Kan bli kastet ut på dagen

Det brant under føttene på Byggmester Harald Langemyhr da han selv sa opp kontrakten med Undervisningsbygg. Nå kan han miste kontraktene med Omsorgsbygg med umiddelbar virkning.

Fredag stengte Oslo kommunes Omsorgsbygg KF byggeplassene Sinsen barnehage og Økernhjemmet på grunn av uverdige og trolig lovstridige bo og arbeidsforhold for Byggmester Harald Langemyhrs polske bygningsarbeidere.

Dette kom frem under Arbeidstilsynets inspeksjon onsdag. Men det er ingen tvil om at de røde lampene har blinket for Langemyhr i lengre tid, både i Omsorgsbygg og Undervisningsbygg.

Ukjent

Omsorgsbygg har vært misfornøyd både med kvaliteten på arbeidet, dårlig fremdrift og store tilleggsfaktureringer fra Harald Langemyhrs side, både i Sinsen barnehage og på Økernhjemmet.

- Dette er helt ukjent for meg, sier Gustav Winge som uttaler seg på vegne av Harald Langemyhr.

Fungerende leder i Omsorgsbygg, Per Morten Johansen, forteller at dette var gått så langt at Omsorgsbygg holdt penger tilbake overfor Langemyhr. Som følge av situasjonen som nå er oppstått, er det sannsynlig at Omsorgsbygg vil fryse alt Langemyhr hevder å ha utestående.

At Omsorgsbygg nå skal fryse utbetalingene til selskapet, sier Winge at de ikke har hørt noe om.

- Hvis det som er kommet frem i media lar seg dokumentere, er det ikke i tvil om at vi kan avslutte kontraktene umiddelbart, sier Johansen.

- Omsorgsbygg har gitt oss melding om at de stengt byggeplassen for å avvente dokumentasjon, sier Winge.

Stanset tidligere

Byggmester Langemyhr skrøt til mediene av sitt helse, miljø og sikkerhetsarbeid, og mente det var årsaken til suksessen, da han i april 2007 vant anbudet om en rammeavtale med Undervisningsbygg om rehabilitering av skoler.

Arbeidstilsynet hadde tidligere stanset farlig arbeid hos Langemyhr fire ganger, og i løpet av året 2007 stanset Undervisningsbygg selv Langemyhrs byggeplasser fem ganger av samme årsak.

Langemyhrs innlosjering av polakker, fire og fire i 10 kvm store brakker, ble også oppdaget av Undervisningsbygg på Rustad skole.

I januar 2008 sa Langemyhr selv opp rammeavtalen med Undervisningsbygg uten å gi noen begrunnelse. Mye tyder på at han da følte det brant under føttene.

- På dette tidspunkt var vi modne for å si opp avtalen med Langemyhr, men vi var usikre på det juridiske. Han kom oss i forkjøpet, sier informasjonssjef Marit Thorsen i Undervisningsbygg.

På forsiden nå