Island opp fra bunnen

Svein Harald Øygard er ferdig med jobben som norsk sentralbanksjef på Island. Nå er det fisk og energi som skal gjenreise økonomien.

			Svein Harald Øygard er hjemme i Oslo igjen etter å ha vært sentralbanksjef på Island i et halvt år.Han mener mange brikker er på plass for at økonomien kan gjenoppbygges etter kollapsen.
Svein Harald Øygard er hjemme i Oslo igjen etter å ha vært sentralbanksjef på Island i et halvt år.Han mener mange brikker er på plass for at økonomien kan gjenoppbygges etter kollapsen.

– Skipet er i ferd med å bli tømt for vann. Nå gjelder det å sette seil for å komme videre.

Svein Harald Øygard bruker et maritimt bilde for å beskrive situasjonen på Island. Han har nettopp avsluttet et halvt år som utenlandsk sentralbanksjef på sagaøya vest i havet. En islending har overtatt.

I går kom Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling (OECD) med landrapport for Island. Formuleringene er meget friske til å komme fra diplomatiske økonomer i Paris. Biter av teksten kunne passet inn i en kriminalroman.

Det tidligere statssekretæren og McKinsey-konsulenten er tilbake i Oslo.

– Hovedfokus har vært på å fatte beslutninger som legger grunnlaget for å gjenreise økonomien etter at den gjeldsdrevne veksten kollapset, sier Øygard.

– Ser du fellestrekk med den norske bankkrisen tidlig på 1990-tallet?

– Det er mange felletrekk. Men Island fikk bankkrise, gjeldskrise, budsjettkrise og valutakrise på samme tid. I Norge var de ulike krisene mer spredt utover i tid. Det at alt skjedde samtidig, har vært det mest krevende ved jobben på Island. Dessuten er kriseomfanget på Island mye større, regnet i forhold til økonomien, sier han.

På plass

Øygard mener mange brikker er på plass i banksektoren, statsbudsjettet og arbeidslivet.

Som god norsk sosialøkonom prøver han å se gjennom all den finansielle akrobatikken. I bunnen av enhver økonomi ligger arbeidskraft, naturressurser, kapital og teknologi.

– Island har et utgangspunkt for høy verdiskaping som kanskje ingen andre land i Europa. Island har et rikere utvalg av mulige kilder til ny vekst sett i forhold til økonomiens størrelse. Fisk, energi, turisme og IT-kompetanse er viktige deler av grunnlaget Islands økonomi skal bygges på i årene fremover. Eksporten i første kvartal var 10 prosent høyere enn i fjor, sier han.

Smellet

I årene frem til det smalt i 2008 var finanssektoren Islands stolthet, ikke fisken i havet. Da kapitalstrømmene tørket inn i finanskrisen, var spillet over. Øygard minner om at det faktisk var noen som stilte kapital til rådighet.

– De islandske bankene hadde topp "rating", renten var høy og islandske kroner styrket seg hele tiden grunnet kapitalinngang. Dette gjorde at de utenlandske investorene gjerne stilte opp med store penger, eiendomsverdiene steg og overskuddene og soliditeten var tilsynelatende stor. Da var det vanskelig å trekke i bremsen, sier han.

Øygard har ikke bare jobbet på Island.

– Jeg har ridd mye på Islandshester. Gjestfriheten på Island er stor, sier han.

Flere nyheter på E24.

På forsiden nå