Kan spare 2 milliarder

Forsvinner revisjonsplikten for småbedrifter denne våren, kan 150 000 AS-er spare over 2 milliarder kroner. Et utvalg under Finansdepartementet skal vurdere dette i år.

I over ett år har norske myndigheter lovet å vurdere om såkalte NUF-er (norskregistrert utenlandsk foretak) bør ha plikt til å revidere sine regnskaper, på lik linje med alle aksjeselskaper i Norge.

Flere saker på E24.

Forslaget fra Finansdepartementet begynte her, men nå ser diskusjonen i stedet ut til å dreie i retning av om ikke små aksjeselskaper i Norge skal få slippe sin revisjonsplikt, slik tendensen er i resten av Europa.

Meningene er mange om dette.

- Revisjonsplikt skal ikke være til hinder for næringsutviklingen, sier adm. direktør Sandra Riise i Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening (NARF).

I Norge er det nærmere 200 000 aksjeselskaper, mens bare 42 000 av disse er store og omsetter for mer enn 5 millioner kroner. Resten regnes altså som små og mellomstore bedrifter (SMB).

15 000 i året

Ifølge NARF koster revisjonen gjennomsnittlig 15 000 kroner i året for hver av SMB-ene. Dette tilsvarer en totalkostnad på 2,3 milliarder kroner, som langt på vei kan spares dersom revisjonsplikten for de minste forsvinner.

Mindre selskaper i så godt som hele resten av Europa slipper denne plikten og dermed mye av kostnaden. Riktignok må en del likevel revidere regnskaper blant annet for å få lån.

Både revisjonskostnadene og det norske kravet til å skyte inn 100 000 kroner i aksjekapital, gjør at mange nordmenn heller etablerer seg billig og lettvint et annet sted i Europa når de starter firma.

Bekymret

Etableringen skjer ved at det registreres et selskap i utlandet uten aktivitet, som på denne måten kommer i posisjon til å etablere en filial i Norge. I dag er det ifølge Brønnøysundregistrene nærmere 19 000 slike NUF-er i Norge. Dette bekymrer NARF.

- Det er ikke uten videre naturlig at mindre håndverkere og andre småvirksomheter rundt i Norge, først etablerer seg i utlandet. Vi har vanskelig for å se at den selskapsformen er bra for så mange, sier Riise.

Utvalget som skal vurdere revisjonsplikten er ennå ikke i gang, blant annet fordi det har vært en del diskusjoner om mandat. Fortsatt er det "noen uker" til det er klart, men det skal komme denne våren. I mellomtiden siden forslaget kom, har det også vært en høringsrunde.

- Vi synes dette er et utrolig underlig initiativ. I alle fall i en periode hvor vi daglig leser om mislighold og korrupsjon. Vi kan også konstatere at skatteunndragelsene er økende og større enn noen gang, sier adm. direktør Per Hanstad i Revisorforeningen.

En del av de andre høringsinstansene, som Næringslivets Hovedorganisasjon, setter spørsmålstegn ved om revisjon er det som skal til for å stoppe mislighold og korrupsjon.

Flere saker på E24.

På forsiden nå