringsliv.

Har fått store lån

Atle Kigen påpeker at Røkke har tatt ut «null komma null» fra bedriftene som har fått støtte.

- Kjell Inge Røkke med familie eier to-tredjedeler av Aker, og 15.000 aksjonærer eier én tredjedel. Røkke har ingen aksjer i Aker-eide selskaper. Aker kan tidligst regne med å få utbytte fra Aker Seafoods og Aker BioMarine i 2015.

Som E24 meldte for få uker siden, så kunne imidlertid Røkke nylig håve inn fra Aker ASA.

Mesteparten av tildelingene til Røkke-selskapene er lån til svært gunstige betingelser.

Det dreier seg om til sammen 236 millioner kroner. Av disse har Røkke-selskapene lånt 131 millioner i eget navn, samtidig som de tok over en gjeld på 105 millioner fra Krillsea etter å ha kjøpt båten «Thorshøvdi».

- Nesten halvparten av lånene i en periode på åtte år er knyttet til overtagelse av et fartøy fra et selskap som var i ferd med å gå konkurs. Lånet ble videreført av Aker BioMarine, og Innovasjon Norge unngikk å gå på et tap.

E24 Bedrift kan du sjekke nøkkeltallene til norske bedrifter.

Kredittdirektør Nils Roald i Innovasjon Norge understreker at når de gir lån, skjer det i samarbeid med kommersielle banker.

- Behovet er gjerne knyttet til distrikt eller sektorer som er utsatt for sykliske svingninger. Vårt lånetilbud har gjerne et betydelig større omfang i tider hvor bankene er unormalt tilbakeholdne, som for eksempel under finanskrisen i 2009, sier han.


Vis kommentarer

Kjære kommentarfeltbruker!

Vi ønsker dine argumenter og meninger velkommen. Vær saklig og vis omtanke, mange leser det du skriver. Gjør debatten til en bedre opplevelse for både andre og deg selv.

Les mer om våre regler her.

På forsiden nå