40.000 arbeidere har «forsvunnet»

Arbeidsledigheten i Norge stiger lite. Årsaken er at svært mange av de som har arbeidet her under høykonjunkturen, forsvinner: De reiser hjem.

<p><b>REISER HJEM:</b> Mange som kom til Norge for å jobbe de siste årene, har reist hjem igjen, viser nye tall. Bildet er en illustrasjon.<br/></p>

REISER HJEM: Mange som kom til Norge for å jobbe de siste årene, har reist hjem igjen, viser nye tall. Bildet er en illustrasjon.

Den norske myklandingen etter oljesolnedgangen og oljeprisfallet fortsetter. Fallet har gitt kraftig fall i kronekursen, som har vært en stor fordel for norsk industri.

Nå viser det seg at nedbyggingen innen oljesektoren, som i utgangspunktet kan gi kraftig økning i arbeidsledigheten, også får hjelp av andre faktorer:

Arbeidsinnvandrerne som har kommet til Norge under oljeoppturen, reiser hjem igjen - og bidrar ikke til økt ledighet i Norge.

Nye tall fra NHOs største forening, Norsk Industri, viser utviklingen.

- Skaper problemer

- Vi unnslår ikke at fallet i investeringene innen oljesektoren skaper store problemer og at rundt 9.000 har blitt ledige. Men våre funn viser en interessant utvikling: 40.000 jobber i leverandørindustrien er fjernet eller blitt borte. Men de slår ikke inn i ledighetstallene, sier administrerende direktør Stein Lier Hansen i Norsk Industri til VG.

- Hvorfor ikke?

- Fordi det dreier seg om arbeidsinnvandrere som når jobbene blir borte, forsvinner: De reiser hjem. Dette dreier seg om omkring 40 prosent av de som jobber innen leverandørindustrien. De rett og slett bare forsvinner.

(saken fortsetter under bildet.)

<p><b>SJEF:</b> Leder i Norsk industri, Stein Lier Hansen.<br/></p>

SJEF: Leder i Norsk industri, Stein Lier Hansen.

Fortsatt fall

I følge de siste tallene fra arbeidskraftundesøkelsen (november) til Statistisk sentralbyrå (SSB) var det 102 000 ledige i Norge, som utgjorde 3,7 prosent av arbeidsstyrken på 2 654 000 sysselsatte. Det har vært en liten vekst det siste året.

Norsk industri anslår at sysselsettingen vil falle ytterligere i 2015, med seks prosent, hvor fallet for innleid arbeidskraft vil være hele 31 prosent fall. Det er i stor grad utenlandsk arbeidskraft.

Oljefallet

Selv om fallet i oljevirksomheten er betydelig, er det fortsatt liv: 13. februar leveres PUD (Plan for Utbygging og Drift) for det store petroleumsfeltet Johan Sverdrup. Dette vil bidra til å dempe reduksjonen i investeringene på norsk sokkel i årene 2015-2018. Investeringer i fase én er anslått til 100-120 milliarder kroner.

Den siste konjunkturrapporten til Norsk Industri inneholder en rekke interessante makrotall. Her er noen hovedpunkter:

** Petroleumsinvesteringene var på 220 milliarder kroner i 2014. I 2015 forventer

investeringsnivået å bli redusert med 15 prosent, tilsvarende 30-35 milliarder kroner.

Til sammenlikning var de samlede investeringene i industrien i fastlands-Norge i 2014 35 milliarder kroner, altså like mye som hele fallet i investeringsfallet i oljeindustrien.

Eksportglede

** Eksportinntektene til fastlandsbedriftene økte 14 prosent i desember 2014 til 32,2 milliarder kroner. Eksporten er den høyeste noen gang for desember måned, og det er fremgang for alle industrisektorer, hovedsakelig på grunn av svakere krone.

** Dette gjenspeiler seg også i den samlede eksporten i 2014 som også ga en rekord på 288 milliarder kroner (+ 6,5 prosent) for fastlandsbedriftene. Dette skyldes hovedsakelig svakere krone gjennom 2014.

** Selv om solnedgangen har nådd Nordsjøen, vil antallet felt øke: Det er 79 felt i drift i dag, et antall som øker til 85 i løpet av to til tre år. Mange av disse skal produsere i mange tiår fortsatt, og bør bidra til et stabilt aktivitetsnivå i årene fremover, skriver Norsk Industri.

** Dette eksporterer vi fra landbasert industri: Maskiner (86 milliarder kroner), fisk (72 milliarder kroner), metaller (53 milliarder), kjemiske produkter (46 milliarder), instrumenter (13,4 mrd.)

Vis kommentarer

Kjære kommentarfeltbruker!

Vi ønsker dine argumenter og meninger velkommen. Vær saklig og vis omtanke, mange leser det du skriver. Gjør debatten til en bedre opplevelse for både andre og deg selv.

Les mer om våre regler her.

På forsiden nå